Seomra Cúirte

Feidhmeanna agus dualgais éagsúla i gcúirt dlí
Réamhrá is ea é an doiciméad seo don mír a leagann amach na feidhmeanna agus na dualgais éagsúla atá ag daoine i gcuirt dlí.

Ról an bhreithimh
Cuireann an doiciméad seo síos ar ról agus feidhm breithimh i gcúirt dlí in Éirinn.

Ról an ghiolla cúirte
Cuireann an doiciméad seo síos ar ról an ghiolla cúirte i gcúirt dlí.

Cláraitheoir na Cúirte
Pléann an doiciméad seo ról agus feidhm an Chláraitheora Chúirte i gcúirt dlí.

Abhcóidí
Pléann an doiciméad seo ról agus feidhm abhcóide i gcúirt dlí.

Abhcóidí sóisir agus sinsir
Cuireann an doiciméad seo síos ar ról agus feidhm abhcóidí shóisir agus shinsir i gcúirt dlí.

Aturnaetha
Pléann an doiciméad seo ról agus feidhm aturnaetha i gcúirt dlí.

Ról an ghiúiré
Cuireann an doiciméad seo síos ar ról agus feidhm giúiré i gcúirt dlí in Éirinn.

Seirbhís Ghiúiré
Cad is seirbhís ghiúiréann? Faigh eolas ar conas a roghnaítear baill ghiúiré in Éirinn, conas a dhéantar teagmháil leo agus ar do chearta fostaíochta.

An ról atá ag finnéithe
Cuireann an doiciméad seo síos ar ról agus feidhm finnéithe i gcúirt dlí in Éirinn.

An luathscríbhneoir cúirte
Cuireann an doiciméad seo síos ar ról agus feidhm an luathscríbhneora cúirte i gcúirt dlí.

Tuairisceoirí cúirte
Cuireann an doiciméad seo síos ar ról agus feidhm tuairisceoirí cúirte i gcúirt dlí.