Scéim Tinneas Fadtéarmach

Eolas

Féadann daoine a fhulaingíonn ó riochtaí áirithe na drugaí, na cógais agus na fearais leighis agus máinliachta um chóireáil an reachta sin a fháil saor in aisce. Soláthraítear na drugaí, cógais agus fearais saora seo faoi Scéim na dTinneas Fadtéarmach. Is é Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a riarann an scéim seo, faoi Alt 59 den Acht Sláinte 1970.

Cuimhnigh nach mbraitheann Scéim na dTinneas Fadtéarmach ar d’ioncam ná ar chúinsí eile. Is féidir go mbeidh tú incháilithe freisin le haghaidh Cárta LeighisCárta Cuairte ar Dhochtúir Ginearálta, ag brath ar do chuid cúinsí.

Rialacha

I measc na galair seo tá:

 • Bac intinne
 • Tinneas intinne (do dhaoine faoi 16 d'aois amháin)
 • Diabetes insipidus
 • Diabetes mellitus
 • Haemifile
 • Pairilis cheirbreach
 • Feinilcéatónúire
 • Titeamas
 • Fiobríos chisteach
 • Scléaróis ilchodach
 • Spina bifida
 • Dystrophies matánach
 • Hydrocephalus
 • Galar Parkinson
 • Géarleoicéime
 • Reachta de thoradh Tailídimíde

Má tá tú i dteideal na scéime, éisíotar duit leabhar tinneas fadtéarmach. Bíonn liosta sa leabhar seo de na drugaí agus leigheasanna a theastaíonn chun cóir leighis a chur orthu, agus cuirfear iad seo ar fáil dóibh saor in aisce tríd an bpoitigéir áitiúil. Ní gá duit táille oidis a íoc i gcás drugaí atá clúdaithe ag do leabhar tinnis fhadtéarmaigh. Ní mór duit íoc na drugaí agus leigheasanna nach bhfuil bainteach leis an riocht sonraithe.

Má scríobhann do dhochtúir nó do theiripeoir saothair oideas um fhearas leighis nó máinliachta, soláthrófar duitse é ó d’Oifig Sláinte Áitiúil

Neamhshealbhóirí chárta leighis, neamhshealbhóirí chárta cuairte dochtúra agus ríochtaí leighis nach gcumhdaítear faoin Tinneas Fadtéarmach

Mura bhfuil cárta leighis ná cárta cuairte dochtúra ná riocht leighis a liostaítear thuas agat, féadann tú leas a bhaint as Scéim na nÍocaíochtaí Drugaí.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir an fhoirm a fháil ó d'Oifig Sláinte Áitiúilíoslódáil foirm iarratais (pdf) agus seol ar ais í chuig an Oifig Sláinte is gaire duit.

Page edited: 1 July 2014