Daoine óga ag obair

Cearta oibrithe óga
Tá cur síos sa cháipéis seo ar na rialacha a bhaineann le fostaíocht páistí agus daoine óga.

Uaireanta oibre do dhaoine óga
Tá na huaireanta oibre do dhaoine óg rialaithe ag reachtaíocht a leagann síos téarma íosaoise maidir le uaireanta uasoibre agus tréimhsí sosa.