Ag pósadh thar lear

Réamhrá

Más saoránach/saoránaigh Éireannach(a) tú féin nó do pháirtí agus go bhfuil sibh ag smaoineamh pósadh lasmuigh d'Éirinn, ba chóir go mbeadh a fhios agat go bhfuil bailíocht dhlíthiúil an phósta rialaithe i bpáirt ag dlíthe na tíre ina bpósann tú. Tá na foirmiúlachtaí dlíthiúla thar lear an-difriúil ó na cinn in Éirinn ar an mórchuid, mura bhfuil agus i ngach cás. Mar shampla, is iondúil gur searmanas reiligiúnach amháin gan aon éifeacht dhlíthiúil é pósadh eaglaise thar lear. Toisc nach bhfuil sé aitheanta de réir an dlí sa tír inar tharla sé, ní féidir breathnú air mar phósadh dlíthiúil in Éirinn. Tá an cás amhlaidh cé gur féidir le pósadh san eaglais nó sainchreideamh chéanna in Éirinn a bheith ceangailtech de réir an dlí.

Dá réir sin, tá sé fíor-thábhachtach duit a chinntiú go sásaíonn tú riachtanais dlíthiúla na tíre ina bhfuil tú ag pósadh. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an oifig chlárúcháin sibhialta sa tír sin chun fáil amach cad atá riachtanach.

Clárú na bpóstaí thar lear

Cláraítear póstaí saoránach Éireannach thar lear sa tír ina dtarlaíonn siad. Níl feidhm ar bith ag Oifig an Ard-Chláraitheora chun comhairle a thabhairt ar phóstaí, nó póstaí saoránach Éireannach a tharlaíonn thar lear a chlárú. Ní chláraítear póstaí a tharlaíonn lasmuigh den stát in Éirinn de ghnáth.

Is iondúil go nglacfar le do theastas pósta eachtrannach maidir le cuspóirí oifigiúla in Éirinn, nuair is gá duit fianaise a léiriú go bhfuil tú pósta. Má tá an teastas i dteanga eachtrannach, ní mór duit aistriúchán oifigiúil a chur ar fáil, nó aistriúchán ó ghníomhaireacht aistriúcháin aitheanta.

Rialacha

Cé go gcaithfidh tú na riachtanais eachtrannacha a shásamh d'fhoirmiúlachtaí, tá tú fós faoi cheangal de réir dlí na hÉireann chomh fada agus a bhaineann le cumas pósta. Mar shampla, ní dhéanfar do phósadh thar lear a aithint de réir dlí na hÉireann má bhí duine amháin nó an bheirt agaibh cónaitheach in Éirinn de ghnáth, agus nach raibh duine amháin nó an bheirt agaibh faoi 18 bliana d'aois ag am an phósta, agus nach raibh Ordú Díolúine Cúirte agaibh.

D'fhéadfadh Deimhniú Saoirse le Pósadh a bheith de dhíth ort chun pósadh i dtíortha eachtrannacha. D'fhéadfaí "Deimhniú de Coutume" nó "Deimhniú Nulla Osta" a thabhairt air chomh maith.

Conas iarratas a dhéanamh

Mura bhfuil tú cinnte maidir leis na riachtanais dlíthiúla a bhaineann leis an tír ina mbeidh tú ag pósadh, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh leis an oifig chlárúcháin sibhialta sa tír sin chun fáil amach cad atá riachtanach.

Chun iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Saoirse le Pósadh, ba chóir do shaoránaigh Éireannacha atá ag cónaí thar lear teagmháil a dhéanamh le hambasáidiarratas a dhéanamh ar líne chuig an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála is gaire.

Ba chóir do shaoránaigh Éireannacha atá ag cónaí in Éirinn iarratas a dhéanamh ar líne chuig an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Má tá tú ag pósadh san Iodáil mar shampla, déanfaidh an Roinn do Dheimhniú Saoirse le Pósadh a sheoladh chuig ambasáid na hÉireann sa Róimh, agus déanfaidh siad é a sheoladh ar aghaidh chuig an dúiche ina mbeidh tú ag pósadh. I dtromlach na gcásanna eile, déanfaidh an Roinn an Deimhniú Saoirse le Pósadh a eisiúint agus a sheoladh díreach chugat.

Más mian leat cóip de do theastas pósta eachtrannach a fháil, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le hambasáid na tíre atá i gceist nó leis an oifig chlárúcháin sibhialta.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

Page edited: 1 March 2016