Ag obair thar lear

Obair dheonach forbartha thar lear agus árachas sóisialta
D'fhéadfadh sé go mbeadh saoránaigh Éireannacha atá am caite acu ag obair i dtír atá ag forbairt, in ann ranníocaíochtaí creidiúnaithe árachais shóisialaigh a fháil maidir leis an tréimhse a chaith siad ag obair thar lear chomh maith le haon tréimhse ullmhúcháin roimh ré.

Ag obair san AE
Breathnú ar chearta agus teidlíochtaí maidir le bogadh san AE chun oibriú. Go háirithe scrúdú treoracha de chuid an AE maidir le saorghluaiseacht lena n-áirítear rochtain ar fhostaíocht, aitheantas ar cháilíochtaí, lorg ar phost, cearta fostaíochta agus árachais sóisialach.

Ag obair taobh amuigh den AE
Liosta de na rudaí nach mór a chur san áireamh roimh dul ag obair i dtír atá taobh amuigh den AE agus na cáipeisí nach mór a thabhairt leat.