An Bunreacht

Eolas

Achtaíodh Bunreacht na hÉireann i 1937. Is doiciméad dlí bunúsach é a dhéanann cur síos i 50 Alt ar an mbealach ba chóir Éire a rialú. Leagtar amach gach cuid den Bhunreacht i nGaeilge agus i mBéarla. 'Bunreacht na hÉireann' atá mar theideal Gaeilge ar an mBunreacht.

Cuireann an Bunreacht brainsí nó orgain an rialtais ar bun, cuireann sé na cúirteanna ar bun, agus leagann sé síos an bealach inar ceart iad a eagrú. Tá feidhm tábhachtach eile ag an mBunreacht; Déanann sé cur síos ar na bunchearta atá ag chuile shaoránach Éireannach.

Ceann de na hAilt is tábhachtaí sa Bhunreacht ná Alt 15.4, a shonraíonn nach féidir leis an Oireachtas dlí ar bith a achtú atá aimhréireach leis an mBunreacht agus go bhfuil dlí den sórt sin neamhbhailí. Ciallaíonn sé seo go bhfuil forlámhas ag dlí an Bhunreachta ar gach dlí eile lena n-áirítear reachtaíocht. Má bhíonn dlí nua-mholta aimhréireach leis an mBunreacht, ní féidir é a achtú gan an Bunreacht a athrú i dtús báire trí reifreann bunreachtúil. Tá 2 phríomhchuid sa Bhunreacht. Déantar cur síos ar:

Léigh tuilleadh faoin mbealach a dhéantar leasú Bunreachta agus cad a tharlaíonn in Éirinn maidir le cinntí agus reachtaíocht mhíbhunreachtúil.

Page edited: 30 April 2015