Toghcháin Náisiúnta

Olltoghcháin
Ní foláir olltoghchán a bheith ann taobh istigh de thréimhse áirithe ó lánscor na Dála (Teach na parlaiminte Éireannaigh). Conas atá dáta an Olltoghcháin cinnte agus conas a shonraítear an lá vótaíochta.

Ainmniúchán mar theachta i nDáil Éireann
Chun a bheith ainmnithe mar theachta i nDáil Éireann, d'fhéadfá tú féin a ainmniú, nó d'fhéadfadh vótálaí Dála thú a ainmniú.

Costais toghcháin
Tugann an cháipéis seo cur síos ar na rialacha a bhaineann le costais toghcháin páirtithe polaitíochta agus iarrthóirí.

Modh vótála in olltoghchán
Tugann an chaipéis seo cur síos ar an modh vótála in olltoghchán.

Fothoghcháin in Éirinn
Míníonn an cháipéis seo céard is fothoghchán ann agus ceard iad na cúinsí ina bhfuil fothoghchán reáchtáilte.

Toghcháin Seanad Éireann
Tá cur síos anseo ar thoghcháin Seanad Éireann (an teach uachtar na parlaiminte Éireannaigh).

Ainmniúcháin an Taoisigh chuig an Seanad
Tá cur síos anseo ar an mbealach a n-ainmníonn an Taoiseach aon chomhalta déag den Seanad.

Seanad - Toghcheantar na nOllscoileanna
Tá cur síos anseo cé na céimithe ollscoile gur féidir leo vóta a chaitheamh i dtoghcháin an tSeanaid.

Seanad - toghchán iarrthóirí ollscoile
Tá cur síos anseo ar an gcóras atá i bhfeidhm do chéimithe Ollscoileanna na hÉireann baill an tSeanaid a thoghadh.

Toghcháin Phainéil don Seanad
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na toghcháin don chúig phainéal sa Seanad (an teach uachtar na parlaiminte Éireannaigh.

Fo-thoghcháin phainéal an tSeanaid
Tá cur síos anseo ar an gcóras le folúntas ar fho-phainéil an tSeanaid a líonadh le fo-thoghcháin.

Toghchán an Uachtaráin
Is iad muintir na hÉireann a thoghann Uachtarán na hÉireann go díreach. Forbhreathnú ar an bpróiseas ainmniúcháin agus toghcháin