Fóirdheontas uilíoch um chúram leanaí

Réamhrá

Ón 21 Lúnasa 2017, beidh fóirdheontas nua um chúram leanaí ar fáil do gach leanbh atá ag freastal ar chúram leanaí atá cláraithe le Tusla atá níos sine ná 6 mhí ach faoin aois incháilithe don scéim COLÓ. Níl tástáil mhaoine i gceist leis an bhfóirdheontas.

Asbhaintear an fóirdheontas ón mbille iomlán a fhaigheann tú ó do sheirbhís chúram leanaí.

Rialacha

Chun bheith incháilithe don Fhóirdheontas Uilíoch:

  • Ní mór dod’ leanbh a bheith níos sine ná 6 mhí ach faoin aois incháilithe don scéim COLÓ.
  • Caithfidh do sholáthraí cúraim leanaí a bheith cláraithe le Tusla. Tá liosta soláthraithe cúraim leana ar fáil ó Tusla.

Ni féidir an Fóirdheontas Uilíoch agus fóirdheontas spriocdhírithe a fháil ag an am céanna . I measc na bhfóirdheontas spriochírithe tá An Clár Fóirdheontais Cúram Leanaí Pobail (FCLP), An Scéim Cúram Leanaí Iarscoile (CLIS), An Clár Tacaíochta um Oiliúint agus um Fhostaíocht Chúram Leanaí (TOFCL) agus An Clár Fostaíocht Pobail um Chúram Leanaí (FPCL).

Níl tástáil mhaoine i gceist leis an bhfóirdheontas.

Tá mionsonraí maidir leis an bhfóirdheontas uilíoch cúram leanaí ar fáil ag affordablechildcare.ie.

Rátaí

Ón 21 Lúnasa 2017, beidh fóirdheontas nua um chúram leanaí ar fáil do gach leanbh atá ag freastal ar chúram leanaí atá cláraithe le Tusla atá níos sine ná 6 mhí

Fordheontas Uilíoch:

Cineál seisiúin Fóirdheontas seachtainiúil Fóirdheontas laethúil
Lánaimseartha (5.01 uaire ní níos mó) €20 €4
Páirtaimseartha (3.31 go 5 uaire) €10 €2
Seisiúnach (2.16 go 3.30 uaire) €7 €1.40

Má tá do leanbh ag freastal ar chúram leanaí ar feadh cuid de sheachtain, is féidir leat an fóirdheontas cúram leanaí uilíoch a fháil ar bhonn pro-ráta. Mar shampla, má tá do leanbh ag freastal ar chúram leanaí ar feadh 2 lá iomlán gach seachtain, is é an méid fóirdheontais a d'fhéadfá a fháil ná €8 sa tseachtain (€ 4 x 2 lá = 8).

Conas iarratas a dhéanamh

Téigh i dteagmháil le do sholáthraí cúraim leanaí féachaint an bhfuil an Fóirdheontas Uilíoch á chur i bhfeidhm acu.

Má tá an an Fóirdheontas Uilíoch á chur i bhfeidhm ag do sholáthraí cúram leanaí, beidh gá duit a leanas a chur in iúil dóibh:

  • Uimhir Phearsanta Seirbhísí Poiblí (PSP) do linbh
  • Dáta breithe do linbh
  • D’uimhir PSP

Íocfar an fóirdheontas go díreach le do sholáthraí cúram leanaí agus asbhainfear é ó chostas do chúraim leanaí.

Caithfidh do sholáthraí cúraim leanaí a bheith cláraithe le Tusla.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Déan teagmháil le Coiste Cúram Leanaí na Cathrach/Contae go háitiúil chun liosta na soláthraithe cúram leanaí i do cheantar a fháil.

Page edited: 5 September 2018