Cúirt na nIniúchóirí

Eolas

Is sa Lucsamburg atá ceanncheathrú Chúirt na nIniúchóirí agus tá 28 ball ann, duine ó gach ballstát. Molann gach ballstát iarrthóir a cheapann an Chomhairle Aontas na hEorpa ansin i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa ar feadh tréimhse inathnuaite de 6 bliana.

Tá baill Chúirt na nIniúchóirí neamhspléach agus bíonn taithí acu iniúchadh a dhéanamh ar airgead poiblí. Toghann Baill na Cúirte Uachtarán ar feadh tréimhse 3 bliana.

Tá sé mar phríomhdhualgas ag Cúirt na nIniúchóirí iniúchadh a dhéanamh ar chuntais agus breathnú i ndiaidh cur i bhfeidhm na mbuiséad in institiúidí Aontas na hEorpa. Tá sé mar aidhm aici bainistíocht airgeadais a fheabhsú maidir le airgead an Aontais agus tuairisc a chur ar fáil do shaoránaigh an AE maidir leis an mbealach ina gcaitear airgead an AE. Cuireann sí tuairisc bhliantúil le chéile ag deireadh na bliana airgeadais. Cuirtear an tuairisc seo ar fáil do na hinstitiúidí eile agus ní mór í a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Chomhphobail ionas gur féidir le duine ar bith scrúdú a dhéanamh ar an mbuiséad agus ar chaiteachas aon institiúide de chuid an AE.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Chúirt na nIniúchóirí(HQ)

12 Rue Alcide De Gasperi
L-1615
Luxembourg

Teil:00 352 4398 1
Facs:00 352 4393 42
Láithreán Gréasáin: http://eca.europa.eu/portal/page/portal/eca_main_pages/home


Page edited: 6 September 2013