You are here: Home > Housing > Renting a home > Înregistrarea unui contract de locaţie

Print Page Send to a Friend

Înregistrarea unui contract de locaţie

Informaţii

Cu începere din data de 1 septembrie 2004, proprietarii trebuie să înregistreze toate contractele de locaţie la Comisia privind Închirierile Rezidenţiale Private (Private Residential Tenancies Board - PRTB). Proprietarii trebuie să fie înregistraţi pentru a utiliza serviciul pentru soluţionarea litigiilor PRTB (deşi chiriaşii nu trebuie să fie înregistraţi pentru a beneficia de acest serviciu). Puteţi descoperi mai multe informaţii despre serviciul pentru soluţionarea litigiilor PRTB, aici.

PRTB va utiliza aceste informaţii pentru a menţine un registru disponibil public. Acesta nu va indica identitatea proprietarului sau a chiriaşilor, sau valoarea chiriei. PRTB va face schimb de informaţii cu autorităţile locale astfel încât acestea să poată pune în aplicare reglementările privind standardele şi chitanţierele pentru plata chiriei.
PRTB poate face schimb de informaţii cu Ministerul Protectia Sociala (Department of Social Protection). Aceasta poate furniza, de asemenea, informaţii detaliate, la cerere, Inspectorilor fiscali.

Reguli

Noile contracte de locaţie trebuie înregistrate în termen de o lună de la intrarea în vigoare a contractului de locaţie. Proprietarii sunt responsabili pentru înregistrare, iar chiriaşii trebuie să furnizeze informaţiile personale proprietarilor (inclusiv Numărul pentru Servicii Publice Personale (Personal Public Service Number - PPSN)) şi să semneze formularul în momentul în care i se solicită acest lucru.

Proprietarii trebuie să furnizeze următoarele informaţii în momentul înregistrării:

 • Adresa locuinţei
 • Numele, adresa şi numărul PPS al proprietarului
 • Numele, şi numerele PPS ale chiriaşului sau chiriaşilor
 • Numărul de persoane din locuinţă
 • O descriere a locuinţei, inclusiv numărul de spaţii de dormit (de exemplu, o casă duplex cu două camere de oaspeţi, trei dormitoare cu cinci spaţii de dormit)
 • Data la care a intrat în vigoare contractul de locaţie
 • Chiria şi cât de des trebuie achitată
 • Zona de jurisdicţie a autorităţii locale în care este situată locuinţa
 • Termenul contract de închiriere dacă acesta este un contract de închiriere cu termen fix
 • Dacă este o subînchiriere

După înregistrare, proprietarul şi chiriaşul primesc, fiecare, câte un număr de înregistrare care trebuie utilizat în orice tratative cu Comisia.

Reconsiderările chiriei

Dacă valoarea chiriei este modificată, proprietarul trebuie să informeze PRTB referitor la modificare în termen de o lună. În acelaşi timp, proprietarii îşi pot actualiza oricare dintre celelalte date de înregistrare. Citiţi mai multe informaţi despre Reconsiderările chiriei în Irlanda.

Descoperiţi aici ce poate face PRTB dacă proprietarul dumneavoastră nu efectuează înregistrarea contractului de locaţie.

Cheltuieli

Fiecare înregistrare costă €90. Dacă înregistraţi un număr de contracte de locaţie în aceeaşi clădire, puteţi achita o taxă compozită de €375. Dacă înregistrarea se realizează cu întârziere, tarifele se dublează.

Proprietarii trebuie să nu solicite chiriaşului să achite această taxă.

PRTB va distribui o parte din aceste tarife de înregistrare către autorităţile locale în vederea finanţării aplicării regulamentelor referitoare la chitanţierele pentru plata chiriei şi standardele de cazare.

Dacă chiriaşii rămân ulterior expirării contractului de locaţie de patru ani, trebuie să înregistraţi un nou contract de locaţie. Proprietarii care nu realizează înregistrarea pot fi amendaţi cu până la €3.000 şi pot fi pasibili de pedeapsa cu închisoarea pentru o perioadă de până la şase luni în caz de condamnare. Poate fi percepută, de asemenea, o penalizare suplimentară de €250 pentru fiecare zi de neînregistrare.

Cum depuneţi cererea

Descărcaţi formularul PRTB1 pentru înregistrarea contractelor de locaţie la PRTB (pdf). Completaţi formularul de cerere şi returnaţi-l PRTB.

Page updated: 15 February 2011

Language

English | Gaeilge | Polsku

Related Documents

 • Private Residential Tenancies Board
  The Private Residential Tenancies Board is an organisation established by the Government to provide a dispute resolution service for landlords and tenants and to register tenancies in the private rented sector.
 • Drepturile şi obligaţiile chiriaşilor
  Principalele drepturi și responsabilități ale chiriașilor din locuințele private cu chirie derivă din legea proprietarului și chiriașului precum și din orice contract de chirie în formă scrisă sau verbală.
 • Majorările chiriilor în Irlanda
  Dacă locuiţi într-o locuinţă închiriată în Irlanda, trebuie să plătiţi deţinătorului proprietăţii pentru utilizarea spaţiilor.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.