Finnéithe

Finnéithe
Tá cur síos sa cháipéis seo ar ról finnéithe i gcásanna cúirte in Éirinn.

Cineálacha Finnéithe
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na cineálacha finnéithe gur féidir a fháil i gcúirt dlí in Éirinn.

Inniúlact an fhinné
This document discusses the question of who is competent to be a witness and sets out people who are not considered to be competent witnesses.

Cé na daoine gur féidir iallach a chur orthu a bheith ina bhfinnéithe?
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na cúinsí inár féidir iallach a chur ar dhaoine fianaise a thabhairt i gcúirt dlí.

Finnéithe faoi 18 mbliana
Tá cur síos anseo ar na rialacha a bhaineann le finnéithe faoi 18 mbliana déag a thugann fianaise sa Chúirt Dúiche, Chuarda nó sa Chúirt Choiriúil Lárnach.

An chaoi a nglaotar ar dhuine le bheith ina f(h)inné
Tá cur síos sa cháipéis seo ar an mbealach ina nglaotar ar dhuine le bheith ina f(h)inné.

An modh le bheith i d'fhinné
Tá cur síos anseo ar a bhfuil i gceist le fianaise a thabhairt i gcúirt dlí in Éirinn.

Rialacha a bhaineann le d'fhianaise
Tá cur síos anseo ar na rialacha faoi leith atá i bhfeidhm maidir le fianaise a thugann finnéithe sa chúirt.

Fianaise a thabhairt le nasc teilifíse
Tá reachtaíocht tugtha isteach le deireanas in Éirinn a thugann cead fianaise a thabhairt le nasc-físe i gcás cúirte. Tá cur síos sa cháipéis seo ar na hamanna inár féidir le finné i gcás cúirte fianaise a thabhairt tríd nasc teilifíse.

Mionnscríbhinní
Ráiteas scríofa faoi mhionn is ea an mionnscríbhinn a leagann amach an fhianaise ar mhian le finné a thabhairt sa chúirt.

Inghlacthacht ráiteas finné áirithe i dtriail choiriúil
Cad a tharlaíonn má dhiúltaíonn finné fianaise a thabhairt i dtriail coiriúil? Clúdaíonn an tAcht um Cheartas Coiriúil an dlí sa réimse seo.

Finné naimhdeach
Is éard is finné naimhdeach ann ná finné a bhfuil an cuma air/uirthi nach bhfuil sé/sí toilteanach an fhírinne a insint. Faigh amach anseo conas a chaitear le finné naimhdeach sa chúirt.