Bónas na Nollag

Réamhrá

Íocfar Bónas na Nollag i Nollaig 2017 le daoine a bhfuil íocaíocht fhadtéarmach leasa shóisialaigh á fáil acu.

85% de do ghnáthíocaíocht sheachtainiúil a bheidh i mBónas na Nollag. Is gnách go n-íoctar Bónas na Nollag i rith na chéad seachtaine i Nollaig.

Rialacha

I Nollaig 2017, íocfar Bónas na Nollaig le daoine a bhfuil na híocaíochtaí a leanas á bhfáil acu:

 • Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas (ní mór go raibh a n-íocaíocht á fáil ag daoine atá ag aistriú ó íocaíochtaí cuardaitheora poist agus/nó go bhfuil daoine rannpháirteach sa LFAO ar feadh 15 mhí)
 • An Liúntas um Fhilleadh ar Obair
 • An Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar Obair
 • An Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair
 • Liúntas Bunúsach Leasa Forlíontach (íocaíocht fhadtéarmach amháin – 15 mhí)
 • Pinsean na nDall
 • Liúntas agus Sochar Cúramóra (Liúntas Cúramóra leathráta san áireamh)
 • Fostaíocht Pobail
 • Liúntas agus Sochar Banchéile Thréigthe
 • Liúntas Míchumais
 • Pinsean Míchumais agus Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh faoi Scéim Díobhálacha Ceirde
 • Liúntas Cúram Baile
 • Cúnamh Feirme
 • Gateway
 • Íocaíocht Chaomhnóra (Ranníocach) agus (Neamh-Ranníocach)
 • Pinsean Easláine
 • Tionscnamh Poist
 • JobBridge (ní mór go raibh a n-íocaíocht á fáil ag daoine atá ag aistriú ó íocaíochtaí cuardaitheora poist agus/nó go bhfuil daoine rannpháirteach in JoBridge ar feadh 15 mhí)
 • Liúntas Cuardaitheora Poist [(íocaíocht fhadtéarmach amháin – 15 mhí (os cionn 390 lá dífhostaíochta)]
 • Íocaíocht Idirthréimhseach Chuardaitheora Poist
 • Íocaíochtaí Neachtlann Magdalen
 • Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora
 • Sochar Cumais Pháirtigh
 • Liúntas Réamhscoir
 • Scéim Shóisialta Tuaithe
 • Pinsean Stáit (Ranníocach) agus (Neamh-Ranníocach)
 • TÚS
 • SDOG (ní mór go raibh a n-íocaíocht á fáil ag daoine atá ag aistriú ó íocaíochtaí cuardaitheora poist agus/nó go bhfuil daoine rannpháirteach in VTOS ar feadh 15 mhí)
 • Pinsean Baintrí, Baintreach Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach) agus (Neamh-Ranníocach)

Má fhaigheann tú Liúntas Cuardaitheora Poist (LCP) nó Liúntas Leasa Forlíontach Bunúsach (LLFB), ní mór duit bheith ag fáil an íocaíocht ar feadh 15 mí chun Bónas Nollag a fháil. Áfach, má fhaigheann tú íocaíocht atá incháilithe le haghaidh an Bhónais Nollag díreach roimh ar éiligh tú LCP nó LLFB agus má tá d’amanna ar íocaíochtaí incháilithe comhcheangailte 15 mí, gheobhaidh tú an Bónas Nollag.

Íocfar an bónas le rannpháirtithe áirithe ar roinnt cúrsaí Breisoideachais agus Oiliúna (FET) (ní mór go raibh a n-íocaíocht á fáil ag daoine atá ag aistriú ó íocaíochtaí cuardaitheora poist agus/nó go bhfuil liúntas oiliúna á fháil ag daoine ar feadh 15 mhí).

Tabhair faoi deara, i gcás Liúntas Cúram Baile (LCB), a íoctar gach mí, is ionann an bónas agus 75% den íocaíocht sheachtainiúil. Ríomhtar sciar LCB an Bhónais ar leithligh ó íocaíochtaí eile. Mar sin, mar shampla, má bhí LCB á fháil agat do leanbh amháin, is ionann 85% den íocaíocht sheachtainiúil agus €60.70.

Anuas air sin, íoctar Bónas na Nollag le daoine a bhfuil Liúntas Leasa na nDall, Liúntas Soghluaisteachta, agus liúntais oiliúna athshlánúcháin á bhfáil acu ó FSS. Íoctar an bónas le marthanóirí Tailídimíde a fhaigheann íocaíochtaí ón Roinn Sláinte, chomh maith.

Rátaí

In 2017, is ionann a bheidh Bónas na Nollag agus 85% de do ghnáthíocaíocht sheachtainiúil (Méadú do Mhaireachtáil Aonair, Liúntas Oileáin agus an Méadú do Dhaoine os cionn 80 bliain d’aois ina measc). Ní áirítear le Bónas na Nollag Liúntas Breosla. Is í íocaíocht íosta Bhónas na Nollag €20.

Má íoctar Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe go díreach le do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháitritheoir cleithiúnach, íocfar Bónas na Nollag go díreach leo chomh maith.

Má tá dhá íocaíocht incháilithe leasa shóisialaigh á bhfáil agat (mar shampla, Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora agus an Liúntas Cúram Baile nó Liúntas Cúramóra Leathráta anuas ar do phríomhíocaíocht, gheobhaidh tú Bónas na Nollag maidir leis an dá íocaíocht.

Tuilleadh eolais

Bónas na Nollag 2016

B’ionann Bónas na Nollag agus 85% den ghnáthíocaíocht sheachtainiúil (Méadú do Mhaireachtáil Aonair, Liúntas Oileáin agus an Méadú do Dhaoine os cionn 80 bliain d’aois ina measc) agus bhí íocaíocht íosta €20 i gceist. Níor áiríodh le Bónas na Nollag Liúntas Breosla.

Page edited: 9 October 2018