Cothroime i gcúrsaí oibre

Overview Document Comhionannas san ionad oibre
Cuireann an reachtaíocht um chomhionannas fostaíochta cosc ar idirdhealú i réimse leathan fostaíochta agus cúrsaí a bhaineann le fostaíocht.

Bulaíocht sa láthair oibre
Déanann an dlí fostaithe a chosaint ó bhulaíocht san ionad oibre. Míniú ar an dlí agus na cearta atá agat má chreideann tú go bhfuil bulaíocht á dhéanamh ort san ionad oibre.

Ciapadh ag an obair
Déanann an dlí fostaithe a chosaint ó chiapadh san ionad oibre. Faigh amach conas a thugann an dlí cosaint duit agus céard ba chóir duit a dhéanamh má fhulaingíonn tú ó chineál amháin nó cineálacha éagsúla den chiapadh seo.

Díospóidí maidir le comhionannas agus idirdhealú
Déileálann an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre le gach gearán a bhaineann le hidirdhealú san fhostaíocht agus i rochtain ar earraí agus seirbhísí faoi reachtaíocht comhionannais.
This document is in: Fostaíocht > Cur i bhfeidhm agus cúiteamh

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
Déanann an Coimisiún cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn agus a chosaint. I roinnt cásanna, féadfaidh an Coimisiún cabhrú leat chun saincheisteanna chearta an duine a chur chun cinn nó trí chabhrú leat le himeachtaí dlí.
This document is in: Dlí > Dlí agus Cearta