You are here: Home > Travel and Recreation > Motoring > Motor tax and insurance > Impozitul auto în Irlanda

Impozitul auto în Irlanda

Informaţii

Este o condiţie legală în Irlanda să plătiţi un impozit auto dacă doriţi să conduceţi maşina într-un loc public. Impozitul auto este o plată impusă de Guvern asupra anumitor vehicule cu motor. Impozitul auto este perceput de autoritatea locală în numele Guvernului.

Valoarea impozitului auto pe care îl plătiţi depinde direct proporţional de capacitatea motorului vehiculului dumneavoastră – cu alte cuvinte, cu cât vehiculul dumneavoastră este mai puternic, cu atât mai mare va fi impozitul auto pe care îl veţi plăti. Pentru noile autovehicule înregistrate cu începere de la data de iulie 2008, valorile impozitului auto vor fi determinate pe baza a benzi de emisii CO2.

Pentru autovehiculele înregistrate înainte de data de ianuarie 2008, impozitul auto va continua să fie achitat în funcţie de capacitatea motorului. Pentru noile autovehicule înregistrate între ianuarie 2008 şi iunie 2008, impozitul auto va fi perceput, iniţial în funcţie de capacitatea motorului. Dacă, pentru aceste autovehicule trecerea la sistemul de impozitare bazat pe valoarea emisiilor CO2 este benefică, acest lucru se va întâmpla în momentul primei reînnoiri a impozitului auto ulterior datei de iunie 2008. În cazul noilor autovehicule înregistrate în primele 6 luni ale anului 2008, pentru care impozitul auto se cifrează cu mult sub valoarea celui din sistemul bazat pe valoarea emisiilor CO2 se va continua achitarea impozitului auto în funcţie de capacitatea motorului. Noul sistem bazat pe valoarea emisiilor CO2 nu se va aplica importurilor de autovehicul de ocazie care au fost înregistrate în străinătate anterior anului 2008.

Sunteţi obligat prin lege nu numai să plătiţi impozitul auto pentru a putea conduce vehiculul, ci şi să faceţi dovada faptului că aţi plătit (adică o rovinietă curentă) pe parbrizul maşinii dumneavoastră. Neafişarea dovezii că aţi plătit impozitul auto (adică o rovinietă curentă) pe vehiculul dumneavoastră este considerată contravenţie auto şi se va solda cu o fix taxa amendă de €65, emisă de către un agent de circulaţie sau de către un poliţist.

Cu toate acestea este important să ştiţi că nu toate vehiculele necesită un impozit auto, dar tu trebuie sa preziente un curent disc fiscale. Următoarele vehicule fac excepţie:

 • Vehiculele care sunt proprietatea statului
 • Vehiculele diplomatice
 • Vehiculele scutite prin Regulamentele (referitoare la derogările de impozit) privind conducătorii auto şi pasagerii cu dizabilităţi, 1994 (S.I. Nr. 353 din 1994)
 • Vehiculele (incluzând orice bicicletă prevăzută cu un dispozitiv pentru a o propulsa prin putere mecanică) care nu depăşeşte 400 kg greutate (neîncărcată), adaptată şi folosită pentru invalizi
 • Vehiculele care sunt folosite în mod exclusiv pentru transportul (fie prin încărcare, fie prin tracţiune) bărcilor de salvare şi a angrenajului acestora sau a oricărui alt echipament de acordare de ajutor pentru conservarea vieţii şi a proprietăţii în caz de naufragiu şi catastrofă pe mare
 • Vehiculele care sunt folosite în mod exclusiv pentru transportul (fie prin încărcare, fie prin tracţiune) utilajelor de construcţie a drumurilor folosite numai în scopul construcţiei şi reparării drumurilor
 • Furgoane pentru transportul gunoiului menajer, automobile de măturat sau auto-stropitoare de străzi folosite în mod exclusiv pentru curăţarea străzilor şi a drumurilor publice
 • Ambulanţe, maşini de tasat sau vehicule de pompieri
 • Vehiculele aflate în proprietatea unei autorităţi locale şi folosite exclusiv în scopul serviciului de pompieri al acestora
 • Vehiculele folosite în mod exclusiv în scopul salvării din munţi şi peşteri
 • Vehiculele folosite în mod exclusiv pentru căutările şi salvările subacvatice.

Din ianuarie 2016, cota impozitului auto este redus pentru toate vehiculele de mai sus 4,000kgs, cu o nouă rată anuală de €500 pentru vehiculul între 4,000kgs și 12,000kgs și €900 pentru vehiculele de peste 12,000kgs.

Schimbarea proprietarului vehiculului şi impozitul auto

În Irlanda, în cazul vânzării sau schimbării autovehicului cu unul nou, schimbarea proprietarului trebuie înregistrată. Acest lucru se poate face în două moduri și depinde de data primei înmatriculări a autovehiculului, înainte sau după 1 ianuarie 1993. Aplicarea taxei auto se va face doar după înregistrarea schimbării proprietarului. Puteți verifica starea vehiculului pe motortax.ie.

Taxa auto pentru respectivul autovehicul va fi reînnoită pe baza formularului RF100A conform descrierii de mai jos. În cazul în care taxa auto de pe un vehicul nou a expirat deja, nu sunt responsabili pentru perioada de arierate de la expirarea disc de taxă dureze până la sfârșitul lunii care precede imediat data la care ați cumpărat-o.

Conducerea autovehiculelor fără plata taxei auto constituie infracțiune, deci se recomandă să nu conduceți autovehiculul până în momentul în care primiți confirmarea înregistrării și plății taxei auto. Pentru informații suplimentare consultați documentul cu privire la schimbarea proprietarului.

Înlocuirea unui roviniete pierdute

Este posibil să primiţi documente duplicate asociate impozitului auto (şi schimbărilor privind proprietatea vehiculului). Lista documentelor şi costul înlocuirii lor este următoarea:

Document Cost de înlocuire
Rovinietă 6 euro
Certificat de înregistrare 12 euro
Certificat de licenţiere a vehiculului 12 euro

Pentru a obţine documente duplicat, completaţi formularul RF134 (pdf) şi solicitaţi contrasemnarea acestuia de către un membru al Garda Siochana într-un post de poliţie Garda. Înaintaţi formularul completat împreună cu taxa adecvată către Biroul de Impozite Auto de care aparţineţi.

Rambursări ale Impozitului Auto

În anumite circumstanţe se poate solicita rambursarea impozitului auto. Cererea dumneavoastră de rambursare trebuie făcută direct la biroul local de impozite auto de care aparţineţi prin formularul RF120. Situaţiile în care puteţi solicita o rambursare a impozitului auto includ:

 • Vehiculul a fost dus la fier vechi / distrus sau trimis definitiv în afara statului;
 • Vehiculul a fost furat şi nu a mai fost recuperat de proprietar;
 • Vehiculul nu a fost scos sau folosit în locuri publice niciodată de la emiterea prezentei roviniete;
 • Proprietarul vehiculului a încetat să mai folosească vehiculul din motive de boală, accident sau altă incapacitate fizică;
 • Proprietarul vehiculului a încetat să mai folosească vehiculul, ca urmare a absenţei din ţară în scopuri de afaceri sau educaţie;
 • Proprietarul vehiculului a încetat să mai folosească vehiculul, datorită serviciului în străinătate la Forţele Armate.

Taxele auto trebuie predate imediat dat fiind că rambursările se calculează în general cu începere din data de 1 a lunii ulterioare predării rovinietei. În momentul predării, rovinieta trebuie să mai fie valabilă pentru o perioadă de minim trei luni complete.

Neutilizarea autovehiculului

De la 1 iulie 2013 s-a pus în practică o nouă procedură de declarare a neutilizării autovehiculului dumneavoastră, astfel încât nu trebuie plătită taxa auto pentru acea perioadă. Înainte,era nevoie de un martor care să asiste în momentul semnării formularului RF100A(PDF) sau RF111(pdf) declarând astfel că vehiculul nu a fost folosit într-un loc public la reînnoirea impozitul auto. În cadrul noului sistem puteţi declara că vehiculul dumneavoastră nu va fi utilizat pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni,folosind formularul RF150(pdf).

Există o perioadă de tranziție de trei luni de la 1 iulie la 30 septembrie 2013 în care cei cu restanţe trebuie să şi le plătească şi să reînnoiască taxa auto sau să dea o declaraţie că maşina nu este utilizată. Dacă vehiculul dumneavoastră nu a fost utilizat, trebuie să daţi o declarație pentru acea perioadă folosind formularul RF100A sau RF111 așa cum este descris mai sus, și fie să plătiţi taxa auto fie să daţi o declarație de neutilizare în cadrul noului sistem.

De la 1 octombrie 2013, declarația de neutilizare trebuie să fie efectuată în luna de expirare a taxei auto curente. Dacă sunteţi restanţieri, aceste restanţe trebuie plătite complet, iar taxa auto trebuie plătită pentru o perioadă de minim 3 luni înainte de a putea da o declaraţie de neutilizare a autoturismului. Informații suplimentare privind procedura de declarare a unui vehicul neutilizat sunt disponibile pe site-ul Departamentului de Mediu, Comunitatea locală și Guvernul local .

Reguli

Neplata impozitului auto şi/sau neafişarea rovinietei curente constituie o infracţiune gravă şi sunteţi pasibil(ă) de amendă şi/sau urmărire în justiţie dacă nu vă conformaţi.

Cheltuieli

O rovinietă auto este eliberată pentru trei, şase sau douăsprezece luni şi valoarea se calculează în funcţie de capacitatea motorului sau emisiile de CO2.

Impozitul auto se aplică următoarelor vehicule: autovehicule/motociclete proprietate privată, vehicule destinate transportului de mărfuri, taxiuri, vehicule de mari dimensiuni pentru servicii publice (public service vehicles - PSV's)/autobuze în serviciul comunităţilor şi vehicule agricole şi utilizate în domeniul construcţiilor de imobile comerciale.Cu privire la Departamentul de Mediu, comunitare și site-ul Guvernului Local puteți vedea ratele de impozitare a motorului. Ratele de impozitare cu motor sunt de asemenea disponibile la motortax.ie.

Pe site-ul web privind Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) puteţi verifica nivelurile emisiilor CO2 pentru diferite modele de autovehicule.

Un vehicul „model vechi” în sensul impozitului auto este un vehicul de peste 30 de ani. Pentru a determina dacă un vehicul este sau nu de model „vechi” – numărul şasiului vehiculului şi carnetul de înregistrare al vehiculului/certificatul de înregistrare al vehiculului trebuie să afişeze în mod clar vârsta vehiculului.

În ceea ce priveşte cumpărarea de vehicule noi sau rulate, nu se percepe nicio taxă la înregistrarea detaliilor de Schimbare a Proprietăţii la Birourile de Impozite Auto sau la Unitatea de Înregistrare a Vehiculelor.

Cum depuneţi cererea

Puteți impozita un vehicul on-line, sau prin poștă sau prin vizita la Impozitare Oficiul auto în județul în care vehiculul este ținut în mod obișnuit.

Impozitarea un nou vehicul

Dacă vehiculul dumneavoastră este nou, aveţi nevoie de un formular de „Cerere pentru primul impozit Auto” (RF 100). Formularul în cauză este disponibil la comerciantul auto sau la persoana de la care aţi cumpărat vehiculul. Atunci când solicitaţi primul impozit auto, trebuie să prezentaţi următoarele documente la Biroul local de Impozite Auto de care aparţineţi:

Conform prevederilor cu privire la conducătorii auto și pasagerii cu handicap (Concesii fiscale), în cazul în care autovehiculul beneficiază de scutire de la plata taxei auto, se solicită și un certificat din parte comisarilor fiscali pentru conducătorii/pasagerii cu handicap.

Vehiculele de transport mărfuri/comerciale

În cazul vehiculelor de transport mărfuri/comerciale se aplică condiții suplimentare. În cazul în care masa proprie a vehiculului depășește 1524 kg (masa totală autorizată a vehiculului 3.500 kg), se solicită un certificat care să ateste masa (de la un cântar autorizat).

În cazul în care masa proprie nu depășește 1524 kg (masa totală autorizată a vehiculului 3.500 kg) se solicită declarația cu privire la bunuri – formularul RF111a (pdf) (de la biroul taxe auto). Acest lucru trebuie să fie asistat într-o stație de Garda.

Dovadă suplimentară că vehiculul este impozitat în mod corespunzător pot fi necesare, cum ar fi:

 • Certificat de asigurare comercială curentă
 • Dovada de înregistrare a TVA-ului
 • Certificatul privind plata taxelor
 • Aviz de Fiscal Formular de înscriere

Dacă sunteți un angajat și să utilizați vehicul exclusiv pentru transportul de mărfuri în cursul ocupării forței de muncă dumneavoastră, veți avea nevoie de o scrisoare de la angajator în acest sens. Scrisoarea ar trebui să ofere, de asemenea, informații despre angajator, cum ar fi, de natura afacerii și numărul de înregistrare fiscală.

În cazul în care vehiculul are o vechime de un an sau mai mare (ex. importat) se solicită un certificat de siguranță rutieră (de la un tester autorizat). În cazul în care vehiculul este importat se solicită un certificat care să ateste masa (de la un cântar autorizat).

Alte vehicule

În cazul altor tipuri de vehicule se aplică condiții suplimentare, după cum urmează:

 • Licență PSV în cazul vehiculelor de transport public mici și mari
 • Licență articol 60 pentru autobuzele școlare
 • Un certificat de siguranță rutieră emis de un tester autorizat pentru vehiculele mari de transport public și ambulanțele cu o vechime de 1 an sau mai mare
 • Declarație cu privire la recuperarea vehiculului, formularul RF111b (de la biroul taxe auto pentru vehicule recuperate)

Reînnoirea taxei auto

Puteţi să vă reînnoi impozitul auto până la 1 lună înainte de expirarea taxei. În general, pentru reînnoirea taxei auto sunt disponibile două formulare –Formularul de reînnoire taxă auto RF100A (pdf) și formularul de reînnoire taxă auto RF100B. Singura diferență între aceste două formulare este faptul că RF100B este un fomular electronic postat automat cu aproximativ o lună înainte de expirarea taxei, iar RF 100A este disponibil la birourile de taxe auto, biblioteci publice și secții de poliție.

Formulare nu sunt expediate prin poștă tuturor persoanelor, deci verificarea datei la care expiră taxa auto cade în sarcina dvs. Ambele formulare trebuie transmise la biroul local de taxe auto personal sau prin poștă. În cazul în care acestea sunt depuse personal noua rovinietă care atestă plata taxei va fi eliberată pe loc. În cazul în care formularele sunt transmise prin poștă, noua rovinietă va fi expediată în termen de până la 3 săptămâni.

 • Pentru reînnoirea taxei auto în cazul neschimbării proprietarului/datelor vehiculului (ex. nume/adresă/capacitate motor) puteți completa formularul RF100B (formular computerizat de avertizare) sau formularul RF100A.
 • Pentru reînnoirea taxei auto în cazul modificării detaliilor proprietarului (ex. nume/adresă) utilizați formularul RF100A.
 • Pentru reînnoirea taxei auto în cazul schimbării detaliilor vehicului (ex. capacitatea motorului) utilizați Modificarea datelor formular RF111 Paginile 1,4(pdf) și Paginile 2,3(pdf).

Odată cu formularul de reînnoire trebuie transmisă și taxa corespunzătoare. În cazul în care autovehiculul beneficiază de scutire de la plata taxei auto, se solicită și un certificat din partea comisarilor fiscali pentru conducătorii/pasagerii cu handicap.

Vehiculele de transport marfă și alte vehicule

În momentul reînnoirii taxei auto, pentru vehiculele de transport marfă și alte tipuri de vehicule se aplică condiții suplimentare:

 • Un certificat de siguranță rutieră emis de un tester autorizat pentru toate vehiculele de mărfuri/autobuze/autocare/ambulanțe cu o vechime de 1 an sau mai mare
 • O licență PSV în cazul vehiculelor de transport public mici și mari
 • Licență articolul 60 pentru autobuzele școlare

Achitarea online a impozitului pentru maşina dumneavoastră

La adresa motortax.ie puteţi aplica impozitul pentru un nou vehicul sau reînnoi impozitul auto online. În momentul aplicării impozitului pentru un nou vehicul, aveţi nevoie de Formularul RF100 (disponibil la concesionarul auto de care aparţineţi). În momentul reînnoirii impozitului dumneavoastră auto, aveţi nevoie de Formularul RF100B (formular de rapel computerizat). Puteți reînnoi impozitul auto pentru un vehicul care ați achiziționat recent, dar trebuie să fiți proprietarul înregistrat al vehiculului (a se vedea documentul privire la schimbarea de proprietate vehiculului).

Aveţi nevoie de detaliile dumneavoastră privind asigurarea şi de un card de debit sau de credit pentru a achita impozitul. Impozitul poate fi achitat online exclusiv pentru următoarele tipuri de Vehicule; automobile proprietate privată, motociclete, tractoare agricole, excavatoare/excavatoare cu cupă, combine agricole, furgoane mortuare, vehicule adaptate spre a fi utilizate de către persoane cu dizabilităţi, remorci auto (nu pentru prima impozitare) şi vehicule de epocă/de veteran.

Puteţi reînnoi impozitul auto on-line pentru un vehicul comercial dacă aveţi un certificat de inspecţie tehnică auto care este valabil de la începutul unei noi perioade de taxa auto. În cazul în care masa proprie nu depășește 1524 kg (masa totală autorizată a vehiculului 3.500 kg) trebuie să fi dat RF111A formularul (declararea mărfurilor) de la biroul local de impozite auto.

Solicitarea unei rambursări a impozitului auto

Pentru a solicita rambursarea impozitului auto, aveţi nevoie să descărcaţi şi să completaţi formularul RF120 (pdf). Formularul de cerere completat trebuie să includă rovinieta curentă şi Certificatul de Licenţă al vehiculului. Dacă solicitaţi o rambursare în baza unei boli sau a unui accident, trebuie să ataşaţi un formular de certificat medical de la medicul sau specialistul dumneavoastră în domeniul medical. Dacă solicitaţi o rambursare pe baza absenţei din ţară în scop de afaceri sau educaţie, trebuie să deţineţi o scrisoare de la angajatorul tău sau o facilitate educaţională care să dovedească acest lucru. Formularul dumneavoastră de solicitare completat trebuie returnat Biroului de Impozite Auto care va prelucra solicitarea dumneavoastră.

Unde depuneţi cererea

Achitaţi online impozitul dumneavoastră auto, aici.

Alternativ, contactaţi Biroul de Impozite Auto al autorităţii locale de care aparţineţi pentru mai multe informaţii şi pentru a plăti impozitul auto. Informaţii de contact pentru toate autorităţile locale din Irlanda sunt prezentate în cartea dumneavoastră de telefon.

Unitatea de Înregistrare a Vehiculelor din cadrul Departamentului Mediului, Patrimoniului şi Administraţiei Locale se ocupă de schimbarea proprietăţii vehiculului. Contactaţi-i după cum urmează:

Driver and Vehicle Computer Services Division

Department of Transport, Tourism and Sport
Shannon Town Centre
Shannon
Clare
Ireland

Tel:0818 411 412
Homepage: http://www.dttas.ie/roads/english/motor-taxvehicle-registraton-nvdf
Email: Motortax@dttas.ie


Page edited: 12 April 2016

Language

English | Gaeilge | Polsku

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.