You are here: Home > Travel and Recreation > Motoring > Buying or selling a vehicle > Schimbarea proprietarului unui vehicul

Schimbarea proprietarului unui vehicul

Informaţii

Dacă vă vindeţi vehiculul sau îl schimbaţi cu un model nou în Irlanda, trebuie să înregistraţi schimbarea proprietarului. Aceasta se efectuează în unul din cele două moduri şi depinde de data la care a fost înregistrat pentru prima data vehiculul, respectiv înainte sau după 1 ianuarie 1993.

Pentru vehiculele a căror primă înmatriculare a fost efectuată pe sau înainte de 1 ianuarie 1993, schimbarea proprietarului poate fi înregistrată la biroul local pentru plata impozitului auto. În cazul în care prima înmatriculare a fost efectuată ulterior acestei date, schimbarea proprietarului trebuie înregistrată direct la Direcția de Evidenţă Informatizată a Conducătorilor Auto și Vehiculelor din cadrul Departamentului Transporturilor, Turismului și Sportului.

În cazul vehiculelor a căror primă înmatriculare s-a efectuat după aprilie 2004, s-a emis un nou certificat de înregistrare a vehiculului. Acesta a înlocuit atât certificatul de înregistrare cât și certificatul de înmatriculare a vehiculului emise pentru autovehiculele înmatriculate înainte de aprilie 2004.

Reguli

Vânzarea unui vehicul înregistrat înainte de 1 ianuarie 1993

Dacă vă vindeţi vehiculul în mod privat, va trebui să completaţi un formular de Schimbare a Proprietarului (RF 200), care este disponibil la Oficiul de Impozitare Auto local de care aparţineţi. Descărcaţi aici formularul RF 200 de Schimbare a Proprietarului (pdf). Notă (pdf). Formularul completat şi Livretul trebuie să fie apoi aduse sau trimise la Oficiul de Impozitare Auto local de care aparţineţi, unde vor fi înregistrate detaliile schimbării de proprietar.

Dacă vă vindeţi vehiculul unui dealer auto, trebuie să completaţi un formular RF 200 şi să îl aduceţi sau să îl trimiteţi la Oficiul de Impozitare Auto local de care aparţineţi. Livretul nu însoţeşte aceasta, deoarece trebuie să înmânaţi livretul dealer-ului auto în momentul vânzării.

Vânzarea unui vehicul înregistrat la data de sau după 1 ianuarie 1993

În cazul vânzării unui vehicul de dinainte de aprilie 2004, partea B a certificatului de înmatriculare, pe care ați primit-o în momentul cumpărării vehiculului, trebuie completată și returnată Direcţiei de Evidență Informatizată a Conducătorilor Auto și Vehiculelor din cadrul Departamentului Transporturilor, Turismului și Sportului. Se vor înregistra noile date iar certificatul va fi transmis noului proprietar. Certificatul de înregistrare a vehiculului, pe care îl primiţi și în cazul în care cumpăraţi un vehicul de dinainte de aprilie 2004, trebuie predat noului proprietar în momentul vânzării.

În cazul vânzării unui vehicul de după aprilie 2004, partea B a certificatului de înregistrare, pe care ați primit-o în momentul cumpărării vehiculului, trebuie completată și returnată Direcţiei de Evidență Informatizată a Conducătorilor Auto și Vehiculelor. Se vor înregistra noile date iar certificatul va fi transmis noului proprietar.

În cazul în care vehiculul este vândut unui dealer auto, trebuie să completați Formularul RF105 (pdf) (Note), disponibil la dealerul auto. Formularul completat va fi returnat la Direcția de Evidență Informatizată a Conducătorilor Auto și Vehiculelor, iar certificatul de înmatriculare și cel de înregistrare a vehiculului (certificatul de înregistrare a vehiculului pentru vehiculele de după aprilie 2004) vor fi date dealer-ului auto.

În momentul în care vânzarea vehiculului se face către un dealer auto în ambele tranzacții trebuie furnizat un cod de garaj valabil în numele dealerului auto. Nefurnizarea acestui cod duce la respingerea schimbării proprietarului - fie de către biroul local pentru plata impozitului auto sau de către Direcția de Evidență Computerizată a Conducătorilor Auto și Vehiculelor. Dealerul auto poate obține codul de garaj valabil doar de la departamentul din Co. Clare prin îndeplinirea unor criterii stricte. (A se vedea ”Unde se depun cererile” pentru datele de contact.

Cumpărarea unui vehicul înregistrat înainte de 1 ianuarie 1993

Dacă achiziţionaţi un vehicul care a fost înregistrat pentru prima dată înainte de această dată, trebuie să completaţi partea B din formularul RF 200 şi să detaşaţi şi să păstraţi partea C, care este completată de către vânzător. Noile detalii vor fi înregistrate în Livret, care va fi ulterior restituit noului proprietar.

Cumpărarea unui vehicul înregistrat după 1 ianuarie 1993

În cazul cumpărării unui vehicul, a cărui primă înmatriculare s-a efectuat după această dată, vânzătorul trebuie să completeze datele dvs. pe partea B a certificatului de înmatriculare a vehiculului (Certificatul de înregistrare pentru vehiculele de după aprilie 2004) și să o returneze Direcției de Evidență Informatizată a Conducătorilor Auto și Vehiculelor. Se vor înregistra noile date iar dvs. veți primi certificatul modificat. În cazul vehiculelor de dinainte de aprilie 2004, în momentul cumpărării vehiculului, vânzătorul vă va preda certificatul de înregistrare a vehiculului.

Decesul proprietarului

În cazul în care achiziționați un vehicul și proprietarul actual (vânzătorul) a decedat, certificatul de înmatriculare a vehiculului (VRC) trebuie să fie însoțit de o scrisoare din partea executorului testamentar al persoanei decedate sau din partea avocatului care se ocupă de testament din care să reiasă dreptul dvs. cu privire la vehicul. În cazul în care certificatul de înmatriculare nu este disponibil sau nu poate fi prezentat, un proces administrativ permite acceptarea unei declarații de schimbare a proprietarului sub forma unei declarații legale sub jurământ dată în fața unui funcționar public abilitat în acest sens sau a unui avocat practicant. Formularul declarației, care se găsește la Direcția de Evidență Informatizată a Conducătorilor Auto și Vehiculelor, trebuie să însoţească scrisoarea din partea executorului testamentar sau a avocatului menționați mai sus.

Impozitul auto

Tu nu poate impozita vehiculul până la înregistrarea schimbării de proprietate a trecut prin. Apoi vă puteți reînnoi impozitul auto pentru vehicule folosind formularul on-line sau RF100A. În cazul în care taxa auto a expirat deja, nu sunt responsabili pentru perioada de arierate de la expirarea disc de taxă dureze până la sfârșitul lunii imediat anterioară datei de vânzare. A se vedeadocumentul privind impozitul auto.

Înlocuirea documentelor pierdute/rătăcite

Este posibil să obţineţi documente înlocuitoare asociate schimbării proprietarului vehiculului. Lista documentelor şi costul înlocuirii lor sunt următoarele:

Document Cost înlocuire
Carte de înregistrare €12
Certificat de înmatriculare al vehiculului €12
Chitanţă pentru achitarea impozitelor pe automobil €6


Pentru a obţine documentele înlocuitoare, descărcaţi şi completaţi formularul RF134 (pdf) şi prezentaţi acest formular unui membru al Garda Siochana la o Staţie Garda. Înaintaţi formularul completat cu taxa corespunzătoare Oficiului de Impozite Auto de care aparţineţi.

Schimbarea adresei

În cazul schimbării adresei, completați detaliile corespunzătoare în certificatul de înmatriculare a vehiculului (Certificatul de înregistrare pentru vehiculele de după aprilie 2004) și trimiteți-l la Direcția de Evidență Informatizată a Conducătorilor Auto și Vehiculelor.

Unde depuneţi cererea

Driver and Vehicle Computer Services Division

Department of Transport, Tourism and Sport
Shannon Town Centre
Shannon
Clare
Ireland

Tel:0818 411 412
Homepage: http://www.dttas.ie/roads/english/motor-taxvehicle-registraton-nvdf
Email: Motortax@dttas.ie

Page edited: 18 February 2015

Language

English | Gaeilge | Polsku

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.