Permisele auto de începător pentru autoturisme și vehicule utilitare

Informaţii

În cazul în care doriți să conduceți un autoturism sau un vehicul utilitar într-un loc public, este obligatoriu să dețineți cel puțin un permis de conducere pentru începător (anterior, permis de conducere provizoriu) pentru categoria corespunzătoare de vehicule. În momentul în care conduceţi trebuie să aveți asupra dvs. în permanenţă permisul de începător.

Pentru a aplica pentru eliberarea unui permis de începător, trebuie să fiţi, în mod normal, rezident în Irlanda. În cazul în care, de obicei, locuiţi aici cel puțin 185 de zile în fiecare an calendaristic (datorită legăturilor personale și ocupaționale), sunteți considerat/ă, în mod normal, rezident/ă în Irlanda.

Începând cu 19 ianuarie 2013 Autoritatea de Siguranță Rutieră are responsabilitatea pentru acordarea permiselor de conducere. Începând cu 29 octombrie 2013 procesul de aplicare sa schimbat și, atunci când se aplică, va trebui să vizitați unul dintre noile Serviciul National de licență șofer (NDLS) centre. Ca parte a acestui proces de aplicare față-în-față, fotografia și semnătura dumneavoastră vor fi digitalizate. Acestea vor fi incluse în taxa existentă. Va trebui să aducă documente suplimentare pentru a confirma identitatea. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul NDLS.

Un nou material plastic carte de conducător auto licenței / permisului a fost introdusă, înlocuind permis de conducere de hârtie și permis de conducere provizoriu. Oricine se aplică pentru o licență sau permis provizoriu de la 12 ianuarie 2013 primește noua versiune. Aceasta este o inițiativă a UE de a introduce un stil sigur, compact de licență în toate statele membre. De asemenea, numărul de permis de conducere categoriile crescut, iar cerința minimă de vârstă pentru anumite categorii modificate. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de internet a Autorității pentru Siguranța Rutieră.

Reguli

Înainte de a începe să învățați să conduceți pe drumurile publice din Irlanda, trebuie să dețineți un permis de începător pentru categoria de vehicul pe care doriți să-l conduceți. De obicei, permisul de începător pentru autoturisme sau vehicule utilitare este valabil 2 ani.

Conducătorii auto care dețin un permis de începător trebuie să fie însoțiți în permanență și să fie supravegheați de o persoană cu permis de conducere actual pentru autoturisme. De asemenea, persoana care vă însoțește trebuie să dețină permisul de conducere de cel puțin 2 ani.

Conducătorilor auto de vehicule utilitare care dețin un permis de începător li se interzice să transporte un pasager cu excepția cazului în care vehiculul respectiv este destinat să transporte un pasager iar pasagerul este un conducător auto profesionist care deține permisul de conducere pentru un vehicul utilitar de cel puțin 2 ani.

În cazul în care dețineți un permis de începător pentru un autoturism, vi se interzice condusul autoturismul cu remorcă, condusul pe autostrăzi, să însoțiți alți conducători sau să transportați alte persoane contra cost.

Deținătorii de permise de începător pentru autoturisme trebuie să afișeze, în permanență, în partea din față și din spate a vehiculului pe care îl conduc, plăcuțe cu semnul L. Plăcuța trebuie să aibă fundal alb și să afișeze o literă ”L” de culoare roșie, cu o înălțime nu mai mică de 15 cm și o margine de cel puțin 2 cm.

Începând cu octombrie 2011, limita alcoolemiei la volan pentru conducătorii auto cu permis de începător și pentru cei aflați în primii doi ani de când dețin un carnet de conducere integral a fost redusă la 20mg/100ml de sânge. Aceasta se aplică tuturor conducătorilor de vehicule utilitare. Informații privind alte măsuri propuse pentru protejarea conducătorilor auto începători și neexperimentați găsiți pe site-ul Autorității pentru Siguranța Rutieră.

Regulile de circulație pot fi lecturate pe rotr.ie.

Categorii de autoturisme și vehicule utilitare

Categoriile și vârsta minimă pentru conducătorii auto de autoturisme și vehicule utilitare sunt după cum urmează:

Categorii de autoturisme și vehicule utilitare
Categoria Tipul de vehicul Vârsta minimă a conducătorului auto
B Vehicule cu număr de scaune pentru maxim 8 pasageri și o masă maximă de 3.500 kg (poate tracta o remorcă a cărei masă maximă, complet încărcată, nu depășește 750 kg - masa maximă totală 4.250 kg) 17 ani
W Vehicule utilitare cu sau fără remorcă, ca de exemplu tractor agricol sau JCB

16 ani


Primul permis de începător

De la înființarea în 2001 a Serviciului de Examinare Teoretică a Conducătorilor Auto , înainte de eliberarea primului permis de începător, trebuie să obțineți o adeverință de promovarea a examenului teoretic pentru categoriile autoturisme și vehicule utilitare. În cazul în care permisul provizoriu sau/permisul de începător a expirat acum 5 ani, înainte de eliberarea unui permis de începător trebuie să susțineți din nou examenul teoretic.

Începând cu data de 4 aprilie 2011, noii deținători, pentru prima dată, de permise de începător pentru categoria B sunt obligați să efectueze o instruire de bază (EDT) timp de 12 ore cu un instructor auto autorizat. Progresul se va înregistra într-o foaie de parcurs specială. În afara orelor, trebuie să aveți un conducător experimentat care să vă supravegheze condusul și să vă actualizeze foaia de parcurs. În momentul susținerii probei practice de conducere, vi se poate solicita să prezentați examinatorului foaia de parcurs completată.

Pe site-ul Autorității pentru Siguranța Rutieră este disponibilă o listă cu instructorii auto autorizați.

Proba practică de conducere nu poate fi susținută timp de cel puțin 6 luni după obținerea primului permis de începător (cu excepția cazului în care se trece de la un permis provizoriu la un permis de începător)

Al treilea permis de începător

Pentru a putea aplica pentru un al treilea permis de începător sau un permis ulterior trebuie să furnizați:

 • Dovadă că ați susținut o probă practică de conducere în perioada de 2 ani de dinaintea cererii (se va emite un permis de începător pe 2 ani)

sau

 • Dovadă din care să reiasă data unui test ulterior (se va emite un permis de începător pe 1 an).

În cazul în care îmi schimb numele sau adresa îmi trebuie un permis nou de începător?

Deși sunteți obligat/ă să aveți permanent asupra dvs. permisul de începător atunci când conduceți, legea nu vă obligă să vă schimbați permisul în cazul schimbării numelui sau a adresei. Însă, acest lucru este recomandabil. Sunteți obligat/ă să prezentați dovada permisului în cazului solicitării acestuia de către An Garda Siochana, deci permisul trebuie să conțină informații actualizate.

Va trebui să se aplice la unul din centrele NDLS și veți avea nevoie de documente justificative, cum ar fi, un certificat de căsătorie original. A se vedea "Cum de a aplica" de mai jos.

Ce alte categorii mai pot adăuga pe permisul de începător fără o adeverință de examen teoretic?

În cazul în care dețineți deja un permis de începător pentru categoria B, puteți adăuga categoria W fără a mai depune o adeverință de promovare a examenului teoretic.

Cum îmi înlocuiesc permisul de începător în caz de pierdere sau furt?

În cazul în care permisul actual de începător este pierdut, furat, deteriorat ar trebui să se aplice la unul dintre centrele de NDLS pentru o înlocuire. Permisul care vi se eliberează este un duplicat sau o copie exactă a permisului de începător original.

În cazul în care permisul de începător a expirat și nu mai este valabil, puteți aplica doar pentru obținerea unui permis de începător nou.

Mai multe informații puteți afla în documentul despre înlocuirea unui permis irlandez de începător în caz de pierdere sau furt.

Cheltuieli

Permisele de începător pentru autoturisme și vehicule utilitare sunt valabile 2 ani (sau 1 an în anumite situații). Din 1 ianuarie 2013, taxa este de 35 €.

Acestea se eliberează gratuit pentru persoanele care au împlinit 70 de ani sau peste.

Preschimbarea unui permis provizoriu pentru a vedea un nou nume sau o adresă nouă este gratuită.

Informații privind formele acceptabile de plată este disponibilă pe formularul de cerere.

Cum depuneţi cererea

În cazul în care aplicați pentru un permis de începător, trebuie să aplicați pentru un permis de categoria B pentru a conduce un autoturism și de categoria W pentru a conduce un vehicul utilitar. Formularul de cerere pentru un permis provizoriu, formular D201, este disponibil de la centrele de NDLS, de conducere centre de testare, centre de conducere Teoria de testare și secțiile de poliție Garda. Puteți descărca, de asemenea, formularul D201 (pdf), precum și notele de orientare (pdf).

Va trebui să se aplice în persoană la unul din centrele NDLS. Tu nu va trebui să furnizeze fotografii cu cererea dumneavoastră, dar va fi nevoie pentru a aduce documente suplimentare cu tine, în scopul de a confirma că sunteți persoana care este aplicarea pentru permisul de conducere de licență / elev. Dacă în prezent aveți un permis de conducere / permis provizoriu de conducere irlandez, va trebui să aducă licenței / permisului și dovada Numărul dumneavoastră PPS. Dacă nu aveți un permis de conducere / permis provizoriu de conducere irlandez, va trebui să aducă ID fotografice, dovada dreptului de rezidență, dovada numarul PPS, și dovada adresei. A se vedea "Dovada de identitate" secțiunea de mai jos.

Depunerea cererii pentru primul permis de începător

Înainte de a aplica pentru obținerea primului permis de începător, trebuie mai întâi să obțineți o adeverință de promovare a examenului auto teoretic. Adeverința de promovarea a examenului teoretic este valabilă 2 ani de la data eliberării.

Formularul D.201 completat va fi însoţit de:

 • Un certificat de naștere sau pașaport sau certificat de înregistrare. Acest lucru nu este obligatoriu în cazul în care

  - dețineți un permis auto sau ați deținut unul în ultimii 10 ani sau

  - dețineți un permis de începător sau ați deținut unul în ultimii 5 ani sau

  - dețineți deja un carnet de conducere valabil emis de un alt stat membru UE sau o țară recunoscută

 • Carnetul de conducere curent sau ultimul și/sau permisul de începător dacă aveți unul
 • Adeverință de promovare a testului auto teoretic
 • Raport examen oftalmologic. Toate cererile pentru obținerea primului permis de începător trebuie însoțite de un raport de examen oftalmologic completat - a se vedea mai jos.
 • Raport medical. În anumite situații este necesar un raport medical - a se vedea mai jos
 • Taxa corespunzătoare - a se vedea mai jos Tarife

Depunerea cererii pentru cel de-al doilea permis de începător

În momentul aplicării pentru cel de-al doilea permis de începător formularul D.201 completat va fi însoţit de:

 • Ultimul permis de începător
 • Raport medical. În anumite situații este necesar un raport medical - a se vedea mai jos
 • Taxa corespunzătoare - a se vedea mai jos Tarife

Depunerea cererii pentru cel de-al treilea permis de începător sau unul ulterior

În momentul aplicării pentru cel de-al treilea permis de începător sau unul ulterior, trebuie să furnizați dovada că ați susținut o probă practică de conducere în perioada de 2 ani de dinaintea cererii sau dovadă din care să reiasă data unui test ulterior.

Formularul D.201 completat va fi însoţit de:

 • Ultimul permis de începător
 • Dovada că ați susținut o probă practică de conducere în cei 2 ani anteriori sau dovadă a unui test ulterior
 • Raport medical. În anumite situații este necesar un raport medical - a se vedea mai jos
 • Taxa corespunzătoare - a se vedea mai jos Tarife

Raport examen oftalmologic

Toate cererile pentru obținerea primului permis de începător trebuie însoțite de un raport oftalmologic completat, formularul D.502. Examenul oftalmologic se efectuează de către un optometrist autorizat sau de către un medic autorizat. Acesta trebuie să completeze apoi formularul și să semneze declarația dvs. semnată de pe formular. Raportul este valabil 1 lună.

Puteți descărca raportul oftalmologic aici (pdf). Formularul se găsește și la biroul impozite auto.

Raport medical

Raportul medical este obligatoriu în cazul în care:

 • În prima zi a perioadei pentru care se eliberează permisul veți împlini 70 de ani sau peste
 • Prezentați anumite dizabilități sau afecțiuni sau
 • Suferiți de epilepsie sau alcoolism sau
 • Consumați droguri sau luați medicamente în mod regulat care v-ar putea afecta capacitatea dvs. de a conduce în siguranță

Examenul medical trebuie efectuat de către un medic autorizat care apoi va completa formularul. Declarația de pe raportul medical trebuie semnată în prezența medicului autorizat. Raportul este valabil 1 lună.

În cazul în care anterior ați adus un raport medical satisfăcător care este în continuare valabil, nu trebuie să mai aduceți un alt raport.

Puteți descărca raportul medical aici (pdf) (trebuie tipărit pe o singură foaie față-verso). Formularul se găsește la biroul impozite auto.

Dovada de identitate

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității dumneavoastră :

 • ID-ul fotografic- Pașaport irlandez
  - Pașaport de curent pentru toți cetățenii non- irlandezi
  - Curent Card de identitate națională pentru UE / SEE / elvețieni cetățenilor
  - Irlandez Certificatul de naturalizare
  - Curent Regatul Unit ( foto ) permis de conducere
  - Curent Servicii Publice Card
  - Curente Documente de călătorie irlandeze
 • Dovada dreptului de rezidență
  - Irish / UK certificatul de naștere forma lungă sau certificat de adopție
  - Înregistrarea nașterii Externe
  - Pașaport irlandez
  - Pașaport de curent pentru toți cetățenii UE / SEE / elvețieni
  - Curent Card de identitate națională pentru UE / SEE / elvețieni cetățenilor
  - Irlandez Certificatul de naturalizare
  - Certificat curent de înregistrare ( carte de GNIB ) pentru non-EU/EEA/Swiss cetățeni
 • Dovezi de numărul dumneavoastră PPS
  - Servicii Card publice / Servicii Sociale Card
  - Corespondența de la Venituri / Asistență Socială arată PPSN
  - P21/Tax Evaluarea / Aviz de credite fiscale
  - Primirea de Asistență Socială de plată
  - Card medical / Schema de droguri de plată ( DPS ) Card
  - Fluturaș de salariu sau P60/P45
 • Dovada adresei ( vezi nota de mai jos )
  - Factură de utilități, cum ar fi energia electrică / telefon / gaz / televiziune prin cablu / furnizorului de bandă largă )
  - Corespondența cu o societate de asigurări
  - Declarația de la societatea dvs. bancar / construire / Credit Union
  - Scrisoare de la Departamentul de Protecție Socială / Venituri
  - Alte corespondenta oficiala de la o agenție de stat irlandez, cum ar fi departamente guvernamentale , HSE , Registrul electorilor / carte de votare , CAO, Residential Tenancies Board sau al treilea nivel de agenție colegiu / formare

Notă : Dovada de adresa documente pot fi mai vechi de 6 luni de la data cererii . Facturile de telefonie mobilă și declarații de la companii de carduri de magazin / catalog nu sunt acceptate.

Unde depuneţi cererea

Începând cu 29 octombrie 2013 ar trebui să fie făcută o cerere pentru un permis provizoriu în persoană la una din Serviciul Național de licență șofer (NDLS) centre.

Pe site-ul Autorității pentru Siguranța Rutieră este disponibilă o listă cu instructorii auto autorizați. Aici puteți găsi și informații despre permisele de începător.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

Road Safety Authority
Po Box 858
Southside Delivery Office
Cork
Ireland

Tel:0761 08 7880
Homepage: https://www.ndls.ie/
Email: info@ndls.ie

Page edited: 19 December 2013