Comhchoistí Oibreachais

Réamhrá

Rialaíonn na Comhchoistí Oibreachais ná coinníollacha oibre agus íosrátaí pá d' fhostaithe in earnálacha áirithe trí Orduithe Rialaithe Fostaíochta.

Bunaítear Comhchoiste Oibreachais trí ordú reachtúil ón gCúirt Oibreachais faoin Acht Caidrimh Thionscail 1946. Is comhlachas neamhspleách é ina bhfuil an méid céanna fostóirí agus ionadaithe na n-oibrithe atá ceaptha ag an gCúirt Oibreachais, agus ceapann An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta an Cathaoirleach. Baineann seo leanas leis an gCúirt Oibreachais chun Comhchoiste Oibreachais a bhunú:

 • An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta
 • An ceardchumann
 • Eagraíocht a dhéanann ionadaíocht ar son oibrithe agus fostóirí atá bainteach leis an gcás

An córas CCO

An 1 Lúnasa 2012 tháinig an tAcht Caidrimh Thionscail (Leasú) 2012 (pdf) a d'athchóirigh na meicníochtaí cinneadh pá na Comhchoistí Oibreachais i bhfeidhm. Faoin Acht, uchtaíonn an Chúirt Oibreachais Ordú Rialaithe Fostaíochta (ORF) dréachtaithe ag Comhchoiste Oibreachais. Tugann an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta éifeacht reachtúil don ORF.

Cuimsíonn forálacha na reachtaíochta:

 • Tá cumhacht ag na CCO leag síos bunráta do dhuine fásta agus 2 ráta fhorlíontach níos airde
 • Tá cead ag cuideachtaí díolúine a chuardaigh ón ghá rátaí ORF agus CFC a íoc de bharr deacracht airgeadais
 • Ní leagann CCO síos rátaí préimh Domhnach níos mó. Beidh an Coimisiún um Chaidreamh Oibreachais ag ullmhú Cód Cleachtais nua maidir le hobair Domhnachomh
 • Nuair leagann CCO rátaí síos, caithfidh siad go gcuirtear critéir nua san áireamh ar nós tosca iomaíochais agus rátaí fostaíochta agus dífhostaíochta

Tá ORF nua le haghaidh tionscail glanadh ar chonradh agus slándála i bhfeidhm – féach thíos.

Liosta de na Comhchoistí Oibreachais

 • Oibrithe Talmhaíochta
 • Lónadóireacht (Baile Átha Cliath agus Dún Laoghaire)
 • Lónadóireacht (Eile)
 • Glanadh ar chonradh
 • Gruagaireacht
 • Óstáin (Eile, ach ní Corcaigh)
 • Miondíoltóireacht, Grósaeireacht & Comhcheardaithe
 • An Tionscal Slándála

Tuilleadh faisnéise

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Comhchoistí Oibreachais roimh 7 Iúil 2011

Roimhe sin bhí roinnt fostaíochtaí clúdaithe i gcomhaontuithe a raibh déanta ag Comhchoistí Oibreachais. Ag leanúint ó chinneadh na hArd-Chúirte, stad Orduithe Rialaithe Fostaíochta d’aon tionchar reachtúla ón 7 Iúil 2011.

Tá conarthaí fostaíochta reatha ag fostaithe a bhí clúdaithe ag ORF a rialaíonn a bpá agus a gcoinníollacha oibre. Má laghdaíonn fostóir ráta pá an fhostaí is athrú ar a gconradh fostaíochta a bheadh anseo agus de ghnáth teastaíonn cead an fhostaí chun é seo a dhéanamh.

Page edited: 2 November 2016