Eolas suas chun dáta ar na dlithe fostaíochta

Réamhrá

Má tá tú imithe ón lucht oibre le roinnt ama, beidh ort tú féin a chur ar an eolas maidir leis na hathruithe atá tagtha ar cheisteanna a bhaineann le cosaint fhostaíochta. Tá go leor athruithe móra tagtha i bhfeidhm le deich mbliana anuas agus beidh sé níos éasca duit an chuid is fearr a bhaint as do chearta má chuireann tú eolas ar na forbairtí seo.

Forbairtí um chosaint fhostaíochta 1993-2016

Is é seo a leanas achoimre ar an reachtaíocht a bhaineann le cosaint fhostaíochta a tháinig i bhfeidhm sa tréimhse seo

Gearáin nó sárú cearta

Tá cosaint ar fáil ón dlí fhostaíochta do fhostaithe a cheapann go bhfuil sárú déanta ar a gcearta. Tugtar éisteacht do ghearáin, easaontas agus casaoidí ós comhair breithneoir an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre a éisteoidh leis an dá thaobh roimh scrúdú a chur i gcrích maidir leis an ngearán agus cinneadh a dhéanamh.

Ní mór gearáin faoin reachtaíocht chomhionannas a thabhairt chuig an mBinse Comhionannais.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir éisteacht a fháil maidir le gearáin, easaontas nó casaoidí a bhaineann le sárú cearta fostaíochta faoi reachtaíocht faoi leith tríd an fhoirm ghearáin ar líne a úsáid á fáil ar workplacerelations.ie. Sula ndéanann tú iarratas ar do ghearán a phlé ní mór duit a chur in iúl do d’fhostóir go bhfuil sé ar intinn agat teagmháil a dhéanamh leis Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre. Sa chás go bhfuil cearta dlíthiúla i gceist, ba cheart duit iarracht a dhéanamh an cheist a réiteach go háitiúil.

D’fhoilsigh an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre an Treoir Dhlí Fostaíochta, Saothair agus Comhionannais (pdf).

Is féidir tuilleadh eolais maidir leis an reachtaíocht um chosaint fhostaíochta a fháil ón tSeirbhís Fhaisnéise agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre - féach 'Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas' thíos.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir leis an Acht um Chomhionannas Fostaíochta 1998-2015 agus leis an Acht um Chomhionannas Stádais 2000-2015 ón Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas.

Cá háit iarratas a dhéanamh

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/

Page edited: 22 August 2016