You are here: Home > Travel and Recreation > Motoring > Driving tests > Examenul auto teoretic

Examenul auto teoretic

Informaţii

În anul 2001 fost introdus un examen auto teoretic care să suplimenteze proba practică. Anterior, conducătorii auto nu erau obligați să susțină un examen de verificare a cunoștințelor cu privire la regulile de circulație sau la legislația auto înainte de a aplica pentru obținerea carnetului auto sau de a finaliza examenului de conducere.

Înainte de a aplica pentru obținerea primului permis de începător trebuie să treceți examenul auto teoretic. În cazul în care permisul de începător a expirat acum 5 ani, înainte de eliberarea unui permis de începător trebuie să susțineți din nou examenul teoretic.

Legislația UE care reglementează acest domeniu obligă ca cetăţenii să susțină un test practic de verificare a cunoștințelor cu privire la regulile de circulație și legislația rutieră.

Testul teoretic vă va verifica cunoștințele cu privire la:

 • Regulile de circulație
 • Percepția riscurilor
 • Conducerea ecologică
 • Conștientizarea pericolelor
 • Comportamentul adecvat la volan.

Testul se desfășoară într-o rețea națională cu 41 de centre de examinare și utilizează un sistem computerizat prietenos cu utilizatorul. Testul poate fi susținut în limba irlandeză și în limba engleză, fiind accesibil și pentru candidații cu nevoi speciale.

Înainte de eliberarea primului permis auto de începător pentru o anumită categorie de vehicule trebuie obținută o adeverință de promovare a examenului teoretic.

Categorii de teste

Categoriile de teste sunt:

 • A – motociclete și mopede (categorii permis de conducere AM, A1, A2, A),
 • B – autoturisme, tractoare și vehicule pentru lucrări (categorii permis de conducere B, BE, W)
 • C – furgoane și autocamioane peste 3.500kg (categorii permis de conducere C, C1, CE, C1E)
 • D – autobuze (categorii permis de conducere D, D1, DE, D1E)
 • CD – autocamioane și autobuze (categorii permis de conducere C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E)
 • TMT – modul autocamioane (trebuie să fi promovat testul pentru categoria D începând cu 30.09.2014)
 • BMT – modul autobuze (trebuie să fi promovat testul pentru categoria C începând cu 30.09.2014)

În cazul în care aveți deja un permis de conducere pentru o anumită categorie și doriți să obțineți un permis de conducere pentru o altă categorie unde este obligatorie susținerea unui test teoretic diferit, trebuie să treceți testul teoretic pentru respectiva categorie înainte de a putea aplica pentru un permis de începător. De exemplu, dacă aveți un permis de conducere pentru categoria B și doriți să obțineți un permis de conducere pentru categoria C1, trebuie să treceți testul teoretic pentru categoria C și apoi să aplicați pentru permisul de începător categoria C1.

În cazul în care promovați testul teoretic pentru categoriile C sau D începând cu data de 30.09.2014 inclusiv, există o opțiune de a susține un test pentru modulul TMT sau BMT pentru a obține cealaltă categorie (D sau C după caz) cu condiția ca acesta să fie susținut în termen de 2 ani de la primul test.

Citiți mai multe despre categoriile de autovehicule și permisele auto de începător aici.

Teste pentru motociclete și autoturisme

Testele pentru categoriile A și B conțin 40 de întrebări iar candidaţii trebuie să răspundă corect la 35 de întrebări pentru a fi admişi. Pentru cele 40 de întrebări din cadrul testului aveți la dispoziție 45 de minute.

Teste pentru autocamioane și autobuze

Testele pentru categoriile C și D conțin 100 de întrebări iar candidaţii trebuie să răspundă corect la 74 de întrebări. Pentru a răspunde la întrebări aveți la dispoziție 100 de minute.

Pentru a trece testul teoretic combinat CD, aveți la dispoziție 140 de minute pentru a răspunde corect la 104 întrebări din 140. Pentru a trece testul teoretic pentru modulul TMT sau BMT, aveți la dispoziție 45 de minute pentru a răspunde corect la 30 întrebări din 40.

Susținerea testului

Testul este computerizat și poate fi susținut prin intermediul unui ecran tactil sau al unui mouse și al unei tastaturi. Prima parte a examenului constă dintr-un tutorial scurt, care include instrucţiuni cu privire la modul de navigare în cadrul examenului, permițându-vă, în același timp, să exersați răspunzând la două întrebări. Nu trebuie să aveți cunoştinţe de informatică.

Testele pentru categoriile A, B, C și D sunt disponibile în limba irlandeză. În cazul în care doriți să susțineți examenul în limba irlandeză, trebuie să menționați acest lucru în momentul programării examenului.

Testul este sub formă de întrebări cu răspunsuri multiple la alegere. Răspunsurile sunt marcate cu o căsuţă dispusă în dreptul acestora, unde trebuie să bifați pentru a alege răspunsul corect.

În cazul în care răspunsul este greșit sau vă răzgândiți, răspunsul poate fi anulat. În cazul în care doriți să treceți peste o întrebare, puteți reveni ulterior pentru a răspunde la întrebare la sfârșitul testului. Înainte de a termina testul, există o opțiune de revizuire a tuturor răspunsurilor date și dacă doriți, le puteți modifica.

Punctajul testul se generează automat, rezultatele fiind puse la dispoziție imediat. Centrul de examinare vă va elibera o adeverință de promovare a testului teoretic.

Indiferent de faptul că promovați sau nu acest examen, veți primi un raport cu punctajul obţinut, ce va conține categoriile recomandate pentru studiu aprofundat în funcție de rezultatele obținute.

Solicitanții cu dificultăți de citire sau de limbă

În cazul în care aveți nevoi speciale de citire, există diverse opțiuni care să vă ajute.

 • În cazul în care aveți dificultăți de citire, există o opțiune voiceover care vă va citi întrebările și răspunsurile în căşti.
 • Pentru susținerea examenului puteți solicita și acordarea de timp suplimentar.
 • Se poate pune la dispoziție un serviciu de înregistrare a cititorului în care un membru al personalului vă va citi întrebările și răspunsurile și vă va înregistra răspunsul dvs. pe computer.
 • În cazul în care nu înțelegeți limba irlandeză sau limba engleză, chiar și în cazul în care se folosesc căști, în anumite centre de examinare sunt disponibile teste cu asistență de traducere pe bază de cerere specială.

Pentru a solicita timp suplimentar, un serviciu de înregistrare a cititorului sau un test cu asistență de traducere trebuie să aplicați pentru testul teoretic prin poștă. De asemenea, trebuie să aduceți o dovadă pe o hârtie oficială cu antet de la un profesor, doctor sau expert care să confirme asistența solicitată.

Întrebările din cadrul testului

Întrebările din cadrul testului auto teoretic au la bază regulile de circulație și legislația actuală cu privire la traficul rutier. Serviciul de Examinare Teoretică a Conducătorilor Auto are o bază de date cu întrebări. Pentru fiecare test, se va utiliza un set aleatoriu de întrebări din această bază de date. Testul se actualizează permanent în funcție de noua legislație revizuită.

Materiale de studiu

Lista completă cu întrebări și răspunsuri din cadrul testelor pentru motociclete, autoturisme, autocamioane și autobuze este disponibilă sub formă de carte și CD. CD-ROM-urile includ teste practice, unde puteți parcurge un test și înțelege cum se derulează examenul.

Cărțile și CD-urile se găsesc în librăriile din întreaga țară și pot fi comandate prin telefon (apel cu tarif redus 1890 606 106) și online la Serviciul de Examinare Teoretică a Conducătorilor Auto. Aceste materiale nu sunt gratuite. Aceste materiale se găsesc și în unele biblioteci publice. Contactați biblioteca publică locală pentru a vedea dacă puteți împrumuta aceste materiale.

Vârsta minimă și testul auto teoretic

În Irlanda există anumite limite de vârstă la care puteți deține un permis auto de începător pentru anumite vehicule. De exemplu, conducătorii de vehicule categoria A1 (ex. anumite motociclete) trebuie să aibă vârsta de cel puțin 16 ani pentru a obține permisul de începător. Conducătorii de vehicule categoria B (ex. anumite autoturisme) trebuie să aibă vârsta de cel puțin 17 ani pentru a deține primul permis de începător.

Teoretic, examenul auto teoretic poate fi susținut la orice vârstă. Însă, termenul de depunere a adeverinței de promovare la un Centru Național al Serviciului Permise Auto (NDLS) împreună cu cererea pentru obținerea primului permis de începător este de 2 ani de la data promovării testului teoretic. Deci, de exemplu, dacă doriți să aplicați pentru obținerea unui permis auto de începător pentru vehicule de categoria B, trebuie să aveți cel puțin 15 ani sau peste în momentul susținerii testului teoretic pentru a obține primul permis de începător atunci când împliniți 17 ani.

Nedepunerea cererii pentru obținerea permisului de începător la un NDLS în termen de 2 ani de la promovarea testului teoretic, duce la expirarea adeverinței de promovare a testului și reluarea testului.

Nu există o limită maximă de vârstă la care testul auto teoretic poate fi susținut.

Contestațiile

În cazul în care rezultatul obșinut la testul teoretiv vă nemulțumește, aveți dreptul de a contesta această decizie. Înainte de a părăsi centrul de examinare discutați cu supervizorul testului auto teoretic. De asemenea, va trebui să completați și un formular de constestație, disponibil la fiecare centru de examinare teoretică a conducătorilor auto. Există câteva condiții cu privire la contestații.

Contestațiile trebuie depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data examenului

După primirea contestației, testul va fi recorectat iar rezultatul se va transmite în termen de 5 - 10 zile lucrătoare.

În cazul în care punctajul inițial a fost incorect, veți primi o nouă adeverință de promovare a testului teoretic. Puteți citi mai multe despre Carta Clienților Test Auto Teoretic aici.

Reguli

Persoanele care doresc să aplice pentru obținerea unui prim permis de începător trebuie mai întâi să treacă testul teoretic pentru respectiva categorie de vehicul.

Trebuie să aveți asupra dvs. un document valabil de identitate și două fotografii identice tip pașaport. Informații referitoare la cerințele privind identitatea disponibile pe theorytest.ie..

Înlocuirea adeverinței de promovare a testului auto teoretic în caz de pierdere

În cazul în care v-ați pierdut sau rătăcit adeverința de promovare a testului auto teoretic, puteți obține un duplicat. Adeverința în duplicat poate fi solicitată telefonic apelând la numărul 1890 606 106, plata taxei obligatorii urmând a se efectua prin card de credit sau debit.

Vi se va solicita să furnizați date personale și în legătură cu testul, ca de exemplu numele dvs., adresa, data de naștere și numărul de confirmare a testului.

Cheltuieli

Costul testului auto teoretic este după cum urmează:

 • Categoria A sau B – 45 EUR
 • Categoria C sau D – 72 EUR
 • Categoria CD – 84 EUR
 • Modulul TMT sau BMT – 45 EUR

Costul adeverinței de promovare a testului teoretic în duplicat este de 15 €.

Taxa de contestație este de 15 EUR care se returnează în caz de răspuns pozitiv.

Cum depuneţi cererea

Puteți aplica și plăti testul auto teoretic online. Formularul de cerere (pdf) se găsește și la serviciul de examinare și la centrele NDLS.

Examenele se pot programa și telefonic la call center-ul de mai jos. Vi se va solicita să furnizați numărul PPS (anterior, numărul RSI) așa că nu uitaţi să-l aveți la îndemână. Alternativ, puteți telefona și solicita un formular de cerere prin poștă. Cererea completată împreună cu taxa corespunzătoare vor fi înaintate la adresa de mai jos.

Taxa de examinare se poate plăti prin card de credit sau debit, cec sau mandat poștal. Taxa pentru testul teoretic categoriile A și B se poate plăti și cu un eVoucher de la un punct Payzone.

În momentul în care cererea dvs. a fost primită, veți fi informat/ă în avans în legătură cu data, locul și ora examenului. Testul teoretic poate fi reprogramat sau anulat online sau puteți contacta call center-ul în acest scop.

În momentul în care ajungeți la centrul de examinare, se vor verifica toate documentele. Nu uitați să aveți asupra dvs. un document de identitate așa cum s-a precizat mai sus. Veți fi condus/ă la o stație de lucru pentru a susține testul.

Unde depuneţi cererea

Driver Theory Test

P.O. Box 15
Dundalk
Co. Louth
Ireland

Locall:1890 606 106 Monday-Friday 8.00am-6.00pm.
Homepage: http://www.theorytest.ie/index.php

Page edited: 4 August 2016

Language

English | Gaeilge | Polsku

Related Documents

 • Learner driving permits for buses and trucks
  Before you learn to drive a bus or truck on a public road in Ireland, you must obtain a learner driving permit for the type of vehicle you wish to drive.
 • Permisele auto de începător pentru autoturisme și vehicule utilitare
  Cu începere de la 1 ianuarie 2003, trebuie să aveţi permisul de conducere la dumneavoastră tot timpul atunci când şofaţi în Irlanda. Este o cerinţă obligatorie (adică, legea) în Irlanda ca dumneavoastră să deţineţi cel puţin un permis de conducere provizoriu dacă doriţi să conduceţi un autovehicul în locuri publice.
 • Permisele auto de începător pentru motociclete
  Deţinerea unui permis provizoriu este o cerinţă obligatorie dacă doriţi să conduceţi o motocicletă în locuri publice, în Irlanda. Cu începere de la 1 ianuarie 2003, dacă deţineţi un permis provizoriu, trebuie să aveţi permisul de conducere asupra dumneavoastră tot timpul atunci când şofaţi în Irlanda.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.