Cearta maoine lánúineacha comhchónaithe

Eolas

Ag ceannach tí le chéile

Má tá tú neamhphósta agus go bhfuil tú ag ceannach tí (nó ag smaoineamh faoina cheannach) le do pháirtí, ba chóir duit staidéar a dhéanamh roimhré ar an rogha úinéireachta tí is fearr duitse. In Éirinn, is féidir comhúinéireacht de mhaoin do lánúineacha comhchónaithe a bheith i seilbh duine ar cheann amháin de dhá bhealach:

  • Comhthionóntacht
  • Tionóntacht i gcoiteann

Smaoineamh ar a bhfuil an rogha is fearr leat, ciallaíonn á n-ullmhú ar cad is mian leat a tharlóidh i gcás bhás an ceachtar páirtí, nó deireadh na bliana do chaidrimh.

Comhthionóntacht

Ciallaíonn sé seo go bhfuil an mhaoin uile faoi úinéireacht beirte leis an rún, nuair a bhásaíonn duine, go mbeidh an duine eile in úinéireacht na maoine uile go huathoibríoch. I gcásanna inar íoc duine amháin as an maoin, ní gá go bhfaighfidh an duine eile 50% den fháltas má dhíoltar an teach. I gcásanna den chineál seo, ní mór duit do sheasamh a sheiceáil le haturnae.

Tionóntacht i gcoiteann

Ciallaíonn sé seo go bhfuil úinéireacht i scaireanna sainithe ag beirt ar an maoin. Mar shampla, 50/50, 75/25, 60/40, srl. Is féidir le gach duine a scair den mhaoin a fhágáil le cibé duine is mian leo. (Is féidir leo a scair a fhágáil ag a bpáirtí mar shampla, ach ní mór dóibh uacht a dhéanamh á mhaíomh seo). Mura ndéantar aon uacht, bíonn an scair mar chuid d'eastát an pháirtí éagtha, agus ní bhíonn aon cheart ag an bpáirtí neamhphósta an scair a fháil go huathoibríoch. Ina ionad sin, is féidir le clann (nó fiú céile scartha nó páirtí sibhialta) an duine éagtha an scair seo a éileamh. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi láimhseáil eastáit dhuine éagtha anseo.

Teach An Teaghlaigh

Tugann an tAcht um Chosaint Tí an Teaghlaigh 1976 ceart don chéile crosadh a chur ar an gcéile eile teach an teaghlaigh a dhíol ná a ligean ar léas. Caithfear comhthoiliú i scríbhinn an dá chéile a fháil ar dtús sular féidir teach an teaghlaigh a dhíol ná a ligean ar léas. Faoi Chuid 4 de chuid na Comhpháirtíochta um Chearta Sibhialta agus Áirithe agus Oibleagáidí Comhchónaitheoirí Acht 2010 forálacha den chineál céanna iarratas a dhéanamh chun an bhaile roinnte de lánúin i gcomhpháirtíocht shibhialta.

Ní bhaineann na forálacha sin le lánúineacha comhchónaithe, agus má tá tú i do chónaí le do pháirtí ina t(h)each, níl aon ghá do do pháirtí do chomhthoiliú i scríbhinn a fháil sular féidir leis nó léi an teach a dhíol nó a ligean ar cíos.

Tithíocht údaráis áitiúil

Tá ceist do theidlíochta ar thithíocht rialtais áitiúil bunaithe go ginearálta ar do riachtanais tithíochta agus an bhfuil sé d'acmhainn agat íoc as do chóiríocht féin. Is féidir le lánúineacha comhchónaithe iarratas a dhéanamh le haghaidh tithíochta údaráis áitiúil - níl aon cheist faoi stádas pósta na n-iarratasóirí i bhformhór foirmeacha iarratais na n-údarás áitiúil i gcomhair tithíochta.

Is iondúil nuair a fhaigheann lánúineacha pósta cóiríocht rialtais áitiúil, bíonn an léas in ainm na beirte acu mar chomhthionóntaí. Ciallaíonn sé seo má fhaigheann céile amháin bás nó má imíonn sé/sí, is féidir leis an gcéile eile leanúint ar aghaidh leis an léas. Is féidir le lánúineacha comhchónaithe iarratas a dhéanamh le haghaidh teach a fháil a bheidh ina seilbh mar chomhthionóntacht.

Má aistríonn tú chuig teach de chuid údaráis áitiúil, mar a bhfuil do pháirtí mar thionónta aonair, is féidir leat iarratas a dhéanamh le haghaidh comhthionóntachta tar éis dhá bhliain.

Cóiríocht phríobháideach ar cíos agus an margadh tithíochta príobháidí

Faoin Acht um Stádas Comhionann 2000 agus an tAcht um Chomhionannas 2004 (pdf), ní féidir le tiarna talún cóiríocht ar cíos a dhiúltú duit mar gheall ar do stádas pósta. Ní féidir leis nó léi leatrom a dhéanamh ort maidir le haon cheann de na seirbhísí ná áiseanna a bhaineann leis an gcóiríocht ná deireadh a chur le do léas mar nach bhfuil tú pósta nó i pháirtnéireacht shibhialta.

Tá lánúineacha comhchónaithe i dteideal tithe príobháideacha a cheannach, agus ní dhiúltódh institiúidí iasachta morgáistea thabhairt duit ar bhunús do chúinsí pósta. Is é an t-údar imní is mó a bhíonn ar institiúidí iasachta ná d'ábaltacht an iasacht a aisíoc.

Rialacha

Má cheapann tú go ndearnadh leatrom ort féin nó ar do pháirtí ó thaobh tithíochta de, ba chóir duit do ghearán a dhéanamh leis an Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, laistigh de dhá mhí ón am ar tharla an gníomh nó cinneadh leatromach.

Má tá tú ag ceannach nó ag smaoineamh faoi cheannach maoine le do pháirtí, ba chóir duit comhairle dlí a lorg ar an rogha ab fhearr duitse.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

16-22 Sráid na Faiche
Baile Átha Cliath 7
Éire

Uaireanta Oscailte:Dé Luain go hAoine 9am go 1pm agus 2pm go 5pm
Teil:(01) 858 9601
Lóghlao:1890 245 545
Facs:(01) 858 9609
Láithreán Gréasáin: http://www.ihrec.ie/
R-phost: publicinfo@ihrec.ie

Page edited: 24 May 2016