Dreptul la Servicii de Sănătate

Informaţii

Dreptul la servicii medicale are la bază, în principal, reședința și mijloacele de trai și nu plata impozitului sau a asigurării sociale în funcție de salariu (PRSI). Orice persoană, indiferent de naţionalitate, care este acceptată de Serviciul Public de Sănătate (HSE) ca având rezidenţă obișnuită în Irlanda este eligibilă pentru servicii medicale. Reședința ordinară se stabilește în baza faptului dacă locuiți, ați locuit în Irlanda, sau dacă intenționați să locuiți aici, pentru cel puțin 1 an.

În funcție de situația acestora, vizitatorii pe termen scurt în Irlanda pot avea dreptul la servicii medicale gratuite sau subvenționate.

Reguli

În cazul persoanelor cu rezidenţă obișnuită, există două tipuri de eligibilitate:

  • Eligibilitate completă pentru deținătorii de carduri medicale
  • Eligibilitate limitată pentru persoanele care nu dețin un card medical

Deținătorii de carduri medicale

Dacă dețineți un card medical, aveți dreptul la:

Persoanele care nu dețin carduri medicale

În cazul în care nu aveți un card medical, aveți dreptul la servicii gratuite în spitale publice dar se poate să trebuiască să achitați cheltuieli de spitalizare în calitate de pacient spitalizat sau în ambulatoriu. De asemenea, aveți dreptul la medicamente pe bază de rețetă subvenţionate și la servicii de maternitate și îngrijire a nou-născuților.

În cazul în care nu dețineți un card de vizite la medicul de familie, nu aveți dreptul la servicii gratuite de medicină de familie.

Puteți avea dreptul la unele servicii sociale individuale și de îngrijire comunitară.

Servicii medicale generale

Există anumite servicii medicale generale care sunt puse la dispoziția persoanelor în funcție de nevoile sau starea de sănătate a acestora și nu în funcție de faptul dacă au, sau nu, un card medical.

De exemplu:

Stabilirea rezidenței ordinare

În cazul în care veniți să locuiți în Irlanda sau vă întoarceți aici pentru a locui, trebuie să demonstrați Serviciului Public de Sănătate (HSE) că sunteți „rezident obișnuit” - că locuiți în Irlanda și că intenționați să locuiți aici pentru cel puțin 1 an.

Pentru a stabili dacă o persoană este rezident ordinar, HSE poate solicita:

  • Dovada cumpărării sau închirierii unui imobil, inclusiv dovezi că imobilul în cauză este reședința principală a persoanei
  • Dovezi ale transferului de fonduri, conturi bancare, pensii etc.
  • Permis sau viză de ședere
  • Permis sau viză de lucru, declarații de la angajatori etc
  • În unele cazuri, semnarea de către solicitant a unei declarații (o declarație în scris sub prestație de jurământ)

Orice persoană, indiferent de naţionalitate, care este acceptată de HSE ca având rezidenţă obișnuită în Irlanda are dreptul la eligibilitate completă (Categoria 1, ex. deținătorii de card medical) sau la eligibilitate limitată (Categoria 2) pentru servicii medicale.

Faptul că un cetăţean din afara UE și-a stabilit eligibilitatea pentru servicii medicale nu înseamnă automat că și persoanele aflate în întreținerea sa sunt eligibile. Persoanele aflate în întreținerea cetățenilor din afara UE trebuie să îndeplinească și ele condițiile de mai sus.

Cetăţenii UE

Vă puteți încadra pentru obținerea unui card medical în baza normelor UE în cazul în care sunteți rezident obișnuit în Irlanda și primiți o pensie de asigurări sociale dintr-o altă țară UE/ZEE sau Elveția, sau dacă locuiți și plătiți asigurări sociale în una din aceste țări.

Nu trebuie să faceți obiectul legislației irlandeze privind securitatea socială. Aceasta înseamnă că nu trebuie să primiți ajutor social irlandez contributiv sau să lucrați în Irlanda și să fiți obligat/ă să plătiți PRSI.

În cazul în care locuiți în Irlanda și sunteți în întreținerea unui pensionar cu drept în baza regulamentelor UE, sau sunteți în întreținerea unei persoane care lucrează într-o altă țară acoperită de regulamente, puteți fi eligibil/ă pentru un card medical. Nu trebuie să faceți obiectul legislației irlandeze privind securitatea socială (în cazul copiilor aflați în întreținere această normă se aplică soțului sau persoanei care are grijă de ei).

Și lucrătorii detașați și persoanele aflate în întreținerea acestora se pot încadra în condițiile pentru obținerea cardului medical. Aceștia sunt lucrătorii care sunt angajați într-o altă țară acoperită de regulamente dar care sunt trimişi de către angajatori de lucreze în Irlanda o perioadă limitată de timp.

Pentru mai multe informații privind drepturile în baza regulamentelor UE, a se vedea ghidul de evaluare pentru obținerea cardului medical (pdf).

Page edited: 19 January 2016