You are here: Home > Social Welfare > Social welfare payments > Supplementary Welfare Schemes > Ajutor suplimentar pentru chirie

Ajutor suplimentar pentru chirie

Informaţii

Ajutorul suplimentar pentru plata chiriei se acordă persoanelor care locuiesc în imobile private închiriate și care pe baza veniturilor proprii nu pot acoperi costul chiriei. În general, ajutorul suplimentar pentru plata chiriei se acordă în cazul în care singurul dvs. venit îl reprezintă un ajutor social și dacă îndepliniți celelalte condiții – a se vedea 'Condiții' mai jos.

Valoarea ajutorului suplimentar pentru plata chiriei se calculează de către un Ofițer al Serviciului de Ajutor Comunitar care se va asigura că venitul dvs. după plata chiriei nu scade sub un nivel minim.

În cazul în care situaţia dvs. se modifică, nu vă mai puteţi încadra pentru ajutorul suplimentar de chirie sau suma de plată se poate modifica. Citiţi mai multe despre Ajutorul suplimentar pentru chirie şi modificări intervenite în situaţia dvs. Mai puteţi citi şi Întrebări frecvente despre ajutorul suplimentar pentru chirie de pe Ministerul Protecţiei Sociale.

Limite ale ajutorului suplimentar pentru chirie

Limitele revizuite ale chiriilor pentru schema de ajutor suplimentar pentru chirie au fost anunţate în iunie 2013 şi au intrat în vigoare începând cu luni, 17 iunie 2013.

În unele părţi ale Irlandei chiriile au crescut de la ultima revizuire a limitelor. Serviciul Social Comunitar are putere legală discreţionară de a acorda sau creşte ajutorul suplimentar pentru chirie, de exemplu, atunci când are de-a face cu o persoană în pericol de a rămâne fără adăpost. Acest lucru se aplică atât persoanelor care primesc ajutor suplimentar pentru chirie cât şi noilor solicitanţi. Chiriaşii din zona Dublin şi din oraşul Cork pot accesa Serviciul pentru protecţia chiriaşilor furnizat de Threshold la numărul 1800 454 454.

Plata de ajutor locativ (HAP)

În 2013, Guvernul a aprobat o nouă plată de ajutor locativ (HAP). Acest lucru implică transferul de responsabilitate pentru beneficiarii ajutorului suplimentar pentru chirie cu o nevoie locativă pe termen lung de la Ministerul Protecţiei Sociale la autorităţile locative. Legislaţia care implementează plata de ajutor locativ (HAP) este legea pe 2014 privind spaţiile locative (prevederi diverse) (pdf).

HAP este operaţional în cadrul câtorva autorităţi responsabile cu spaţiile locative (Consiliul Comitatului Cork, Consiliul Comitatului şi oraşului Limerick, Consiliul Comitatului şi oraşului Waterford, Consiliul Comitatului South Dublin, Consiliul Comitatului Kilkenny, Consiliul Comitatului Monaghan şi Consiliul Comitatului Louth, Consiliul Comitatului Donegal, Consiliul Comitatului Offaly, Consiliul Comitatului Carlow, Consiliul Comitatului Clare, Consiliul Comitatului Tipperary, Consiliul oraşului Cork). Aflaţi unde HAP este operaţional. Începând cu 2015 acesta va fi extins şi în cadrul celorlalte autorităţi responsabile cu spaţiile locative.

Condiţiile pentru acordarea ajutorului suplimentar pentru chirie diferă în funcţie de faptul dacă locuiţi într-o zonă HAP sau dacă locuiţi într-o zonă în care HAP nu este încă operaţional. Pentru detalii a se vedea „Condiții” mai jos.

Condiții

Ajutorul suplimentar pentru chirie în cadrul zonelor în care plata de ajutor locativ (HAP) este operaţională

În cazul în care locuiţi într-o zonă HAP, sunteţi eligibil pentru ajutorul suplimentar pentru chirie doar dacă sunteţi un chiriaş de bună credinţă (bona fide) şi îndepliniţi una din următoarele condiţii:

 • Aţi beneficiat de ajutorul suplimentar pentru chirie timp de 12 luni înainte de data depunerii cererii.
 • Aţi locuit într-un imobil privat închiriat timp de cel puţin 6 luni (183 de zile) în ultimele 12 luni, v-aţi putut permite plata chiriei la începutul contractului de închiriere dar nu aţi mai reuşit să plătiţi chiria din cauza unei schimbări substanţiale în ceea ce priveşte situaţia dvs. care a apărut după începerea contractului de închiriere. Pentru a îndeplini cele 6 luni (183 de zile) puteţi combina perioadele locuite în mai multe locuinţe închiriate.
 • Aţi locuit într-o locuinţă pentru persoane fără adăpost timp de cel puţin 6 luni (183 de zile) în ultimele 12 luni. În cazul în care, în urma evaluării, vă încadraţi la ajutor locativ social veţi fi trimis/ă la autoritatea locală în vederea soluţionării nevoilor dvs. locative (în loc să fiţi evaluat/ă pentru ajutorul suplimentar pentru chirie).

În cazul în care nu îndepliniţi aceste condiţii, trebuie să contactaţi autoritatea locală în vederea evaluării nevoilor dvs. locative. În cazul în care sunteţi eligibil/ă şi aveţi nevoie de sprijin locativ puteţi beneficia de spaţiu locativ în baza programului HAP sau a spaţiilor locative de la autoritatea locală.

În cazul în care, în prezent, beneficiaţi de ajutor suplimentar pentru chirie pe termen lung (18 luni sau peste) şi locuiţi într-o zonă HAP, vi se poate solicita să aplicaţi pentru ajutor locativ social la autoritatea locală. Cererea trebuie depusă în termen de 6 săptămâni de la momentul solicitării (dacă este necesar termenul se mai poate prelungi cu încă 6 săptămâni). Apoi puteţi fi transferat/ă către HAP sau către o altă formă de sprijin locativ social.

Ajutorul suplimentar pentru chirie în zonele unde HAP nu este încă operaţional

Puteţi obţine un ajutor suplimentar pentru chirie dacă locuiţi de 6 luni (183 de zile) din ultimele 12 luni într-una dintre, sau o combinaţie între, următoarele:

 • Locuinţă pentru persoanele fără adăpost
 • Imobil privat închiriat. Pentru îndeplinirea celor 6 luni (183 de zile) se pot cumula perioadele petrecute în mai multe imobile închiriate. Trebuie să faceți dovada că la începutul chiriei vă puteați permite plata chiriei și că ați fi putut continua să plătiți chiria dar nu mai puteți face acest lucru din cauza unor modificări în situația dvs. care a survenit după începerea perioadei de închiriere.
 • O instituţie, de exemplu, un spital, azil sau loc de detenţie

Sau

 • Să fi fost evaluat în ultimele 12 luni de către o autoritate locală ca fiind eligibil pentru sau ca necesitând o locuinţă socială. Dacă nu dispuneţi de o evaluare a nevoilor de cazare, trebuie să vă adresaţi autorităţii locale pentru a vi se evalua nevoile de cazare. Dacă nu dispuneţi de o evaluare a nevoilor de cazare, trebuie să vă adresaţi autorităţii locale pentru a vi se evalua nevoile de cazare. Autoritatea locală trebuie să fie situată în aceeaşi zonă în care intenţionaţi să locuiţi şi să solicitaţi ajutorul suplimentar pentru chirie. Numai după ce veţi fi fost evaluat ca fiind eligibil pentru şi având nevoie de o locuinţă veţi putea depune o cerere pentru ajutorul suplimentar pentru chirie. Ajutorul suplimentar pentru chirie nu poate fi plătit cât timp autoritatea locală efectuează o evaluare a nevoilor de cazare.

Condiţii pentru acordarea ajutorului suplimentar pentru chirie atât în zonele în care HAP este operaţional cât şi în celelalte

De asemenea, este necesar:

Nu vă veţi califica pentru ajutorul suplimentar pentru chirie dacă:

 • Sunteţi angajat cu normă întreagă. Cu toate acestea, dacă, în urma evaluării, se constată că aveţi nevoie de ajutor pentru locuinţă conform Programului de Închiriere a Locuinţelor şi că nu aţi fost angajat cu normă întreagă în ultimele 12 luni sau mai mult, puteţi fi îndreptăţit la ajutorul suplimentar. (a se vedea rubrica ‘Angajarea oi ajutorul suplimentar pentru chirie‘ de mai jos)
 • Aţi refuzat o a doua ofertă de locuinţă din partea autorităţii locale într-un termen de 12 luni. În acest caz, nu veţi fi eligibil pentru ajutorul suplimentar pentru chirie timp de 12 luni
 • Părăsiţi locuinţa oferită de autoritatea locală fără niciun motiv adecvat.
 • Urmaţi cursuri de zi. Cu toate acestea, dacă primiţi o Alocaţie de reluare a studiilor sau participaţi în programul de reluare a studiilor, aveţi dreptul la ajutorul suplimentar.

Închirierea de la un părinte: Nu veţi primi nici un Supliment pentru Chirie pentru a vă ajuta să plătiţi părintelui dacă locuiţi în casa familiei. În cazul în care părintele deţine o a doua proprietate, în general nu veţi primi Supliment pentru Chirie pentru a închiria această proprietate, decât dacă este o închiriere bona fide şi veţi fi evaluat dacă aveţi nevoie de locuinţă. Părintele dumneavoastră trebuie să capabil să dovedească faptul că are o istorie de închiriere a acestei proprietăţi.

Angajarea şi ajutorul suplimentar pentru chirie

Nu vă veţi califica pentru ajutorul suplimentar pentru chirie dacă sunteţi angajat cu normă întreagă. Adică, program de 30 de ore de lucru pe zi sau mai mult. (În cazul cuplurilor, dacă unul dintre membri este angajat cu normă întreagă, amândoi sunt excluşi de la ajutorul suplimentar pentru chirie).

Începând cu 5 iunie 2007, dacă nevoia dumneavoastră de locuinţă a fost recunoscută de către autoritatea locală privind locuinţele conform Programului de Închiriere a Locuinţelor şi aţi fost şomer sau angajat cu normă redusă în ultimele 12 luni cel puţin, înainte de a începe să lucraţi, puteţi fi îndreptăţit să păstraţi ajutorul suplimentar pentru chirie. De asemenea, aveţi dreptul de a păstra ajutorul suplimentar pentru chirie dacă aţi fost introdus într-un program comunitar pentru angajare, într-un program local de reluare a activităţii sau aţi primit subvenţia pentru reluarea activităţii imediat înainte de a începe să lucraţi.

Cazul dumneavoastră va fi reevaluat pentru ajutorul suplimentar pentru chirie, iar o parte din venitul dumneavoastră suplimentar, incluzând o parte din venitul obţinut din prestarea activităţii la locul de muncă, va fi luat în considerare. Ca urmare a reevaluării, vă puteţi sau nu califica în continuare pentru ajutorul suplimentar pentru chirie. Dacă totuşi vă calificaţi pentru acest ajutor suplimentar, este posibil să primiţi o sumă diferită.

Venituri luate în considerare pentru Suplimentul de Chirie

 • Venitul net provenit în urma unui loc de muncă (acesta este venitul brut minus PRSI şi cheltuielile rezonabile de călătorie. Un copil aflat în întreţinere în vârstă de 17 ani şi aflat în procesul de educaţie nu va avea venituri din muncă evaluate ca mijloace pentru Suplimentul de Chirie.)
 • Ajutoare sociale (pentru excepţii – a se vedea „Veniturile care nu sunt luate în considerare” de mai jos)
 • Suplimentul la Venitul Familiei
 • Venitul în numerar (de exemplu, întreţinerea)
 • Toate veniturile şi valoarea tuturor bunurilor de care solicitantul s-a lipsit pe el însuşi pentru a se califica pentru SWA.
 • Capitalul (de exemplu, proprietatea cu excepţia propriei case, economiile şi investiţiile).

Valoarea capitală a proprietăţii (cu excepţia propriei case), economiilor şi investiţiilor vor fi evaluate săptămânal, după cum urmează:

Capital Mijloace de trai săptămânal evaluate
Primii 5,000 € Nil
Următorii 10,000 € 1 € per €1,000
Următorii 25,000 € 2 € per €1,000
Orice capital peste 40,000 € 4 € per €1,000

Venitul exclus din calculul ajutorului suplimentar pentru chirie

Începând cu 5 iunie 2007, venitul obţinut din următoarele surse este exclus de către Centrul local de asigurări sociale (CWO) din calculul ajutorului suplimentar pentru chirie pe care îl veţi primi:

 • Alocaţie Socială Suplimentară (SWA) cu o valoare corespunzătoare cazului dumneavoastră
 • Alocaţie pentru copii
 • Alocaţie de mobilitate
 • Ajutor pentru îngrijitor din partea Administraţiei medicale
 • Ajutor pentru plasarea copiilor, conform Legii privind îngrijirea copiilor (Child Care Act)
 • Venit din partea studenţilor vorbitori de limba irlandeză (Gaeltacht)
 • Subvenţii sau alocaţii din programele de promovare a asistenţei sociale pentru nevăzători
 • Bani primiţi din partea organizaţiilor de caritate, de exemplu St Vincent de Paul
 • Compensaţii acordate de Tribunalul însărcinat cu despăgubirea persoanelor infectate cu hepatita C contractată din anumite produse pe bază de sânge, pentru acele persoane cu dizabilităţi cauzate de Thalidomide şi pentru cele care primesc compensaţii conform deciziilor adoptate de Comisia responsabilă de compensarea persoanelor instituţionalizate
 • Subvenţii de întreţinere oferite în cadrul programelor de promovare a asistenţei sociale pentru nevăzători
 • Alocaţie de îngrijire la domiciliu
 • Venit obţinut din salariul plătit de HSE pentru funcţia de ajutor la domiciliu
 • Dacă aveţi 65 de ani sau mai mult (sau în cazul unui cuplu, dacă acesta se află la vârsta pensionării) şi aveţi un venit pe familie combinat mai mare decât alocaţia socială suplimentară SWA pentru cazul dumneavoastră, sunteţi îndreptăţiţi la o reducere egală cu diferenţa dintre nivelul minim al pensiei de stat (cotizaţii) adecvată situaţiei dumneavoastră şi nivelul SWA corespunzător situaţiei dumneavoastră.
 • Noua alocaţie parţială pentru îngrijitor
 • Dacă primiţi alocaţia de îngrijire standard pentru îngrijirea a două persoane, nu este luată în considerare valoarea alocaţiei pentru îngrijire care depăşeşte nivelul SWA pentru cazul dumneavoastră (fie alocaţia pentru adulţii dependenţi sau SWA personală)
 • Începând cu aprilie 2008, nu este luată în calcul suma din alocaţia de îngrijitor care depăşeşte SWA de bază pentru cazul dumneavoastră (fie alocaţia pentru adulţii dependenţi sau SWA personală).
 • Subvenţia temporară pentru îngrijire
 • Plăţi pentru consilier (cotizaţii) şi plăţi pentru consilier (fără cotizaţii)
 • Veniturile de reabilitare excluse reprezintă o anumită sumă din venitul dumneavoastră obţinut din prestarea de activităţi de reabilitare, care nu este luată în calcul. Dacă primiţi alocaţia de invaliditate sau pensia pentru nevăzători, 120 € din valoarea cursurilor de formare sau a salariului de reabilitare sunt excluşi în cadrul evaluării pentru stabilirea ajutorului suplimentar pentru chirie. Orice câştiguri peste 120 € provenite din cursurile de reabilitare sau din salariu vor afecta valoarea ajutorului suplimentar pentru chirie. Dacă câştigaţi mai mult de 120 €, puteţi fi evaluat fie în baza venitului de reabilitare exclus sau a venitului pe familie exclus (dar nu amândouă), în funcţie de interesul dumneavoastră.
 • Venitul pe familie exclus reprezintă o anumită sumă din venitul dumneavoastră obţinut din prestarea de activităţi de reabilitare, care nu este luată în calcul. 75 euro din orice venit pe familie suplimentar se exclud. De asemenea, 25% din venitul pe familie suplimentar peste 75 euro se exclud. Nu există limită superioară pentru suma care poate fi exclusă din calcul.

”Venitul pe familie suplimentar” include venitul din salarii, ajutorul de întreţinere care depăşeşte 95,23 €, suplimentul de venit pentru familie, alocaţia primită în cadrul programului comunitar de angajare (CE), Tús, JobBridge,the Rural Social Scheme, Momentum, Part-time Job Incentive Scheme, Skillnets, Work Placement Scheme, Gateway, alocaţia de reluare a activităţii, alocaţia de reluare a activităţii în fabrică sau de reluare a cursului SOLAS (FÁS).

Dacă primiţi ajutorul suplimentar pentru chirie înainte de data de 5 iunie 2007, puteţi continua să vă evaluaţi venitul în baza excluderilor anterioare privind venitul, cu excepţia cazului în care venitul actual exclus asigură o evaluare mai favorabilă. Cu toate acestea, dacă nu doriţi să solicitaţi ajutorul suplimentar pentru chirie pentru mai mult de 13 săptămâni, veţi fi evaluat conform venitului curent exclus. (Pentru mai multe informaţii, consultaţi rubrica ‘Mai multe informaţii despre acest subiect’ de la începutul acestei pagini.)

Întreţinerea şi ajutorul suplimentar pentru chirie

Întreţinerea este evaluată ca venit suplimentar de uz casnic (vezi mai sus) iar neglijarea venitului casnic este folosit pentru a afla cât de mult din întreţinerea dumneavoastră este luată în considerare ca mijloace de trai.

Toate cheltuielile dumneavoastră pentru întreţinere în valoare de maxim 95,23 € pe săptămână sunt evaluate integral. Nicio altă cheltuială cu o valoare între 95,23 € şi 170,23 € nu va fi luată în calcul. 25% din toate cheltuielile de întreţinere care depăşesc 170, 23 € va fi, de asemenea, exclus din calcul.

Contribuţia dumneavoastră la chirie

Nivelul ajutorului suplimentar pentru chirie este calculat de Centrul local de asigurări sociale scăzând 30 €, pentru că trebuie să plătiţi cel puţin 30 € pentru chirie ( (40 € pentru cupluri). Este posibil să plătiţi mai mult de 30 € (40 € pentru cupluri) pentru că vi se solicită, de asemenea, în baza sumei excluse din venit, să contribuiţi la chirie cu orice resurse impozabile suplimentare pe care le deţineţi, pe lângă alocaţia socială suplimentară - SWA. Chiar dacă plătiţi un procent din chirie, ajutorul suplimentar pentru chirie va fi întotdeauna redus cu 30 € (40 € pentru cupluri).

Un cuplu în vârstă de peste 65 de ani, cu un venit egal cu sau mai mic decât pensia de stat (cotizaţii), va contribui la plata chiriei cu numai 40 €. Un cuplu în care ambele persoane primesc pensii de stat (cotizaţii), fără alt venit, va contribui, de asemenea, cu numai 40 € la plata chiriei.

Calculul Suplimentului de Chirie

Calcularea Suplimentului dvs. de Chirie poate fi dificilă. Ofiţerul Comunitar de Asistenţă Socială de la centrul medical local va decide dacă sunteţi eligibil pentru Suplimentul de Chirie şi vă va calcula suma pe care o veţi primi. Mai multe informaţii despre calcularea Suplimentului de Chirie sunt disponibile.

Cheltuieli

Ajutorul suplimentar pentru chirie este plătit pe bază săptămânală sau lunară prin cec, transfer electronic de fonduri sau ordin de plată, de obicei după ce efectuaţi plata chiriei.

Valoarea ajutorului suplimentar pentru plata chiriei se calculează de către un Ofițer al Serviciului de Ajutor Comunitar (CWO) care se va asigura că venitul dvs. după plata chiriei nu scade sub un nivel minim. În cazul dvs., acest nivel îl reprezintă valoarea alocației de bază pentru ajutor suplimentar din care se scade 30 euro. Din cuantumul total al chiriei, dvs. trebuie să plătiți cel puțin 30 euro (35 € pentru cupluri). În funcție de veniturile înregistrate de dvs. suma poate să crească – a se vedea mai sus 'Condiții'.

Chiria plătită proprietarului (adică, contribuția dvs. plus ajutorul suplimentar pentru plata chiriei) nu trebuie să depășească nivelul maxim al chiriei stabilit pentru comitatul sau zona în care locuiți. Nivelul maxim al chiriei pentru comitatul în care locuiți se stabilește de către Departamentul Protecției Sociale. Ofițerul Serviciului de Ajutor Comunitar poate stabili în cadrul acestor limite, cuantumuri mai mici. Pentru fiecare zonă există un nivel maxim al chiriei. În cazul în care cuantumul chiriei plătite depășește cuantumul maxim local, ajutorul suplimentar pentru plata chiriei poate fi refuzat în întregime.

Cazuri în care chiria depășește limita relevantă

În unele cazuri unde chiria depășește limita relevantă, suplimentul de chirie poate fi plătit la discreţia reprezentantului DSP (anterior CWO):

 • În cazul în care dvs. sau un membru al familiei are nevoie de condiții speciale de locuit (de exemplu, o persoană cu dizabilități într-o locuinţă special adaptată).
 • În cazul în care veți reuşi să plătiţi chiria singur/ă într-o perioadă scurtă de timp, dacă, de exemplu, vă angajați. În acest caz, suplimentul pentru chirie în cuantum mai mare poate fi plătit pentru o perioadă scurtă de 6-8 săptămâni.
 • În cazul în care există alte situaţii excepționale. Reţineţi, de asemenea, că Serviciul Social Comunitar are putere legală discreţionară de a acorda sau creşte ajutorul suplimentar pentru chirie, de exemplu, atunci când are de-a face cu o persoană în pericol de a rămâne fără adăpost. Acest lucru se aplică atât persoanelor care primesc ajutor suplimentar pentru chirie cât şi noilor solicitanţi. Chiriaşii din Dublin şi Cork pot accesa Serviciul pentru protecţia chiriaşilor furnizat de Threshold la numărul 1800 454 454.

Suplimentul pentru chirie și contractele de închiriere

În cazul în care, atunci când cererea dvs. pentru acordarea suplimentului pentru chirie este analizată, chiria pe care o plătiți depășește limita relevantă iar contractul de închiriere nu urmează a fi reînnoit, va trebui să renegociați chiria cu proprietarul. În cazul în care proprietarul insistă că termenii actualului contract nu sunt negociabili și nu reduce chiria la noile limite, reprezentantul DSP va discuta cu dvs. opțiunile pe care le aveți. Aceste pot include căutarea unei noi locuințe. În această situație veți primi în continuare suplimentul pentru chirie o perioadă rezonabilă de timp în timp ce vă căutaţi o nouă locuință.

Nivelul maxim de chirie pentru fiecare comitat

Începând cu 17 iunie 2013 au fost stabilite următoarele nivele maxime ale chiriilor (pentru zonele din fiecare comitat ofițerul serviciului de ajutor comunitar poate stabili cuantumuri mai mici):

Maximum rent per month
County Single person in shared accomodation Couple in shared accommodation Single person Couple with no children Couple with 1 child or one-parent with 1 child Couple with 2 children or one-parent with 2 children Couple with 3 children or one-parent with 3 children
Carlow €230 €250 €375 €433 €520 €560 €590
Cavan €160 €190 €325 €350 €400 €415 €433
Clare €190 €210 €320 €350 €400 €450 €500
Cork €250 €270 €485 €575 €700 €725 €750
Donegal €175 €200 €300 €325 €350 €400 €450
Dublin - Fingal €300 €350 €520 €700 €850 €900 €950
Dublin - other local authorities €350 €400 €520 €750 €950 €975 €1000
Galway €280 €300 €475 €540 €700 €725 €750
Kerry €190 €220 €365 €390 €500 €520 €540
Kildare €250 €300 €433 €500 €650 €700 €750
Kilkenny €200 €230 €390 €430 €540 €565 €590
Laois €200 €230 €340 €350 €450 €480 €520
Leitrim €175 €195 €300 €325 €350 €375 €400
Limerick €200 €240 €375 €400 €500 €550 €600
Longford €160 €175 €290 €300 €325 €340 €350
Louth €215 €250 €390 €400 €550 €575 €600
Mayo €195 €215 €375 €390 €433 €465 €500
Meath €200 €260 €390 €420 €550 €600 €650
Monaghan €180 €190 €300 €350 €400 €433 €450
Offaly €200 €220 €360 €400 €450 €475 €500
Roscommon €200 €220 €300 €325 €400 €410 €425
Sligo €195 €220 €400 €425 €520 €540 €550
Tipperary North/South €195 €220 €370 €400 €485 €500 €525
Waterford €220 €240 €375 €390 €475 €500 €525
Westmeath €190 €210 €390 €400 €500 €520 €530
Wexford €250 €270 €375 €390 €500 €540 €575
Wicklow (Rural) €240 €290 €425 €450 €600 €610 €625
Wicklow (Bray Area) €275 €300 €520 €680 €850 €925 €1,000
North Kildare €270 €290 €500 €575 €750 €800 €850

SI 221/07 stabileşte sumele maxime pentru ajutorul suplimentar pentru chirie la 55 € pentru o singură persoană-chiriaş şi la 60 € pentru cupluri de chiriaşi, implicaţi voluntar în închirierea de locuinţe (finanţate prin programul capital de asistenţă)

Cum depuneţi cererea

Pentru a aplica, completați un formular pentru suplimentul de chirie (pdf). Reprezentantul Departamentului de Protecție Socială (anterior Ofițerul de Asistență Comunitară) sau biroul local al serviciului de informații pentru cetățeni vă pot ajuta să completați acest formular.

O parte din formular va trebui completată și de către proprietat sau agentul acestuia. Proprietarul va trebui să furnizeze Departamentului de Protecție Socială (DSP) numărul fiscal de referință (de obicei numărul PPS). În cazul în care proprietarul nu dorește să completeze formularul este disponibil un formular separat (SWA 3C) (pdf). În cazul în care proprietarul nu are număr fiscal, acesta trebuie să dea o declarație în scris către DSP și să motiveze situația. În cazul în care proprietarul nu a furnizat DSP-ului numărul fiscal sau nu a motivat absența acestuia este posibil ca suplimentul pentru chirie să nu fie plătit.

O altă parte a formularului trebuie completată de către autoritatea locală, pentru a confirma că vă aflați pe lista lor de locuințe și că aveți nevoie de locuință (dacă nu aveți dispensă de la această regulă).

De asemenea va fi nevoie să prezentaţi următoarele documente:

 • Documente de identitate pentru dumneavoastră şi rudele dumneavoastră, precum certificate de naştere complete, paşapoarte, permise de conducere, permise de lucru, card de imigrant (GNIB), etc.
 • Documente care să prezinte situaţia dumneavoastră financiară şi a veniturilor, precum state de plată, P45, P35, P60, declaraţii bancare, etc.
 • Documente care să ateste unde locuiţi, precum facturi de electricitate, gaze sau telefon, etc.
 • Documente care să ateste că staţi cu chirie, precum registrul chiriaşilor, contractul de leasing sau închiriere.

Angajaţi de la Centrul local de asigurări sociale vă vor vizita în mod obişnuit pentru a confirma circumstanţele dumneavoastră.

Unde depuneţi cererea

Pentru a depune o cerere pentru suplimentul de chirie trebuie să contactați reprezentantul Departamentului de Protecție Socială (fostul Ofițer de Asistență Comunitară) din cadrul centrului local de sănătate. Însă, în unele zone noile cereri pentru suplimentul de chirie sunt procesate de către birouri pentru chirii centralizate. Pentru a vedea dacă zona dvs. deservită de către o unitate centrală puteți vizualiza lista unităților centrale pentru chirii.

În cazul în care locuiți într-una din aceste zone puteți obține un pachet pentru chirie de la centrul dvs. local de sănătate. Acest pachet conține informații detaliate (inclusiv o listă cu documentele necesare) și toate formularele relevante. Informațiile din pachet trebuie citite cu atenție. În cazul în care considerați că aveți toate documentele necesare puteți înainte cererea la unitatea pentru chirii relevantă. Procesarea cererii dvs. poate fi întârziată în cazul în care nu furnizați toate informațiile solicitate în pachet. În cazul în care unitatea are nevoie de informații suplimentare veți fi contactat/ă. În cazul în care nu au nevoie de informații suplimentare vă vor anunţa data la care va fi procesată cererea dvs.

Recurs împotriva unei decizii adoptate de Centrul local de asigurări sociale

Dacă nu sunteţi satisfăcut cu decizia luată în privinţa ajutorului suplimentar pentru chirie, trebuie să aflaţi, mai întâi, de la Centrul local de asigurări sociale, de ce s-a luat această decizie. Dacă deţineţi documentaţie care susţine cazul dumneavoastră, prezentaţi-o Centrului local de asigurări sociale.

Dacă totuşi nu sunteţi mulţumit de rezultat, puteţi discuta această decizie cu inspectorul Centrului local de asigurări sociale. Acesta poate modifica decizia, dacă aceasta corespunde situaţiei dumneavoastră.

Dacă decizia nu este modificată, puteţi cere un formular de recurs. Includeţi în acest formular cât mai multe detalii şi păstraţi fotocopii ale tuturor actelor incluse.

Dacă recursul nu a reuşit, sunteţi îndreptăţit să faceţi un recurs la Biroul de asistenţă socială pentru apeluri. Puteţi solicita o audienţă personală şi puteţi aduce un reprezentant care să vă ajute în susţinerea cazului dumneavoastră.

Informatii suplimentare

În evaluarea ajutorului suplimentar pentru chirie, o anumită sumă din venitul dumneavoastră este exclusă din calcul. Venitul care nu este luat în calcul se numeşte “venit exclus“. Venitul care nu este luat în calcul se numeşte “venit exclus“.Valoarea actuală a venitului exclus a intrat în vigoare la 5 iunie 2007.

Toate cererile pentru ajutorul suplimentar pentru chirie acceptate pentru plată la data de 5 iunie 2007 vor fi revizuite şi evaluate în baza valorii actuale a venitului exclus şi a valorii anterioare a venitului exclus. În cazul în care obţineţi o sumă mai mare pentru ajutorul suplimentar pentru chirie folosind în evaluare numai valoarea anterioară a venitului exclus (a se vedea mai jos), veţi continua să fiţi evaluat conform acestei valori până când:

 • Nu vă mai calificaţi pentru ajutorul suplimentar pentru chirie sau
 • Întrerupeţi cererea pentru ajutorul suplimentar pe o perioadă de mai mult de 13 săptămâni sau
 • Situaţia dumneavoastră s-a modificat. De exemplu, schimbare a adresei, a venitului pe familie, valoarea chiriei a crescut sau s-a micşorat sau s-a produs o schimbare a nivelului ajutorului social pe care îl primiţi.
Page edited: 23 December 2015

Language

English | Gaeilge | Polsku

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.