Gabhálacha

Gabhálacha
Cad a tharlaíonn nuair a ghabhtar in Éirinn thú? Aimsigh breis faisnéise faoi bharántais agus na rialacha a rialaíonn gabhálacha.

Bannaí agus Urra
Cad iad na saghsanna éagsúla de bhannaí, bannaí a dhiúltú, agus na hiarmhairtí a bhaineann le bannaí a shárú?

Coinneáil tar éis gabhála
Tá cur síos anseo ar an dlí a bhaineann le duine a choinneáil tar éis é/í a ghabháil.

Gabháil agus coinneáil neamhdhleathach
Tá plé déanta anseo ar a bhfuil i gceist le gabháil agus coinneáil neamhdhleathach agus ar an mbealach a chaitear le fianaise a bhailítear dá bharr sna cúirteanna.

Faoi mar a chaitear le duine faoi choimeád
Tá cur síos anseo ar mar a chaitear le duine atá faoi choimeád.

Agallamh Garda
Tá cur síos anseo ar na cearta atá ag daoine atá gafa nuair atá agallamh dhá chur ag na Gardaí orthu.

Ráitis ó dhaoine atá faoi amhras
Tá cur síos anseo ar a tharlaíonn má dhéanann duine a bhfuil amhras coire air/uirthi ráiteas.

Ceart chun tosta i gcásanna coiriúla
Déanann Bunreacht na hÉireann gach duine a chosaint i gcoinne féin-ionchoirithe. Tá breis faisnéise ar fáil anseo.

Admhálacha
Tá cur síos anseo ar na rialacha a bhaineann le hadmhálacha.

Ceistiúchán agus Faireachán
Tá cur síos anseo ar an ról atá ag Gardaí i gceistiú agus faire ar an bpobal.

Cumhachtaí Cuardaigh
Tá cur síos anseo ar na cumhachtaí atá ag na Gardaí áitribh agus daoine a chuardach.

Eiseachadadh chuig agus ó Éirinn
Cad é eiseachadadh agus cathain a dhéantar duine a eiseachadadh ó Éirinn go tír eile? An dlí maidir le heiseachadadh idir Éirinn agus tíortha eile, lena n-áirítear faisnéis ar Bharántais Ghabhála Eorpacha.