Solicitarea permisului de conducere

Informaţii

Atunci când promovaţi un test de conducere aveţi dreptul de a solicita un permis de conducere pentru categoria de vehicul pentru care aţi fost testat(ă). Prezentul document explică modul de solicitare a permisului de conducere după promovarea unui test de conducere. În alte documente veţi găsi informaţii despre:

Pentru a solicita un permis de conducere, trebuie să fiţi în mod normal rezident în Irlanda. Sunteţi considerat a fi în mod normal rezident în Irlanda dacă, datorită legăturilor personale şi ocupaţionale, locuiţi, de obicei, aici, timp de cel puţin 185 de zile în fiecare an calendaristic.

Vi se solicită să aveţi în orice moment asupra dvs. permisul de conducere atunci când conduceţi. Regulile rutiere sunt disponibile la rulesoftheroad.ie.

Modificările din anul 2013

Autoritatea de siguranţă rutieră are acum responsabilitatea de emitere a permiselor pentru conducătorii auto şi a înfiinţat un nou National Driver Licence Service (NDLS) (Serviciu Naţional pentru Permise de Conducere). În plus, s-a modificat procesul de solicitare, iar atunci când solicitaţi un permis de conducere va trebui să vizitaţi unul dintre noile Centre NDLS. Ca parte a unui proces de solicitare faţă în faţă, fotografia şi semnătura dvs. sunt captate digital. Este necesar să aduceţi documentaţie suplimentară care să vă confirme identitatea.

A fost introdus un permis de conducere nou, sub forma unui card din plastic, care înlocuieşte permisul de conducere din hârtie. Aceasta este o iniţiativă UE de a introduce un stil de permis sigur, compact, în toate statele membre.

A crescut numărul de categorii de permise de conducere şi s-a schimbat de asemenea cerinţa privind vârsta minimă pentru anumite categorii. Sunt disponibile informaţii suplimentare pe site-ul Web al Autorităţii privind Siguranţa Rutieră.

Restricţii privind conducătorii auto începători

Permisele de conducere pentru categoria A (motocicletă) emise înainte de data de 19 ianuarie 2013 prevăd o restricţie. Această restricţie permite posesorului permisului de conducere să conducă numai motociclete (cu sau fără ataş) cu o limită de putere de maxim 25 kW. Această restricţie continuă timp de 2 ani după ce aţi finalizat testul de conducere a motocicletei pentru această categorie şi aţi obţinut un permis de conducere integral pentru această categorie. Această restricţie nu se aplică permiselor de conducere de categoria A emise după data de 19 ianuarie 2013. Dacă deţineţi un permis de conducere de categoria A la care se aplică această restricţie şi doriţi să eliminaţi această restricţie înainte de trecerea celor 2 ani, va trebui să parcurgeţi modulul de progres 5 Instruire de bază iniţială (IBT) (şi modulele 1 şi 3, dacă nu le-aţi parcurs deja) pe o motocicletă mai mare de 40 kW.

Cantitatea de alcool acceptată în cazul şoferilor în primii 2 ani de deţinere a unui permis de conducere integral se reduce la 20mg/100ml de sânge.

Sunt disponibile informaţii suplimentare despre alte măsuri propuse pe site-ul Web al Autorităţii privind Siguranţa Rutieră.

Reguli

Aveţi dreptul de a solicita permisul de conducere dacă aţi promovat testul de conducere pentru categoria de vehicul în perioada anterioară de 2 ani. Dacă Certificatul de competenţă care vi s-a eliberat este mai vechi de 2 ani, va trebui să promovaţi din nou testul de conducere.

Durata permisului

Perioada de timp pentru care se emite permisul de conducere depinde de vârsta solicitantului. Există 4 categorii de vârstă în care se încadrează perioada unui permis.

 • Dacă aveţi vârsta mai mică de 60 de ani, puteţi solicita un permis pe 10 ani sau unul pe 3 ani (din motive medicale)
 • Dacă aveţi vârsta cuprinsă între 60 şi 67 de ani, puteţi solicita un permis care să expire cu o zi înainte să împliniţi 70 de ani
 • Dacă aveţi vârsta cuprinsă între 67 şi 70 de ani, puteţi solicita un permis pe 3 ani
 • Dacă aveţi vârsta peste 70 de ani, veţi avea nevoie de un certificat de aptitudini de la medicul dvs. pentru a solicita un permis pe 3 ani sau unul pe un an

Permisul de conducere pentru autobuz sau camion este emis pentru maxim 5 ani.

Categoriile de vehicule

Autovehiculele sunt împărţite în diferite categorii cu scopul de eliberare a permiselor de conducere. Puteţi citi mai mult în documentul nostru privind categoriile de vehicule şi vârstele minime ale conducătorilor auto.

Categoria dvs. de permis de conducere vă poate oferi dreptul la anumite alte categorii de permis de conducere. Consultaţi „Informaţii suplimentare“ de mai jos.

Cheltuieli

Începând cu luna ianuarie 2013, costul permiselor de conducere este după cum urmează:

 • Costul permisului de conducere de zece ani este de 55 €
 • Costul permisului de conducere de cinci ani pentru autobuz sau camion este de 55 €
 • Costul permisului de conducere de trei ani este de 35 €
 • Costul permisului de conducere de un an este de 25 €

Costul pentru adăugarea unei noi categorii la permisul dvs. de conducere curent este de 35 €.

Automobiliştii în vârstă de peste 70 de ani îşi pot obţine permisul de conducere gratuit.

Informaţii privind formele acceptabile de plată sunt disponibile pe formularul de solicitare.

Cum depuneţi cererea

Trebuie să solicitaţi personal, la unul dintre centrele NDLS, cu excepţia situaţiei în care aţi avut anterior o solicitare pentru permis de conducere sau permis provizoriu acceptate de un centru NDLS, iar identitatea dvs. a fost validată. Nu este necesar să furnizaţi fotografii odată cu solicitarea dvs., dar este necesar să aduceţi cu dvs. documente suplimentare pentru a confirma faptul că sunteţi persoana care solicită permisul de conducere.

Dacă deţineţi un permis provizoriu sau un permis de conducere irlandez, trebuie să prezentaţi dovezi privind numărul dvs. PPS şi o dovadă privind adresa. Dacă nu deţineţi un permis provizoriu sau un permis de conducere irlandez, trebuie să aduceţi cu dvs. actul de identitate cu fotografie, dovada privind dreptul dvs. de rezidenţă, dovezi privind numărul dvs. PPS şi dovadă privind adresa. Consultaţi „Dovada de identitate“ de mai jos.

Solicitaţi permisul de conducere cu ajutorul formularului de solicitare a permisului de conducere (D401) care este disponibil la centrele NDLS, centrele de testare a conducerii autovehiculelor, centrele de testare a teoriei privind conducerea autovehiculelor şi staţiile Garda. Puteţi descărca de asemenea formularul de solicitare a permisului de conducere (pdf), precum şi notele de îndrumare (pdf).

Formularul de solicitare completat trebuie însoţit de următoarele:

 • Permisul provizoriu curent sau emis cel mai recent. Dacă permisul provizoriu a fost pierdut sau furat, formularul de solicitare trebuie semnat şi ştampilat de către un ofiţer Garda din staţia locală Garda
 • Permisul de conducere curent dacă se adaugă o categorie la permisul de conducere
 • Poate fi necesar un formular de raport medical pentru permisul de conducere (a se vedea mai jos)
 • Poate fi necesar un formular de raport privind vederea pentru permisul de conducere (a se vedea mai jos)
 • Un Certificat de competenţă
 • Taxa corespunzătoare - a se vedea tarifele de mai sus

Solicitări prin poştă

Puteţi solicita permisul prin poştă numai dacă aţi avut anterior o solicitare pentru permis de conducere sau permis provizoriu acceptate de un centru NDLS, iar identitatea dvs. a fost validată. Aplicaţi prin poştă la Serviciul Naţional pentru Permise de Conducere la adresa de mai jos.

Formular de raport medical

Veţi avea nevoie de un formular de raport medical pentru permisul de conducere dacă aplicaţi pentru categoriile de permis de conducere C, C1, D, D1, CE, C1E, DE sau D1E, cu excepţia situaţiei în care aţi furnizat anterior un raport medical care este încă aplicabil.

Nu veţi avea nevoie de un formular de raport medical pentru permisul de conducere dacă Aplicaţi pentru categoriile de permis de conducere AM, A1, A2, A, B, BE sau W, cu excepţia situaţiei în:

 • Veţi împlini cel puţin 70 de ani în prima zi a perioadei pentru care se emite permisul sau
 • Prezentaţi anumite dizabilităţi sau boli (a se vedea formularul de solicitare)

Puteţi descărca formularul de raport medical (pdf) (acesta trebuie imprimat la rând, pe o singură pagină). Este de asemenea disponibil la centrele NDLS. Un medic autorizat trebuie să vă efectueze examinarea medicală şi apoi să completeze formularul. Trebuie să semnaţi declaraţia de pe formularul de raport medical în prezenţa medicului autorizat. Acesta trebuie depus în decurs de 1 lună.

Formular de raport privind vederea

Veţi avea nevoie de un formular de raport privind vederea pentru permisul de conducere dacă nu mai aveţi nevoie de ochelari sau de lentile de contact. Puteţi descărca formularul de raport privind vederea (pdf) paginile 1 şi 2 trebuie imprimate la rând, pe o singură pagină). Este de asemenea disponibil la centrele NDLS. Acesta trebuie depus în decurs de 1 lună de la completare.

Dovada identităţii

Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identităţii dvs.:

 • ID cu fotografie

  - Paşaport irlandez

  - Paşaport valabil pentru toţi cetăţenii care nu sunt irlandezi

  - Card de identitate naţional valabil pentru cetăţenii UE/ZEE/elveţieni

  - Certificat irlandez de naturalizare

  - Permis de conducere britanic valabil (fotografie)

  - Card valabil de servicii publice

  - Document de deplasare irlandez curent (emis de INIS)

 • Dovada dreptului dvs. de rezidenţă

  - Certificat de naştere sau certificat de adopţie britanic/irlandez in format integral

  - Certificat de înregistrare a naşterii pentru străini

  - Paşaport irlandez

  - Paşaport valabil pentru toţi cetăţenii UE/ZEE/elveţieni

  - Card de identitate naţional valabil pentru cetăţenii UE/ZEE/elveţieni

  - Certificat irlandez de naturalizare

  - Certificat valabil de înregistrare (card GNIB) pentru cetăţenii care nu sunt din UE/ZEE sau nu sunt elveţieni

 • Dovadă privind numărul asigurării sociale (PPS)

  - Card de servicii publice/Card de servicii sociale

  - Corespondenţă de la Administraţia Financiară sau de la Asigurări sociale care să indice numărul asigurării sociale (PPSN)

  - P21/Evaluarea taxelor/Înştiinţare privind creditele

  - Chitanţă privind plata contribuțiilor de asigurare socială

  - Card medical/Card privind schema de plată a medicamentelor (DPS)

  - Desfăşurător de salariu sau P60/P45

 • Dovadă privind adresa (Consultaţi Nota de mai jos)

  - Factura de utilităţi de la furnizorul dvs. de electricitate/telefon/gaz/televiziune prin cablu/trafic de date în bandă largă

  - Corespondenţă cu o companie de asigurări

  - Declaraţie de la banca dvs./societatea de construcţii/unitatea de credit

  - Scrisoare de la Departamentul Protecţiei Sociale sau de la Administraţia Financiară

  - Altă corespondenţă oficială de la o agenţie de stat irlandeză, precum departamente guvernamentale; HSE; Registrul Alegătorilor/card de votare; CAO; Comisia pentru Contracte de Închiriere Rezidenţiale (Private Residential Tenancies Board) sau colegiu universitar/agenţie de instruire

Notă: Documentele care dovedesc adresa nu pot fi mai vechi de 6 luni la data solicitării. Nu se acceptă facturi pentru telefonul mobil şi declaraţii de la companii de carduri/cataloage pentru magazine.

Unde depuneţi cererea

Solicitarea unui permis de conducere trebuie efectuată personal la unul dintre centrele Serviciului Naţional pentru Permise de Conducere (NDLS) - consultaţi „Mod de solicitare“ de mai sus. Puteţi efectua o programare online.

Serviciului Naţional pentru Permise de Conducere furnizează informaţii despre solicitarea permisului de conducere pe site-ul său Web.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

Road Safety Authority
Po Box 858
Southside Delivery Office
Cork
Ireland

Tel:0761 08 7880
Homepage: https://www.ndls.ie/
Email: info@ndls.ie

Page edited: 7 October 2014