Feirmeoireacht agus iascaireacht

Cúnamh Feirme
Scéim tacaíochta ioncaim do fheirmeoirí é Cúnamh Feirme. Faigh amach tuilleadh faoin scrúdú maoine den íocaíocht seo agus faoi na rialacha maidir le cé a cháilíonn.

An Scéim Sóisialta Tuaithe
Is í aidhm na scéime Sóisialta Tuaithe ná fordheontas ioncaim a sholáthar d'fheirmeoirí agus iascairí in Éirinn atá ag fáil íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar bhonn fadtéarmach.