You are here: Home > Social Welfare > Social welfare payments > Families and children > Ajutorul Financiar pentru Copii

Ajutorul Financiar pentru Copii

Informaţii

În Irlanda, Ajutorul Financiar pentru Copii (cunoscut anterior drept Alocaţia pentru Copii) se plăteşte părinţilor sau consilierilor copiilor în vârstă de până la 16 ani sau de până la 18 ani în cazurile în care copilul este înscris într-un program de educaţie şcolară cu program complet, în Programul de instruire A Doua Şansă sau prezintă o infirmitate.

Rata lunară a Ajutorului Financiar pentru Copii este de 1,5 ori mai mare decât rata obişnuită în cazul a doi gemeni şi de două ori mai mare decât rata obişnuită în cazul a trei sau mai mulţi gemeni.

Reguli

Solicitarea pentru plata ajutorului pentru copii trebuie depusă în 12 luni de la:

 • Naşterea copilului dumneavoastră
 • Luna în care copilul a devenit membru al familiei dumneavoastră sau
 • Luna în care familia a venit pentru a se stabili în Irlanda.

Naşterea copilului dumneavoastră

Atunci când înregistraţi naşterea copilului dumneavoastră, Departamentul pentru Probleme Sociale şi de Familie (Department of Social Protection) va iniţia o solicitare pentru Ajutor Financiar pentru Copii pentru copilul dumneavoastră:

 • Dacă nu solicitaţi Ajutorul Financiar pentru Copii pentru alt copil, Departamentul creează o solicitare nouă şi vă trimite, pentru semnare şi pentru informare în privinţa detaliilor plăţii, un formular de solicitare parţial completat. De asemenea, acest formular conține informații cu privire la modalitatea de solicitare online a alocației pentru nou-născuți. (Rețineți că solicitările online pot fi înaintate doar în cazul în care primiți un aviz din partea Ministerului de resort). De asemenea, copilul primeşte un Număr de Serviciu Public Personal (PPS).
 • Dacă solicitaţi Ajutorul Financiar pentru Copii pentru alt copil, noul dumneavoastră copil este adăugat la solicitarea de Ajutor Financiar pentru Copii şi efectuarea plăţilor începe în mod automat din prima lună de la naştere. O scrisoare care confirmă plăţile vă va fi trimisă de către Minister. De asemenea, copilul primeşte un Număr Personal de Servicii Publice (PPS).

Copiii cu vârste de 16 şi 17 ani

În cazul în care doriţi să menţineţi Ajutorul Financiar pentru Copii pentru un copil cu infirmităţi, pentru un copil inclus în sistemul de educaţie şcolară la învăţământul de zi sau pentru un copil sub vârsta de 18 ani care participă la un curs de zi Youthreach, va fi necesar să completaţi formularul corespunzător cu o lună înainte de împlinirea vârstei de 16 ani a copilului dumneavoastră (a se vedea „Cum depuneţi cererea”, mai jos). Acest formular trebuie de asemenea să fie semnat şi ştampilat oficial de către:

 • Şcoală/colegiu în cazul în care copilul dumneavoastră este inclus în sistemul de educaţie şcolară la învăţământul de zi
 • Youthreach în cazul în care copilul dumneavoastră participă la un curs de zi Youthreach
 • Un doctor, în cazul în care copilul dumneavoastră suferă de o infirmitate

În cazul în care copilul dumneavoastră are vârsta de 16 sau 17 ani şi beneficiaţi pentru el de Ajutorul Financiar pentru Copii, trebuie să înştiinţaţi imediat Ministerul Afacerilor Sociale şi Familiale în următoarele situaţii:

 • Copilul dumneavoastră abandonează şcoala/colegiul/cursurile organizate de YOUTHREACH înainte de data certificată sau
 • Copilul dumneavoastră se poate întreţine singur înainte de a împlini vârsta de 18 ani sau înainte de data certificată de către doctor.

Învăţământ de zi (16 şi 17 ani)

În cazul în care copilul dumneavoastră are vârsta de peste 16 ani şi este inclus în sistemul de educaţie şcolară cu program complet, veţi primi Ajutorul Financiar pentru Copii până în iunie. Nu veţi primi nicio altă plată în contul acestui ajutor până la revenirea copilului în sistemul de educaţie şcolară cu program complet. Biroul pentru Ajutorul Financiar pentru Copii (Child Benefit Section) vă va trimite formularul CB2 în august. În cazul în care copilul revine în septembrie în sistemul de educaţie şcolară cu program complet, completaţi şi returnaţi formularul CB2. Atunci când primiţi plata în contul acestui ajutor, aceasta va include şi sumele restante care vă sunt datorate, incluzând Ajutorul Financiar pentru Copii pentru iulie şi august. În cazul în care copilul dumneavoastră implineste 18 ani in timpul verii, veți primi nici arieratele datorate până la împlinirea vârstei de 18 - cu condiția ca acestea reveni la educație în luna septembrie.

În cazul în care nu aţi obţinut un formular prin poştă de la Secţia pentru Ajutorul Financiar pentru Copii, completaţi formularul CB2 din luna septembrie (a se vedea „Cum depuneţi cererea”, mai jos).

Ajutorul Financiar pentru Copii şi reglementările Uniunii Europene

Cetăţenii ţărilor din UE/SEE (Spaţiul Economic European) şi cetăţenii elveţieni care lucrează în Irlanda nu sunt obligaţi să îndeplinească condiţia de rezidenţă cu drepturi depline pentru a beneficia de Ajutorul Financiar pentru Copii. Aceasta este, de asemenea, în cazull în care lucrătorul devine șomer și primește indemnizație de șomaj.

Dacă sunteţi cetăţean UE/SEE sau cetăţean elveţian şi lucraţi într-o ţară în care sunt aplicabile Regulamentele UE, de obicei ţara în care lucraţi plăteşte Ajutorul Financiar pentru copii chiar dacă familia dumneavoastră locuieşte în altă ţară. Cu toate acestea, chiar şi în cazul în care copiii dumneavoastră locuiesc în altă ţară UE/SEE ar trebui să depuneţi o cerere pentru orice Prestaţii familiale la care aveţi dreptul acolo.

În cazul în care plăţile pentru Prestaţiile familiale pe care le obţineţi în ţara în care locuiesc copiii dumneavoastră au valoare mai mică decât Ajutorul Financiar pentru Copii pe care îl primiţi aici, Ajutorul Financiar Irlandez pentru Copii vă va plăti diferenţa. Pentru mai multe informaţii referitoare la modul în care regulile UE influenţează Ajutorul Financiar pentru Copii, contactaţi Secţia pentru Ajutorul Financiar pentru Copii (a se vedea „Unde depuneţi cererea”, mai jos).

Ţările aflate sub incidenţa reglementărilor UE sunt: Austria, Belgia, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Elveţia, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (exclusiv insulele din Canalul Mânecii), Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

Cetăţeni non-UE/SEE

Cetăţenii ţărilor care nu fac parte din UE/SEE (Spaţiul Economic European) trebuie să aibă “rezidenţă cu drepturi depline” în Irlanda pentru a beneficia de Ajutorul Financiar pentru Copii. În acest loc aflaţi mai multe informaţii despre rezidenţa cu drepturi depline.

Verificări anti-fraudă

Cetăţenilor din cadrul UE/SEE şi celor de naţionalitate elveţiană care fac obiectul Reglementărilor UE le este solicitat, în prezent, să certifice o dată la fiecare 4 luni că lucrează, în continuare, în Stat. Se intenţionează ca frecvenţa acestor verificări să crească până la o dată la fiecare 4 luni.

Persoanelor care nu sunt cetăţeni ai UE/SEE le este solicitat, în prezent, să certifice o dată pe an că toţi copiii care beneficiau până la acel moment de prestaţii continuă să locuiască în Stat. Se intenţionează ca frecvenţa acestor verificări să crească până la o dată la fiecare 4 luni.

Solicitări frauduloase pentru obţinerea Ajutorului Financiar pentru Copii

Pentru declaraţii false sau care induc în eroare efectuate pentru a obţine în Irlanda Ajutorul Financiar pentru Copii, fie pentru dumneavoastră, fie pentru alte persoane, pedeapsa poate consta într-o amendă de până, sau în condamnarea la închisoare pentru o perioadă de până la trei ani.

Modificări ȋn circumstanţe

Trebuie să notificaţi Departamentul pentru protecţie socială (DSP) cu privire la oricare modificări ȋn circumstanţe care pot afecta alocaţia copilului. Modificările care pot afecta această clauză includ:

 • Modificarea adresei
 • Copilului nu mai este cu dumneavoastră sau nu se mai află ȋn grija dumneavoastră
 • Modificarea oficiului poștal sau a unei alte instituţii financiare
 • Copilul dumneavoastră ȋn vȃrstă de 16 sau 17 ani părăsește instituţia de ȋnvăţămȃnt cu normă ȋntreagă
 • Dumneavoastră sau copilul/copiii dumneavoastră părăsesc Statul
 • Dumneavoastră sau soţul/soţia dumneavoastră, partenerul civil sau concubinul ȋncepeţi serviciul ȋn altă ţară

Puteţi folosi Formularul CB56 (pdf) pentru a notifica DSP cu privire la modificările circumstanţelor dumneavoastră.

Cheltuieli

2015, rata lunară a Ajutorului Financiar pentru Copii este :

un copil
135.00
doi copii 270.00
trei copii 405.00
patru copii 540.00
cinci copii 675.00
şase copii 820.00
şapte copii
945.00
opt copii 1,080

Nașterile multiple

Valoarea alocației pentru copii acordată în cazul gemenilor va fi de 1,5 ori valoarea lunară corespunzătoare pentru fiecare copil.

În cazul în care nașterea multiplă implică trei sau mai mulți copii, valoarea alocației plătite se dublează față de valoarea lunară corespunzătoare, cu condiția ca să rămână cel puțin trei copii.

Cum depuneţi cererea

Copil cu vârsta sub 16 ani

În cazul în care copilul se naște în Irlanda și dvs. nu solicitați alocație pentru un alt copil, biroul Alocații pentru copii vă va transmite o cerere. De asemenea, acest formular conține informații cu privire la modalitatea de solicitare online a alocației pentru nou-născuți. (Rețineți că solicitările online pot fi înaintate doar în cazul în care primiți un aviz din partea Ministerului de resort).

În cazul în care solicitați alocație pentru un alt copil, nou-născutul se adaugă la cererea de alocație iar plata va începe automat din luna de după naștere. Ministerul vă va transmite o scrisoare de confirmare a plății.

În cazul în care copilul dumneavoastră nu este născut în Irlanda sau data lui de naştere nu este înregistrată în intervalul de timp necesar, trebuie să completaţi solicitarea pentru Ajutorul Financiar pentru Copii (formularul CB1)(pdf). Trebuie să trimiteţi acest formular (CB1) ȋmpreună cu o copie a certificatului de naștere (dacă copilul dumneavoastră nu a fost născut ȋn Irlanda) prin FREEPOST ȋn atenţia Departamentului Alocaţii Copii – vedeţi mai jos “Unde este aplicabil”. Certificatele de naștere nu sunt necesare pentru copiii care nu sunt născuţi ȋn acest Stat.

Alocaţia copiilor reprezintă o plată universală. Cu toate acestea, dumneavoastră decideţi ȋn orice moment dacă respingeţi ȋnaintarea unei clauze cu privire la un nou născut sau dacă declaraţi că nu optaţi pentru primirea plăţilor pentru copiii existenţi. Puteţi face acest lucru ȋn scris prin FREEPOST ȋn atenţia Departamentului Alocaţii Copii - vedeţi mai jos “Unde este aplicabil”.

Copiii cu vârste de 16 şi 17 ani

Pentru a obţine Ajutor Financiar pentru copii pentru un copil cu vârsta de 16 sau 17 ani, completaţi Ajutor Financiar pentru copii (formularul CB2) (pdf). Expediaţi cererea dumneavoastră prin plic timbrat autoadresat (FREEPOST) către Biroul pentru Ajutor Financiar pentru Copii (a se vedea 'Unde depuneţi cererea' în cele de mai jos). Dacă întâmpinaţi dificultăţi în completarea acestui formular, personalul de la oficiul local de securitate socială de care aparţineţi vă va ajuta.

Unde depuneţi cererea

Child Benefit Section

Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
St Oliver Plunkett Road
Letterkenny
Donegal
Ireland

Opening Hours:You can only contact this office by email or telephone.
Tel:(074) 916 4400
Locall:1890 400 400
Homepage: http://www.welfare.ie

Puteţi trimite prin email secţiunea Alocaţia copilului utilizând cererea securizată Alocaţia copilului.

Page edited: 6 May 2015

Language

English | Gaeilge | Polsku

Related Documents

 • Budget 2012
  Budget 2012 was announced on 5 and 6 December 2011. Summary of the main changes.
 • Budget 2013
  Budget 2013 was announced on 5 December 2012. Summary of the main changes.
 • Budget 2011
  Budget 2011 was announced on 7 December 2010. Summary of the main changes.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.