Înlocuirea unui permis de conducere sau unui permis provizoriu de conducere pierdut, furat sau deteriorat

Informaţii

Dacă permisul dvs. de conducere curent sau permisul de conducere provizoriu s-au pierdut, au fost furate, s-au deteriorat sau au devenit ilizibile, trebuie să solicitaţi înlocuirea la National Driver Licence Service (NDLS) (Serviciul Naţional pentru Permise de Conducere). Permisul de rezervă reprezintă un duplicat sau o copie după permisul dvs. de conducere original sau după permisul provizoriu.

Dacă există prevederi speciale în permisul dvs. de conducere original (de exemplu cerinţa de a purta ochelari sau de a conduce un vehicul adaptat, permisul de rezervă va conţine de asemenea aceste prevederi. Permisul de rezervă va fi valabil pentru aceeaşi perioadă ca şi cel original.

Modificările din anul 2013

Autoritatea de siguranţă rutieră are acum responsabilitatea de emitere a permiselor pentru conducătorii auto şi a înfiinţat un nou National Driver Licence Service (NDLS) (Serviciu Naţional pentru Permise de Conducere). În plus, s-a modificat procesul de solicitare, iar atunci când solicitaţi un permis de conducere sau un permis de rezervă ori unul provizoriu, va trebui să vizitaţi unul dintre noile Centre NDLS. Ca parte a unui proces de solicitare faţă în faţă, fotografia şi semnătura dvs. sunt captate digital. Este necesar să aduceţi documentaţie suplimentară care să vă confirme identitatea.

A fost introdus un permis de conducere nou, sub forma unui card din plastic, care înlocuieşte permisul de conducere din hârtie. Aceasta este o iniţiativă UE de a introduce un stil de permis sigur, compact, în toate statele membre.

Reguli

În Irlanda există o cerinţă de a avea asupra dvs. permisul de conducere sau permisul provizoriu în orice moment în care conduceţi. Neprezentarea permisului atunci când este solicitat de către un membru al Gardai (forţa de poliţie irlandeză) reprezintă o contravenţie.

Atunci când permisul dvs. de conducere sau permisul provizoriu au fost pierdute, furate, deteriorate sau au devenit ilizibile şi sunt încă în termen (adică valide pentru utilizare), puteţi solicita o înlocuire prin completarea formularului de solicitare D401 pentru un permis de conducere sau D201 pentru un permis provizoriu. Formularul trebuie semnat şi ştampilat de către un ofiţer Garda din secţia locală Garda.

Se vor emite un permis de conducere sau un permis provizoriu pentru perioada rămasă pentru permisul original.

Permisul expirat

Dacă permisul de conducere sau permisul provizoriu cele mai recente au fost pierdute, furate sau deteriorate, dar au şi expirat şi nu mai sunt valabile, puteţi numai să solicitaţi un nou permis. Trebuie să completaţi formularul de solicitare D401 pentru un permis de conducere sau formularul de solicitare D201 pentru un permis provizoriu. Formularul trebuie semnat şi ştampilat de către un ofiţer Garda din secţia locală Garda.

Pierderea permisului în străinătate

În caz de pierdere sau furt a permisului de conducere pe perioada cât vă aflaţi în străinătate, trebuie să aplicaţi personal la un centru NDLS pentru eliberarea unuia nou. În cazul în care locuiţi în străinătate şi este imposibil să faceţi acest lucru, vă puteţi preschimba permisul de conducere cu un permis de conducere străin, cu condiţia să locuiţi într-un stat membru UE/ZEE sau într-o ţară cu care Irlanda are un acord de preschimbare a permiselor de conducere. Veţi avea nevoie de o declaraţie a conducătorului auto din partea NDLS.

În momentul în care reveniţi în Irlanda pentru a locui, îl puteţi preschimba din nou cu un permis de conducere irlandez.

Cheltuieli

Taxa pentru obţinerea unui permis de conducere de rezervă sau a unui permis provizoriu este de 35 €.

Taxa pentru un nou permis de conducere sau un nou permis provizoriu dacă permisul a fost pierdut, furat sau deteriorat, dar este expirat, este după cum urmează:

 • Costul permisului de conducere de zece ani este de 55 €
 • Costul permisului de conducere de cinci ani pentru autobuz sau camion este de 55 €
 • Costul permisului de conducere de trei ani este de 35 €
 • Costul permisului de conducere de un an este de 25 €
 • Costul permisului provizoriu este de 35 €

Automobiliştii în vârstă de peste 70 de ani îşi pot obţine permisul de conducere sau permisul provizoriu gratuit.

Informaţii privind formele acceptabile de plată sunt disponibile pe formularul de solicitare.

Cum depuneţi cererea

Trebuie să solicitaţi personal, la unul dintre centrele NDLS, cu excepţia situaţiei în care aţi avut anterior o solicitare pentru permis de conducere sau permis provizoriu acceptate de un centru NDLS, iar identitatea dvs. a fost validată. Nu este necesar să furnizaţi fotografii odată cu solicitarea dvs., dar este necesar să aduceţi cu dvs. actul de identitate cu fotografie, dovadă privind dreptul dvs. de rezidenţă, dovadă privind numărul de asigurare socială (PPS) şi dovadă privind adresa, pentru a confirma faptul că sunteţi persoana care solicită un permis de conducere de rezervă sau unul nou. Consultaţi „Dovada de identitate“ de mai jos.

Solicitaţi un permis de conducere sau un permis provizoriu de înlocuire sau nou cu ajutorul formularului de solicitare pentru permis de conducere (D401) sau pentru permis provizoriu (D201), după caz. Acestea sunt disponibile de la centrele NDLS, centrele de testare a conducerii autovehiculelor, centrele de testare a teoriei privind conducerea autovehiculelor şi staţiile Garda. Le puteţi de asemenea descărca după cum urmează:

Secţiunea 15 a formularului de solicitare trebuie semnată şi ştampilată de către un ofiţer Garda din staţia locală Garda.

Formularul de solicitare completat trebuie însoţit de următoarele:

 • Poate fi necesar un formular de raport medical pentru permisul de conducere (a se vedea mai jos)
 • Poate fi necesar un formular de raport privind vederea pentru permisul de conducere (a se vedea mai jos)
 • Taxa corespunzătoare - a se vedea tarifele de mai sus

Dacă permisul dvs. de conducere sau permisul provizoriu sunt deteriorate şi nu pierdute sau furate, trebuie depus de asemenea şi permisul.

Formular de raport medical

Veţi avea nevoie de un formular de raport medical pentru permisul de conducere dacă:

 • Aplicaţi pentru categoriile de permis de conducere C, C1, D, D1, CE, C1E, DE sau D1E, cu excepţia situaţiei în care aţi furnizat anterior un raport medical care este încă aplicabil
 • Veţi împlini cel puţin 70 de ani în prima zi a perioadei pentru care se emite permisul
 • Prezentaţi anumite dizabilităţi sau boli (a se vedea formularul de solicitare)

Puteţi descărca formularul de raport medical (pdf) (acesta trebuie imprimat la rând, pe o singură pagină). Este de asemenea disponibil la centrele NDLS. Un medic autorizat trebuie să vă efectueze examinarea medicală şi apoi să completeze formularul. Trebuie să semnaţi declaraţia de pe formularul de raport medical în prezenţa medicului autorizat. Acesta trebuie depus în decurs de 1 lună.

Formular de raport privind vederea

Veţi avea nevoie de un formular de raport privind vederea pentru permisul de conducere dacă nu mai aveţi nevoie de ochelari sau de lentile de contact. Puteţi descărca formularul de raport privind vederea (pdf) (paginile 1 şi 2 trebuie imprimate la rând, pe o singură pagină). Este de asemenea disponibil la centrele NDLS. Acesta trebuie depus în decurs de 1 lună de la completare.

Dovada identităţii

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identităţii dvs.:

 • ID cu fotografie

  - Paşaport irlandez

  - Paşaport valabil pentru toţi cetăţenii care nu sunt irlandezi

  - Card de identitate naţional valabil pentru cetăţenii UE/ZEE/elveţieni

  - Certificat irlandez de naturalizare

  - Permis de conducere britanic valabil (fotografie)

  - Card valabil de servicii publice

  - Document de deplasare irlandez curent (emis de INIS)

 • Dovada dreptului dvs. de rezidenţă

  - Certificat de naştere sau certificat de adopţie britanic/irlandez in format integral

  - Certificat de înregistrare a naşterii pentru străini

  - Paşaport irlandez

  - Paşaport valabil pentru toţi cetăţenii UE/ZEE/elveţieni

  - Card de identitate naţional valabil pentru cetăţenii UE/ZEE/elveţieni

  - Certificat irlandez de naturalizare

  - Certificat valabil de înregistrare (card GNIB) pentru cetăţenii care nu sunt din UE/ZEE sau nu sunt elveţieni

 • Dovadă privind numărul asigurării sociale (PPS)

  - Card de servicii publice/Card de servicii sociale

  - Corespondenţă de la Administraţia Financiară sau de la Asigurări sociale care să indice numărul asigurării sociale (PPSN)

  - P21/Evaluarea taxelor/Înştiinţare privind creditele

  - Chitanţă privind plata contribuțiilor de asigurare socială

  - Card medical/Card privind schema de plată a medicamentelor (DPS)

  - Desfăşurător de salariu sau P60/P45

 • Dovadă privind adresa (Consultaţi Nota de mai jos)

  - Factura de utilităţi de la furnizorul dvs. de electricitate/telefon/gaz/televiziune prin cablu/trafic de date în bandă largă

  - Corespondenţă cu o companie de asigurări

  - Declaraţie de la banca dvs./societatea de construcţii/unitatea de credit

  - Scrisoare de la Departamentul Protecţiei Sociale sau de la Administraţia Financiară

  - Altă corespondenţă oficială de la o agenţie de stat irlandeză, precum departamente guvernamentale; HSE; Registrul Alegătorilor/card de votare; CAO; Comisia pentru Contracte de Închiriere Rezidenţiale (Residential Tenancies Board) sau colegiu universitar/agenţie de instruire

Notă: Documentele care dovedesc adresa nu pot fi mai vechi de 6 luni la data solicitării. Nu se acceptă facturi pentru telefonul mobil şi declaraţii de la companii de carduri/cataloage pentru magazine.

Unde depuneţi cererea

Solicitarea unui permis de conducere sau permis provizoriu nou sau de înlocuire trebuie efectuată personal la unul dintre centrele Serviciului Naţional pentru Permise de Conducere (NDLS) - consultaţi „Mod de solicitare“ de mai sus. Puteţi efectua o programare online.

Serviciului Naţional pentru Permise de Conducere furnizează informaţii despre solicitarea permisului de conducere sau a permisului provizoriu pe site-ul său Web.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

Road Safety Authority
Po Box 858
Southside Delivery Office
Cork
Ireland

Tel:0761 08 7880
Homepage: https://www.ndls.ie/
Email: info@ndls.ie

Page edited: 22 December 2015