Anseo atá tú: Baile > Ag bogadh tíre > Dídeanaithe agus Lucht Iarrtha Tearmainn > An próiseas tearmainn in Éirinn > Ag teacht go hÉirinn mar iarrthóir tearmainn nó mar theifeach

Ag teacht go hÉirinn mar iarrthóir tearmainn nó mar theifeach

Eolas

Úsáidtear an téarma "teifeach" sa ghnáthchaint laethúil chun cur síos ar roinnt catagóirí daoine a d’fhéadfadh stádais éagsúla dlíthiúla a bheith acu agus a d’fhéadfadh cearta agus oibleagáidí athraitheacha i sochaí na hÉireann a bheith acu dá bharr sin, ach a bhfuil baint acu go léir leis an bpróiseas na dteifeach mar a shainmhínítear i ndlí na hÉireann é agus é bunaithe ar choinbhinsiún idirnáisiúnta.

Na hathruithe atá molta ar an dlí ar inimirce: Dearadh an Bille um Inimirce, Cónaí agus Cosaint 2010 (pdf), a d'fhoilsidh i Meitheamh 2010, chun athsholáthar a dhéanamh ar an reachtaíocht ar inimirce atá ann faoi láthair. Ar na hathruithe eile arna moladh tá próiseas comhtháite um iarratas ar chosaint a thiocfadh in áit na n-iarratas ar stádas dídeanaithe, fhochosaint agus chead chun fanacht.

Is briseadh síos de na catagóirí éagsúla sin atá sa mhéid seo a leanas.

Iarrthóir tearmainn

Is duine é an t-iarrthóir tearmainn a lorgaíonn aitheantas mar theifeach faoi réir théarmaí Choinbhinsiún na bliana 1951 a bhaineann le Stádas na dTeifeach mar a shainmhínítear in Alt 2 an Acht na nDídeanaithe 1996, arna leasaithe.

Teifeach Coinbhinsiúin

Is duine é an teifeach coinbhinsiúin a chomhlíonann riachtanais sainmhínithe an teifigh faoi théarmaí Choinbhinsiún na Ginéive i ndáil le stádas na dteifeach mar a shainmhínítear in Acht na nDídeanaithe, 1996 é; agus ar a mbronntar stádas teifigh.

Teifeach Cláir

Is duine é an teifeach cláir ar tugadh cuireadh go hÉirinn dó faoi chinneadh Rialtais mar fhreagairt ar iarratas daonnachtúil, a thagann de ghnáth ó Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Theifigh (UNHCR), chun críoch na cosanta sealadaí nó an athlonnaithe.

Cead chun fanacht

Aon duine nach gcomhlíonann go hiomlán riachtanais sainmhínithe na dteifeach faoi théarmaí Choinbhinsiún na Ginéive a bhaineann le stádas na dteifeach mar a shainmhínítear in Acht na nDídeanaithe, 1996 é; féadfar cead chun fanacht sa stát a bhronnadh orthu. Féadfar cead chun fanacht a bhronnadh ar náisiúnaigh neamh-AE ar diúltaíodh iad a dhearbhú mar dhídeanaithe, freisin, agus nach bhfuil i dteideal fochosanta (pdf).

Cá háit a dhéanfaidh mé iarratais?

Oifig An Choimisinéara Iarratais do Dhídeanaithe

79-83 Sráid an Mhóta Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Éire

Uaireanta Oscailte:8:45-16:00 Lu-hAo
Teil:+353 1 602 8000
Facs:+353 1 602 8122
Láithreán Gréasáin: http://www.orac.ie/
R-phost: oracmail@orac.ie

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 14 November 2013

Teanga

English | Français

Ábhar Gaolmhar

  • Gluais de Théarmaí Inimirce
    Liosta de shaintéarmaí inimirce agus míniú gearr ar is brí leo.
  • Cead chun fanacht in Éirinn
    Féadfar cead chun fanacht in Éirinn a thabhairt do dhaoine ar diúltaíodh stádas dídeanaithe a bhronnadh orthu. Tugadh cead fanachta do roinnt daoine de réir na Scéime um Leanaí a Rugadh in Éirinn chomh maith (IBC/05).
  • Ag cur isteach ar stádas dídeanaithe
    Tá rialacha agus próisis tábhachtacha éagsúla ann a bhaineann le hiarratas a chur isteach ar stádas dídeanaí in Éirinn

Téigh i dteagmháil linn

Má tá ceist agat a bhaineann leis an ábhar seo, is féidir leat glao a chur ar an tSeirbhís Ghutháin um Fhaisnéis do Shaoránaigh 0761 07 4000 (Luan go hAoine idir 9rn agus 8in) no trí bhualadh isteach san Ionad Faisnéise do Shaoránaigh is gaire duit.