Iompar Poiblí

Seirbhísí Bus in Éirinn
Tá cur síos sa cháipéis seo ar sheirbhísí bus in Éirinn atá dhá riaradh ag an Stát.

Seirbhísí traenach
Déanann an cháipéis seo cur síos ar sheirbhísí traenach atá á oibriú ag an Stát in Éirinn.

Córas tram Luais
Córas iompair iarnróid chaoil é Luas (córas iompair phoiblí tram) atá ag feidhmiú i mBaile Átha Cliath, Éire. Tá eolas ar fáil anseo maidir le bealaí, seirbhísí agus táillí Luais.

Ticéid taistealaí ar chórais iompair phoiblí agus cáin
Tugann an Scéim Ticéid Taistealaí TaxSaver deis do fhostaithe leas a bhaint as íocaíochtaí laghdaithe cánach agus ÁSPC agus do fhostóirí íocaíochtaí laghdaithe ÁSPC a dhéanamh.

Rialú tacsaithe agus feithiclí beaga seirbhíse poiblí
Tá tacsaithe agus feithiclí beaga seirbhíse poiblí eile in Éirinn á rialú ag an dlí. Cén difir atá idir tacsaí, hacnaí agus limisín agus cé a rialaíonn iad?

Táillí le haghaidh seirbhísí tacsaí, hacnaí agus limisín
Tá rialacha i bhfeidhm in Éirinn maidir leis an mbealach a ghearrtar táillí le haghaidh seirbhísí tacsaí, hacnaí agus limisín.

Dualgais atá ar thiománaithe Feithiclí Beaga Seirbhíse Poiblí (FBSP) in Éirinn
Tá rialacha ann maidir le hiompar agus na dualgais atá ar thiománaithe tacsaithe, hacnaí agus limisíní in Éirinn. Faigh tuilleadh eolais anseo.

Dualgais atá ar phaisinéirí feithiclí beaga seirbhíse poiblí
Caithfidh paisinéirí déanamh de réir rialacha áirithe agus iad ag taisteal i dtacsaithe, hacnaithe agus limisíní. Faigh amach cad iad do dhualgais agus cén cúinsí ina bhféadfaidh tiománaí diúltú tú a ghlacadh ar bord.

Gearán a dhéanamh faoi thiománaí tacsaí, hacnaí nó limisín in Éirinn
Tá seirbhísí sábháilte, éifeachtúla á gcur ar fáil ag formhór tiománaithe tacsaí, hacnaí nó limisín. Faigh amach conas gearán a dhéanamh faoi dhroch-sheirbhís.