Trácht agus Páirceáil

Fíneálacha páirceála agus clampáil feithiclí
Tá córas a chuireann srian ar pháirceáil agus a ghearrann fíneálacha i bhfeidhm ar fud bailte agus cathracha in Éirinn. Eolas faoi fhíneálacha, srianta ar pháirceáil agus an chaoi a chuireann d'údarás áitiúil an dlí i bhfeidhm.

Maoir Thráchta
Tá maoir thráchta freagrach as forfheidhmiú an dlí a bhaineann le páirceáil neamhdhleathach agus le stopadh mótarfheithiclí. Faigh tuilleadh faisnéise ar a gcuid freagrachtaí anseo.

Cárta Páirceála Duine le Míchumas
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an scéim Eorpach Cárta Páirceála Duine le Míchumas do thiománaithe agus páisinéirí le míchumais.

Na háiseanna páirceála do dhaoine le míchumas
Sa doiciméad seo déantar cur síos ar na háiseanna páirceála atá leagtha amach do dhaoine le míchumas, atá ar fáil ar fud na tíre.