Conarthaí gan uaireanta oibre sainiúla (conarthaí uaireanta-nialasacha)

Réamhrá

Is cineál conradh fostaíochta é an conradh fostaíochta uaireanta-nialasacha áit a mbíonn an fostaí ar fáil le haghaidh oibre ach ní bhíonn uaireanta oibre sainithe aige/aici. Má tá conradh uaireanta-nialasacha agat is ionann sin agus socrú foirmiúil go bhfuil iachall ort a bheith ar fail ar feadh méid áirithe uaireanta in aghaidh na seachtaine, nó de réir mar is gá, nó meascán den dá rud. Tugtar cosaint d'fhostaithe atá ar chonarthaí uaireanta-nialasacha faoin Acht um Eagrú Ama Oibre 1997 ach ní bhaineann sé seo le fostaíocht ócáideach.

Tá sé riachtanach faoin Acht go dtabharfaí cúiteamh d'fhostaí a bhfuil conradh-nialasach aige/aici ach a oibríonn níos lú ná 25% dá (h)uaireanta ina aon sheachtain amháin. Braitheann an leibhéal cúitimh ar cibé an bhfuair an fostaí obair ar bith nó nach bhfuair sé/sí aon obair in aon chor. Mura bhfuair an fostaí obair ar bith, ansin ba chóir don chúiteamh a bheith do 25% de líon na n-uaireanta féideartha a bhí ar fáil, é sin nó do 15 uair an chloig, cibé acu is ísle. Má fuair an fostaí roinnt oibre, ba chóir dó/di cúiteamh a fháil chun é/í a thabhairt cothrom le 25% de na huaireanta féideartha a bhí ar fáil.

Mar shampla, má iarrtar ort a bheith ar fáil ar feadh 20 uair sa tseachtain, ach nach bhfuair tú obair ar bith, bheifeá i dteideal cúiteamh a fháil le haghaidh 15 uair an chloig nó 25% den 20 uair (i., 5 uair an chloig), cibé acu is lú. Sa chás seo, is é 5 uair an chloig an méid is lú. Ar an lámh eile, má fuair tú 3 uair an chloig oibre as 20, bheifeá i dteideal cúiteamh 2 uair an chloig a fháil chun tú a thabhairt cothrom le 25% d'uaireanta an chonartha.

Conas iarratas a dhéanamh

Ba chóir duit díospóidí a chur chuig an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre de réir an Achta um Eagrú Ama Oibre 1997 laistigh de 6 mhí i ndiaidh don díospóid tarlú. Ba chóir duit gearán a dhéanamh ar fhoirm ghearáin ar líne a úsáid á fáil ar workplacerelations.ie. Is féidir síneadh ama 6 mhí eile a thabhairt duit ach ní dhéanfar é sin mura bhfuil cúinsí réasúnacha ann a chuir cosc ort an gearán a dhéanamh laistigh den chéad 6 mhí.

Tá faisnéis bhreise faoi chonarthaí uaireanta-nialasacha agus do chearta fostaíochta ar fáil ón tSeirbhís Fhaisnéise agus Custaiméara an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre – féach ‘Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas’ thíos.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre

Seirbhíse Faisnéise agus Custaiméara
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach
R93 W7W2

Uaireanta Oscailte:Luan go hAoine 9.30rn go 5in
Teil: (059) 917 8990
Lóghlao: 1890 80 80 90
Láithreán Gréasáin: https://www.workplacerelations.ie/en/


Page edited: 30 October 2015