You are here: Home > Travel and Recreation > Motoring > Driving tests > Examenul auto teoretic

Examenul auto teoretic

Informaţii

În anul 2001, în Irlanda a fost introdus un examen auto teoretic care să suplimenteze proba practică. Anterior, conducătorii auto din Irlanda nu erau obligați să susțină un examen de verificare a cunoștințelor cu privire la regulile de circulație sau la legislația auto din Irlanda înainte de a aplica pentru obținerea carnetului auto sau de a finaliza examenului de conducere.

Înainte de a aplica pentru obținerea primului permis de începător (anterior denumit carnet auto provizoriu) trebuie să treceți examenul auto teoretic. În cazul în care permisul provizoriu sau/permisul de începător a expirat acum 5 ani, înainte de eliberarea unui permis de începător trebuie să susțineți din nou examenul teoretic.

Legislația UE care reglementează acest domeniu obligă ca cetățenii să susțină un test practic de verificare a cunoștințelor cu privire la regulile de circulație și legislația rutieră.

Testul auto teoretic a fost actualizat în octombrie 2011. Bateria de întrebări test a fost actualizată, revizuită sau înlocuită, iar în librării și pe theorytest.ie sunt disponibile materiale de studiu actualizate (carte și CD ediţia a 5-a). Formatul testului nu a fost modificat.

Testul teoretic vă va verifica cunoștințele cu privire la:

 • Regulile de circulație
 • Percepția riscurilor
 • Condusul eco
 • Conștientizarea pericolelor
 • Comportamentul adecvat la volan.

Testul se desfășoară într-o rețea națională cu 41 de centre de examinare și utilizează un sistem computerizat prietenos cu utilizatorul. Testul poate fi susținut în limba irlandeză și în limba engleză, fiind accesibil și pentru candidații cu nevoi speciale.

Înainte de eliberarea primului permis auto de începător pentru o anumită categorie de vehicule trebuie obținută o adeverință de promovare a examenului teoretic.

Testul

Testul cuprinde patru categorii:

 • A - Motociclete și mopede (Categorie permis AM, A1, A2, A),
 • BW - Autovehicule, tractoare și vehicule utilitare (Categorii permis B, BE, W)
 • C - Vehicule de mărfuri grele (Categorie permis C, C1, CE, C1E)
 • D - Autobuze (Categorie permis D, D1, DE, D1E).

Dacă aveți deja un permis de conducere pentru o anumită categorie și doriți să obțineți un permis de conducere pentru o categorie diferită pentru care este nevoie de un test teoretic diferit, va trebui să treacă testul teoretic pentru care categorie înainte de a putea aplica pentru un permis provizoriu . De exemplu, dacă aveți un permis de conducere pentru categoria B și doriți să obțineți un permis de conducere pentru categoria C1, va trebui să treacă testul teoretic categoria C și apoi se aplică pentru un permis de conducere provizoriu categoria C1.

Citiți mai mult despre categoriile de autovehicule și permisele auto de începător aici.

Testul conține 40 de întrebări iar candidaţii trebuie să răspundă corect la 35 de întrebări pentru a fi admişi. Pentru cele 40 de întrebări din cadrul testului aveți la dispoziție 45 de minute.

Testul este computerizat și poate fi susținut prin intermediul unui ecran tactil sau al unui mouse și al unei tastaturi. Prima parte a examenului constă dintr-un tutorial de 15 minute, care include instrucţiuni cu privire la modul de navigare în cadrul examenului, permițându-vă, în același timp, să exersați răspunzând la două întrebări. Nu trebuie să aveți cunoştinţe de informatică.

În cazul în care doriți să susțineți examenul în limba irlandeză, trebuie să menționați acest lucru în momentul programării examenului.

Răspunsurile sunt marcate cu o căsuță dispusă în dreptul acestora, unde trebuie să bifați pentru a alege răspunsul corect.

În cazul în care răspunsul este greșit sau vă răzgândiți, răspunsul poate fi anulat. În cazul în care doriți să treceți peste o întrebare, puteți reveni ulterior pentru a răspunde la întrebare la sfârșitul testului. Înainte de a termina testul, există o opțiune de revizuire a tuturor răspunsurilor date și dacă doriți, le puteți modifica.

Punctajul testul se generează automat, rezultatele fiind puse la dispoziție imediat. Centrul de examinare vă va elibera o adeverință de promovare a testului teoretic.

Indiferent de faptul că promovați sau nu acest examen, veți primi un raport cu punctajul obţinut, ce va conține categoriile recomandate pentru studiu aprofundat în funcție de rezultatele obținute.

Solicitanţi care au dificultăţi de citire sau de limbaj

Există diferite opţiuni de sprijin, dacă aveţi nevoi speciale de citire.

 • Dacă aveţi dificultăţi de citire, există o opţiune voiceover care vă va citi la căşti întrebările şi răspunsurile. Sistemul voiceover este disponibil în limbile engleză, irlandeză şi poloneză în toate categoriile testului. Este disponibil un sistem voiceover în limbile rusă şi lituaniană pentru categoria BW (maşină).
 • Puteţi solicita timp suplimentar pentru a vă susţine examenul.
 • Se poate asigura un serviciu de citire/înregistrare, unde un membru al personalului vă va citi întrebările şi răspunsurile şi vă va înregistra răspunsul pe calculator.
 • Sunt disponibile teste asistate de traducător prin aranjamente speciale în anumite centre de testare, dacă nu înţelegeţi limbile engleză sau irlandeză, chiar dacă sunt asigurate prin căşti.

Pentru a solicita timp suplimentar, un serviciu de citire/înregistrare sau un test asistat de traducător, trebuie să solicitaţi testul de teorie prin poştă. Trebuie să furnizaţi de asemenea o dovadă pe un act oficial, cu antet, de la un profesor, un medic sau un profesionist care să confirme asistenţa de care aveţi nevoie.

Întrebările din cadrul testului

Întrebările din cadrul testului auto teoretic au la bază regulile de circulație și legislația actuală cu privire la traficul auto din Irlanda. Serviciul de Examinare Teoretică a Conducătorilor Auto are o bază de date cu întrebări. Pentru fiecare test, din această bază de date se vor selecta aleatoriu 40 de întrebări. Testul se actualizează permanent în funcție de noua legislație revizuită.

Materiale de studiu

Lista completă cu întrebări și răspunsuri este disponibilă sub formă de carte și CD. CD-ROM-ul include teste practice, unde puteți parcurge un test și înțelege cum se derulează examenul.

Cartea și CD-ul se găsesc în librăriile din întreaga țară și pot fi comandate prin telefon sau online la Serviciul de Examinare Teoretică a Conducătorilor Auto (Apel cu tarif redus 1890 606 106). Acest material nu este gratuit (17,99 € pentru carte și 22,16 € pentru CD). Aceste materiale se găsesc și în unele biblioteci publice din Irlanda. Contactați biblioteca publică locală pentru a vedea dacă puteți împrumuta aceste materiale.

Vârsta minimă și testul auto teoretic

În Irlanda există anumite limite de vârstă la care puteți deține un permis auto de începător pentru anumite vehicule. De exemplu, conducătorii de vehicule categoria A1 (ex. anumite motociclete) trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani pentru a obține carnetul auto provizoriu. Conducătorii de vehicule categoria B (ex. anumite autoturisme) trebuie să aibă vârsta de cel puțin 17 ani pentru a deține primul permis provizoriu.

Teoretic, examenul auto teoretic poate fi susținut la orice vârstă. Însă, termenul de depunere a adeverinței de promovare la Serviciul National de Licență Sofer (NDLS) centre. împreună cu cererea pentru obținerea primului permis de începător este de 2 ani de la data promovării testului teoretic. Deci, de exemplu, dacă doriți să aplicați pentru obținerea unui permis auto de începător pentru vehicule de categoria B, trebuie să aveți cel puțin 15 ani sau peste în momentul susținerii testului teoretic pentru a obține primul permis de începător atunci când împliniți 17 ani.

Nedepunerea cererii pentru obținerea permisului de începător la NDLS în termen de 2 ani de la promovarea testului teoretic, duce la expirarea adeverinței de promovare a testului și reluarea testului.

Nu există o limită maximă de vârstă la care testul auto teoretic poate fi susținut.

Contestațiile

În cazul în care rezultatul obținut la testul teoretic vă nemulțumește, aveți dreptul de a contesta această decizie. Înainte de a părăsi centrul de examinare discutați cu supervizorul testului auto teoretic. De asemenea, va trebui să completați și un formular de contestație, disponibil la fiecare centru de examinare teoretică a conducătorilor auto. Prin cererea depusă solicitați recorectarea testului. Există câteva condiții cu privire la contestații.

Contestațiile trebuie depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data examenului.

După primirea contestației, testul va fi recorectat iar rezultatul se va transmite în termen de 5 - 10 zile lucrătoare.

În cazul în care punctajul inițial a fost incorect, veți primi o nouă adeverință de promovare a testului teoretic. Puteți citi mai mult despre Carta Clienților Test Auto Teoretic aici.

Reguli

Persoanele care aplică pentru obținerea unui prim permis de începător trebuie mai întâi să treacă testul teoretic.

Trebuie să aveți asupra dvs. un document valabil de identitate și două fotografii identice tip pașaport. Informații referitoare la cerințele privind identitatea disponibile pe theorytest.ie..

Înlocuirea adeverinței de promovare a testului auto teoretic în caz de pierdere

În cazul în care v-ați pierdut sau rătăcit adeverința de promovare a testului auto teoretic, puteți obține un duplicat. Adeverința în duplicat poate fi solicitată telefonic apelând la numărul 1890 606 106, plata taxei obligatorii urmând a se efectua prin card de credit sau debit.

De asemenea, vă puteți adresa în scris Serviciului de Examinare Teoretică a Conducătorilor Auto (a se vedea ”Unde se depun cererile” mai jos) pentru a solicita o adeverință în duplicat. Solicitarea în scris trebuie să cuprindă numele dvs., adresa, data nașterii și numărul PPS împreună cu taxa, astfel încât dosarul dvs. să poată fi identificat. Taxa poate fi inclusă sub formă de ce, ordin poștal sau cec bancar emis către Prometric Ireland Limited. (Nu se acceptă numerar).

Cheltuieli

Costul examenului auto teoretic este de €45 pentru categoriile A și BW.

Costul adeverinței de promovare a testului teoretic în duplicat este de €15.

Atunci când face un apel taxa este de €15. Este returnate dacă sunteți de succes.

Cum depuneţi cererea

Aplicați și plătiți testul auto teoretic online. Formularul de cerere (pdf) este, de asemenea, disponibil de la serviciul de testare și centre de NDLS.

Examenele se pot programa și telefonic la call center-ul de mai jos. Vi se va solicita să furnizați numărul PPS (anterior, numărul RSI) așa că nu uitaţi să-l aveți la îndemână. În cazul în care dețineți un card de credit sau de debit, puteți aplica și efectua plata pentru test prin telefon. Alternativ, puteți telefona și solicita un formular de cerere prin poștă. Cererea completată împreună cu taxa corespunzătoare vor fi înaintate la adresa de mai jos.

În momentul în care cererea dvs. a fost primită, veți fi informat/ă în avans în legătură cu data, locul și ora examenului. Testul teoretic poate fi reprogramat sau anulat online sau puteți contacta call center-ul în acest scop.

În momentul în care ajungeți la centrul de examinare, se vor verifica toate documentele. Nu uitați să aveți asupra dvs. un document de identitate așa cum s-a precizat mai sus. Veți fi condus/ă la o stație de lucru pentru a susține testul.

Unde depuneţi cererea

Driver Theory Test

P.O. Box 15
Dundalk
Co. Louth
Ireland

Locall:1890 606 106 Monday-Friday 8.00am-6.00pm.
Homepage: http://www.theorytest.ie/index.php

Page edited: 14 October 2014

Language

English | Gaeilge | Polsku

Related Documents

 • Learner driving permits for buses and trucks
  Before you learn to drive a bus or truck on a public road in Ireland, you must obtain a learner driving permit for the type of vehicle you wish to drive.
 • Permisele auto de începător pentru autoturisme și vehicule utilitare
  Cu începere de la 1 ianuarie 2003, trebuie să aveţi permisul de conducere la dumneavoastră tot timpul atunci când şofaţi în Irlanda. Este o cerinţă obligatorie (adică, legea) în Irlanda ca dumneavoastră să deţineţi cel puţin un permis de conducere provizoriu dacă doriţi să conduceţi un autovehicul în locuri publice.
 • Permisele auto de începător pentru motociclete
  Deţinerea unui permis provizoriu este o cerinţă obligatorie dacă doriţi să conduceţi o motocicletă în locuri publice, în Irlanda. Cu începere de la 1 ianuarie 2003, dacă deţineţi un permis provizoriu, trebuie să aveţi permisul de conducere asupra dumneavoastră tot timpul atunci când şofaţi în Irlanda.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.