You are here: Home > Housing > Renting a home > Înregistrarea unui contract de locaţie

Înregistrarea unui contract de locaţie

Informaţii

Conform Legii din 2004 privind închirierea locuințelor, proprietarii trebuie să înregistreze contractele de închiriere a locuințelor la Comisia pentru închirieri rezidențiale private (PRTB).

PRTB utilizează aceste informații pentru a ține un registru disponibil public. Registrul nu afișează identitatea proprietarului sau a chiriaşilor sau cuantumul chiriei.

Legea din 2012 privind închirierea locuințelor (Amendament) (Nr. 2) (pdf) își propune să treacă multe contracte de închiriere din sectorul locuințelor voluntare sub zona de autoritate a PRTB-ului, astfel încât pe viitor aceste contracte de închiriere vor trebui înregistrate.

Ce contracte de închiriere trebuie înregistrate?

Legea privind închirierea locuințelor se aplică majorităţii locuințelor închiriate în privat și impune obligativitatea înregistrării la PRTB. Nu se aplică în cazul următoarelor tipuri de imobile închiriate:

 • Locuințe închiriate în scop de business
 • Locuințe închiriate pentru concedii
 • Fostele locuințe cu chirie controlată sau închirierile cu perioadă lungă de ocupare - în cazul acestora se aplică o legislație separată
 • Locuință ocupată de proprietar (de exemplu, dacă împărțiți locuința cu proprietarul sau închiriaţi un apartament în casa proprietarului)
 • Locuințele în care locuiesc soțul/soția, părintele sau copilul proprietarului. Aceasta se aplică înțelegerilor familiale informale unde nu există un contract de închiriere în scris. Însă, legea nu acoperă contractele formale încheiate între membrii familiei, de exemplu acolo unde s-a semnat un contract de închiriere
 • Locuințele sociale (deși, așa cum s-a precizat mai sus, sectorul locuințelor voluntare urmează să fie inclus conform legislației modificate)

Partea a IV-a din lege (care se ocupă de siguranța posesiunii) nu se aplică:

 • Locuințele legate de locul de muncă - denumite uneori case ”legate” deoarece sunt legate de locul de muncă și trebuie eliberate în momentul în care contractul de muncă se încheie, și
 • Secțiunea 50 cazarea studenților (pdf)

Reguli

Contractele noi de închiriere trebuie înregistrate în termen de 1 lună de la începerea perioadei de închiriere. Responsabilitatea înregistrării cade în sarcina proprietarilor. Chiriașul trebuie să-și furnizeze datele proprietarului (inclusiv numărul de asigurări sociale (PPSN)) și să semneze formularul în momentul în care i se solicită acest lucru.

În cazul în care un contract de închiriere durează de patru sau mai mulți ani, începe un nou contract de închiriere. Noul contract de închiriere trebuie înregistrat din nou de către proprietar la PRTB. Citiți mai multe în documentul nostru despre tipuri de contracte de închiriere și pe site-ul Threshold.

În momentul înregistrării, proprietarii trebuie să furnizeze următoarele informații:

 • Adresa locuinței închiriate
 • Numele, adresa și numărul PPS al proprietarului (sau numărul de înregistrare, în cazul unei companii)
 • Numele și numerele PPS ale fiecărui chiriaș
 • Numărul persoanelor din locuință
 • O descriere a locuinței care să includă numărul de spații pentru paturi (de exemplu, casă duplex, 2 saloane, 3 dormitoare cu 5 spații pentru paturi)
 • Suprafața aproximativă în m2
 • Data la care a început contractul de închiriere
 • Chiria și cât de des este plătită
 • Autoritatea locală în cadrul căreia se situează locuința
 • Perioada închirierii dacă este pe perioadă determinată
 • Dacă este o subînchiriere
 • Clasificarea energetică a clădirii (BER) dacă este cazul
 • Datele companiei de management sau agentului autorizat

Fiecare contract de închiriere primește un număr de înregistrare (RT). PRTB emite scrisori de confirmare atât proprietarului cât și chiriașului care conțin acest număr RT care trebuie utilizat în orice demersuri pe care le faceți la PRTB.

Modificări cu privire la cuantumul chiriei

În cazul în care cuantumul chiriei se modifică, proprietarul trebuie să comunice PRTB-ului în termen de o lună. Citiţi mai multe în documentul despre creșterea chiriei.

Contractul meu de închiriere este înregistrat?

Pentru a verifica dacă contractul de închiriere a fost înregistrat puteți vizualiza registrul public. PRTB-ul poate lua măsuri împotriva proprietarilor care nu-și înregistrează contractele de închiriere. Citiţi mai multe pe site-ul PRTB.

Dacă au înregistrat contractul de închiriere, proprietarii pot utiliza doar serviciul PRTB de soluționare a disputelor. Însă, chiar dacă proprietarul nu a înregistrat contractul dvs. de închiriere, puteți totuși beneficia de acest serviciu.

Transmiterea informațiilor

PRTB-ul poate transmite informații autorităților locale, care aplică regulamente cu privire la standarde și chitanțiere pentru plata chiriei. De asemenea, poate transmite informații la Ministerul Protecției Sociale și la inspectorii fiscali.

Cheltuieli

Fiecare înregistrare costă €90. Dacă înregistraţi un număr de contracte de locaţie în aceeaşi clădire, puteţi achita o taxă compozită de €375. Dacă înregistrarea se realizează cu întârziere, tarifele se dublează.

Proprietarii trebuie să nu solicite chiriaşului să achite această taxă.

PRTB va distribui o parte din aceste tarife de înregistrare către autorităţile locale în vederea finanţării aplicării regulamentelor referitoare la chitanţierele pentru plata chiriei şi standardele de cazare.

Dacă chiriaşii rămân ulterior expirării contractului de locaţie de patru ani, trebuie să înregistraţi un nou contract de locaţie. Proprietarii care nu realizează înregistrarea pot fi amendaţi cu până la €3.000 şi pot fi pasibili de pedeapsa cu închisoarea pentru o perioadă de până la şase luni în caz de condamnare. Poate fi percepută, de asemenea, o penalizare suplimentară de €250 pentru fiecare zi de neînregistrare.

Cum depuneţi cererea

Pentru a înregistra un contract de închiriere puteți aplica online sau puteți completa formularul pe suport de hârtie (pdf) după care îl expediaţi pe adresa de mai jos a PRTB-ului.

În momentul în care înregistraţi contractul de închiriere, trebuie să furnizați informații detaliate despre imobil (a se vedea mai sus). PRTB-ul publică o listă cu informațiile pe care trebuie să le furnizați, împreună cu notele explicative (pdf).

Unde depuneţi cererea

Pentru a înregistra un contract de închiriere sau pentru întrebări cu privire la înregistrare:

Private Residential Tenancies Board

PO Box 47
Clonakilty
Co. Cork
Ireland

Tel:+353 (0) 818 30 30 37
Fax:+353 (0) 818 30 30 39
Homepage: http://www.prtb.ie/

Pentru a accesa serviciile Threshold de consiliere și suport destinate chiriaşilor cu privire la spațiile locative:

Threshold

21 Stoneybatter
Dublin 7
Ireland

Opening Hours:Mon-Fri 9.30 am - 5 pm
Tel:1890 334 334
Fax:(01) 677 2407
Homepage: http://www.threshold.ie
Email: advice@threshold.ie

Threshold

22 South Mall
Cork
Ireland

Opening Hours:Mon - Fri: 9 am to 1 pm and 2 pm to 5 pm
Tel:(021) 427 8848
Fax:(021) 480 5111
Homepage: http://www.threshold.ie
Email: advicecork@threshold.ie

Threshold

3 Victoria Place
Merchant's Road
Galway
Ireland

Opening Hours:Mon-Fri 9.30 am - 5 pm
Tel:(091) 563 080
Fax:(091) 569 273
Homepage: http://www.threshold.ie
Email: advicegalway@threshold.ie

Page edited: 16 February 2015

Language

English | Gaeilge | Polsku

Related Documents

 • Private Residential Tenancies Board
  The Private Residential Tenancies Board maintains a register of tenancies in the private rented sector and provides a dispute resolution service.
 • Drepturile şi obligaţiile chiriaşilor
  Principalele drepturi și responsabilități ale chiriașilor din locuințele private cu chirie derivă din legea proprietarului și chiriașului precum și din orice contract de chirie în formă scrisă sau verbală.
 • Majorările chiriilor în Irlanda
  Dacă locuiţi într-o locuinţă închiriată în Irlanda, trebuie să plătiţi deţinătorului proprietăţii pentru utilizarea spaţiilor.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.