Dlí an AE

Dlíthe na hEorpa
Tá bundlíthe nó rialacha Aontas na hEorpa (AE) leagtha síos i gconarthaí. Faigh amach tuilleadh faoin chumhacht reachtaíochta nua ag institiúidí an AE.

An Chairt um Chearta Bunúsacha
Tugtar liosta de na cearta sibhialta, polaitiúla, sóisialta agus geilleagracha ar Chairt an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha a aithníonn an tAontas Eorpach.

Cearta achomhairc faoi dlí na hEorpa
Cur síos ar an mbealach le cearta an duine a chosaint faoi dlí an AE agus na hinstitiúidí Eorpacha eagsúla a bhaineann leis.

Réiteach fadhbanna le rochtain ar chearta i mBallstáit eile den AE
Tá an tseirbhís SOLVIT ina seirbhís de chuid an AE/Limistéar Eacnamaíochta na hEorpa a dhéanann iarracht na fadhbanna a bhíonn ag saoránaigh agus ag gnólachtaí ar mífheidhmiú dlí an Mhargaidh Inmheánaigh is cúis leo a réiteach gan caingean dlíthiúil