Seirbhísí Teiripe Saothair

Eolas

Tá seirbhísí teiripe shaothair in ainm is cabhrú le daoine atá faoi mhíchumas (fisiceach, síceolaíochta nó sóisialta) chun an oiread neamhspleáchais agus is féidir a bhaint amach ina ngnáthshaol.

Oibríonn go leor teiripeoirí saothair in Oifigí Sláinte Áitiúla nó i bhFoirne Cúraim Phríomhúil de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

I dtaobh na teoirice de, tá gach duine a dteastaíonn seirbhís teiripeoir saothair uathu incháilithe. I gcleachtas, d’fhéadfadh liostaí fada feithimh a bheith ann agus tugtar tús áite d’iarratais de réir riachtanais. Tá áiseanna agus fearais ordaithe ar fáil saor in aisce do shealbhóirí cárta leighis, daoine atá rannpháirteach sa Scéim Breoiteachta Fadtéarmaí agus daoine a bhfuil Cárta faoin Acht Sláinte (Leasú) acu.

Teiripeoirí saothair príobháideacha

bunachar sonraí de theiripeoirí saothair i gcleachtas príobháideach ag Cumann Teiripeoirí Saothair na hÉireann (an comhlacht gairmiúil a rialaíonn an ghairm in Éirinn).

Tá clár reachtúil de theiripeoirí saothair san earnáil phoiblí agus phríobháideach araon ag CORU, an rialtóir um ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh.

Measúnú

De ghnáth, tugann an teiripeoir saothair faoi mheasúnú ar do chumas chun feidhmiú maidir le gnáthriachtanais mhaireachtála – gléasadh, ithe, folcadh, etc. Anuas air sin, déantar measúnú ar na socruithe atá leagtha amach i do theach cónaithe agus déantar cinneadh cén cúnamh a theastaíonn uait i dtaobh áiseanna agus fearas. Mar shampla, cathaoir rothaí, ardaitheoir cathaoireach nó seomra folctha thíos staighre.

D’fhéadfadh an teiripeoir saothair socruithe a dhéanamh, ansin, go soláthróidh FSS áiseanna agus fearais oiriúnacha má tá tú incháilithe nó féadfaidh siad a dheimhniú go bhfuil tú incháilithe don deontas oiriúnaithe tithe do dhaoine atá faoi mhíchumas. Anuas air sin, d’fhéadfaidís comhairle agus cúnamh a sholáthar duit agus do do theaghlach nó cúramóirí maidir le hathruithe nach mór a dhéanamh.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh go díreach le d’Oifig Sláinte Áitiúil ar sheirbhísí teiripeoir saothair, ach is gnáiche go ndéanfaidh altra sláinte poiblí, dochtúir teaghlaigh (LG) nó ospidéal thú a atreorú.

Chun teacht ar theiripeoir saothair príobháideach, déan teagmháil le Cumann Teiripeoirí Saothair na hÉireann nó caith súil ar an mbunachar sonraí ar a láithreán gréasáin.

Cumann Teiripeoirí Saothair na hÉireann

Smithfield Business Centre
Distiller’s Building
Margadh na Feirme
Baile Átha Cliath 7
Éire

Teil:+353 (01) 874 8136
Láithreán Gréasáin: http://www.aoti.ie/
R-phost: info@aoti.ie

Page edited: 22 March 2016