Faillí agus Cúiteamh

Eolas

Ní féidir cúiteamh a fháil ó na cúirteanna díreach má bhí duine i dtimpiste nó fiú gortaithe i dtimpiste. Ní mór go mbeadh sé soiléar go bhfuil an duine nó na daoine a bhfuil tú ag cur an dlí orthu freagrach as an timpiste agus as an ngortú a d'fhulaing tú.

D'fhéadfadh sé go bhfuil roinnt daoine ciontach as an timpiste, an t-éilitheoir ina measc. Sa chás sin, deanfaidh an chúirt an milleán a roinnt idir na daoine eagsúla atá i gceist. Mar shampla, tiománaí a gortaíodh i dtimpiste cairr ach nach raibh crios sabhálta dhá chaitheamh aige/aici, d'fhéadfadh an chúirt cinneadh a dhéanamh go bhfuil sé/sí féin 15% ciontach as an ngortú a d'fhulaing sé/sí féin. Mar thoradh, ní féidir leis an gcúirt ach 85% de luach an ghortaithe a thabhairt dó/dí mar chúiteamh.

Déanfar éileamh ar chúiteamh a bhriseadh ina dhá chuid.

Damáistí Ginearálta

Cúiteamh ar mhaithe le pian, fulaingt agus míchaothúlacht a thit ort agus a thitfidh ort de bharr na timpiste.

Déanfaidh an chúirt cinneadh maidir le méid na ndamáistí bunaithe ar chomh dona agus atá an gortú. Déanfar é seo tríd an bhfianaise leighis ar fad atá ós comhair na cúirte a mheas, tríd an bhfulaingt atá déanta cheana ag an éilitheoir a chur san áireamh chomh maith lena bhfuil le fulaingt sa todhchaí i.e., cé chomh fada agus cén fhulaingt a bheidh le déanamh ag an duine atá gortaithe.

Damáistí Speisialta

Cúiteamh as na costais airgeadais a thit ar duine agus a thitfidh air/uirthi de bharr na timpiste. D'fhéadfadh sé go mbeadh costas an chairr a dheisiú san áireamh (más cuí), na costais leighis a thit ar an duine, aon chaillteanas pá de bharr nach raibh an duine in ann dul ag obair agus aon chostais eile a bhain le taisteal, cúnamh a fháil ag baile, & rl, a thit ar an éilitheoir.

D'fhéadfadh sé go mbeadh ar an éilitheoir admhálacha agus billí a chur ar fáil mar fhianaise ar na costais atá dhá éileamh agus mar sin tá sé tábhachtach cód a choinneáil le chuile bille agus admháil ann.

Page edited: 10 March 2015