You are here: Home > Health > Entitlement to health services > Cardurile medicale

Cardurile medicale

Introducere

Cardul medical este emis de către Health Service Executive (HSE) și permite deținătorului să primească anumite servicii medicale în mod gratuit.

Pentru a vă putea încadra în condiţiile de obţinere a unui card medical, venitul dvs. săptămânal trebuie să fie sub un anumit cuantum, în funcţie de mărimea familiei. În cadrul evaluării mijloacelor de subzistență sunt luate în calcul veniturile în numerar, economiile, investiţiile și proprietăţile (cu excepţia propriului imobil).

În mod normal, soţul sau partenerul în întreţinere și copiii sunt și ei acoperiţi pentru aceeaşi gamă de servicii medicale Cardurile medicale sunt niște carduri din plastic de dimensiuni mici (similare cu un card de credit). Pe cardul medical va fi inscripționat numele doctorului dvs. Cardul este emis pe o perioadă de până la 3 ani, după care este reînnoit.

Deţinătorii de carduri medicale plătesc taxa socială universală pe venit (cu excepţia ajutorului social și a plăților HSE), dar la o cotă maximă de 4%. Singura scutire este pentru persoanele cu venituri anuale sub 10.036 EUR. Deţinătorii de carduri medicale pot fi, de asemenea, scutiţi de la plata cheltuielilor de transport școlar și a taxelor de stat pentru examinare în şcolile de nivel secundar finanțate din fonduri publice. De asemenea, pot exista ajutoare financiare pentru achiziţionarea de manuale şcolare în anumite școli.

Cardurile pentru vizitele la doctorul de familie: În cazul în care nu vă încadrați în condițiile pentru obținerea unui card medical din cauza veniturilor, vă puteți încadra pentru un card de vizite la doctorul de familie.

Ce servicii medicale sunt în mod normal acoperite?

Dacă aveți un card medical, aveți dreptul la:

Buget 2014

S-a anunțat că limitele de venit pentru obţinerea cardului medical în cazul persoanelor cu vârsta peste 70 de ani se vor reduce de la 600/1.200 EUR pe săptămână (persoană singură/cuplu) la 500/900 EUR pe săptămână. Cardul de vizite la doctorul de familie va fi în continuare disponibil pentru persoanele cu vârsta peste 70 de ani și venituri săptămânale de până la 700/1.400 EUR. S-a stabilit ca legislația necesară să intre în vigoare până la sfârșitul lui 2013 sau la începutul lui 2014.

Pe parcursul lui 2014 se va introduce asistență gratuită la doctorul de familie pentru copiii de 5 și sub 5 ani. Acest lucru necesită adoptarea unei legislaţii.

Coplata pentru deținătorii de carduri medicale va creşte la 2,50 EUR per articol (de la 1,50 EUR), până la un maxim lunar de 25 EUR pe persoană sau familie (creștere de la 19.50 EUR). Noile sume urmează să se aplice de la 1 decembrie 2013.

Șomerii care se reîntorc în câmpul muncii vor avea dreptul să-și păstreze cardul pentru vizitele la doctorul de familie pe o perioadă de 3 ani fără o evaluare a mijloacelor de subzistență. În prezent, aceștia își pot păstra cardul medical pe o perioadă de 3 ani. Această măsură necesită adoptarea unei legislaţii ce urmează a fi implementată treptat pe parcursul lui 2014.

Prin scoaterea produselor din lista de articole compensate pentru cardul medical și schema de coplată pentru medicamente se vor economisi 10 milioane EUR. HSE va revizui produsele în conformitate cu prevederile Legii Sănătăţii pe 2013 (Fixarea preţurilor și furnizarea de bunuri medicale).

Reguli

Evaluarea mijloacelor de subzistență

În mod normal, în cadrul evaluării mijloacelor de subzistență se iau în calcul veniturile totale.

Pentru evaluarea mijloacelor de subzistență se aplică norme diferite în funcţie de vârstă:

Evaluarea unui cuplu în scopul obținerii unui card medical ia în calcul vârsta persoanei mai bătrâne. Orice sume în numerar, economii, investiţii sau proprietăţi (fără a include propriul imobil) sunt luate, de asemenea, în calcul. Însă, există anumite excepţii.

Persoanele scutite de la evaluarea mijloacelor de subzistență

  • Persoanele cu drepturi UE - a se vedea mai jos ”Informații suplimentare”
  • Persoanele afectate de medicamentul Thalidomide
  • Femeile care au avut o simfiziotomie

Alte categorii

Cardurile medicale se acordă, de obicei, copiilor aflați în plasament maternal.

În cazul în care beneficiați de ajutor social de un an sau mai mult și reveniți în câmpul muncii, vă puteți păstra cardul medical pe o perioadă de până la 3 ani. Acest lucru urmează a fi modificat în 2014, astfel încât în momentul în care reveniți în câmpul muncii veți avea dreptul să vă păstraţi cardul de vizite la doctorul de familie fără o evaluare a mijloacelor de subzistență și nu cardul medical.

Persoanele cu vârsta între 16–25 ani, inclusiv elevi/studenţi, care sunt independenţi financiar față de părinți pot avea dreptul la un card medical dacă trec de evaluarea mijloacelor de subzistență. În cazul în care aceștia sunt dependenţi financiar de părinţii lor, aceștia pot avea dreptul la un card medical doar dacă părinţii lor au unul. În general, un elev/student care primește alocație de handicap va avea dreptul la un card medical.

După emiterea cardului

În cazul modificării situației personale trebuie să informați HSE-ul deoarece s-ar putea să nu mai fiți eligibil/ă. De exemplu, dacă venitul sau situația familiei dvs. se modifică, trebuie să informați Unitatea de Înregistrare a Clienţilor cât mai curând posibil - a se vedea mai jos ”Cum se depune cererea”. Cardul va fi revizuit periodic.

Revizuiri

HSE-ul vă va solicita periodic să vă confirmați situația. Veţi primi un formular care trebui completat și returnat la Unitatea de Înregistrare a Clienţilor. În cazul nereturnării formularului cererea dvs. nu va putea fi reanalizată iar cardul nu va putea fi emis din nou.

Pe perioada de desfăşurare a procesului de revizuire, cardul expirat poate fi folosit în continuare. Eligibilitatea dvs. poate fi confirmată de orice doctor sau farmacist sau prin intermediul sistemelor cabinetelor de medicină de familie, sau o puteți confirma dvs. online pe medicalcard.ie.

În cazul în care vă mutaţi domiciliul

În cazul în care locuiţi temporar în afara zonei de competenţă a Biroului local de sănătate, cardul medical poate fi utilizat pe o perioadă de până la 3 luni. În acest caz, vă puteți prezenta la orice doctor de familie din zona participantă în cadrul programului de carduri medicale. În cazul în care veți lipsi o perioadă mai mare de 3 luni, trebuie să înaintaţi o cerere la Biroul local de sănătate al respectivei zone pentru a vă elibera un card medical. În cazul în care vă mutaţi într-o altă parte a ariei de competenţă a Biroului local de sănătate, puteți face cerere pentru a vă schimba doctorul.

Cum se depune cererea

Dacă înainte de a trimite cererea aveți întrebări, puteți suna la numărul cu tarif redus 1890 252 919 sau puteți contacta Biroul local de sănătate sau prin email la clientregistration@hse.ie.

Pentru a obține un card medical puteți aplica online pe medicalcard.ie. Aceasta este cea mai rapidă metodă de a obține cardul. Formularul completat vă va fi returnat.

Alternativ, puteți descărca un formular de cerere pentru card medical:

Formular de cerere pentru card medical și card de vizite la doctorul de familie MC1 (pdf)

Formular de cerere pentru card medical și card de vizite la doctorul de familie MC1(a) - Persoane în vârstă de 70 ani sau peste (pdf)

Formularul de cerere și lista doctorilor de familie participanţi pot fi obţinute și de la centrul local de sănătate sau de la Biroul local de sănătate al zonei dvs.

Formularul va fi dus la doctorul de familie ales din lista de doctori participanţi. De obicei, doctorul de familie ales trebuie să aibă cabinetul pe o rază de 7 mile față de domiciliul dvs. Doctorul de familie trebuie să vă accepte ca pacient. Citiţi mai multe despre serviciile de medicină de familie pentru deţinătorii de carduri medicale aici. În cazul în care doctorul de familie vă acceptă ca pacient, va semna formularul.

Formularul se va returna la Unitatea de Înregistrare a Clienţilor, împreună cu documentele specificate în formular.

Cererea pentru obținerea unui card medical poate fi urmărită pe medicalcard.ie.

HSE-ul are o rubrică cu întrebări frecvente despre cardurile medicale și cardurile medicale/cardurile de vizite la doctorul de familie pentru persoanele cu vârsta de 70 de ani și peste.

Contestaţii

În cazul în care cererea pentru un card medical v-a fost respinsă și vă nemulțumește decizia, puteți solicita reanalizarea acesteia. Este posibil ca situația dvs. să se fi modificat sau să fi omis nişte informaţii relevante din cererea originală. În cazul în care rezultatul în urma reanalizării vă nemulțumește, puteți face o contestație la Biroul de contestaţii de pe raza locală a HSE. Scrisoarea de refuz va conține și detaliile de contact. Biroul de contestaţii va efectua o reevaluare a cererii dvs. Reevaluarea va fi făcută de funcţionari HSE care nu au fost implicaţi în decizia luată cu privire la cererea inițială.

Client Registration Unit

P.O Box 11745
Finglas
Dublin 11
Ireland

Tel:+353 1 834 3644 (if calling from outside Ireland)
Locall:1890 252 919
Fax:(01) 834 3589
Homepage: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
Email: clientregistration@hse.ie

Informații suplimentare

Drepturi în baza reglementărilor UE

În cazul în care beneficiați de pensie de securitate socială dintr-o altă țară UE/ZEE sau Elveţia, sau dacă lucraţi și plătiţi asigurări sociale în una din aceste țări, vă puteți încadra pentru un card medical în baza legislaţiei UE dacă sunteţi rezident ordinar în Irlanda.

Nu trebuie să faceți obiectul legislației irlandeze în materie de securitate socială. Aceasta înseamnă că nu trebuie să beneficiați de plăţi contributorii de ajutor social sau să lucraţi în Irlanda și să fiți obligați la plata PRSI.

În cazul în care locuiţi în Irlanda și sunteţi persoană în întreţinerea unui pensionar în baza reglementărilor UE sau în întreţinerea unei persoane care lucrează într-o altă țară sub incidența acestor reglementări, puteți fi eligibil/ă pentru un card medical. Nu trebuie să faceţi obiectul legislației irlandeze în materie de securitate socială (în cazul copiilor în întreținere această regulă se aplică soţului sau persoanei care îi îngrijeşte).

Lucrătorii detașați și persoanele aflate în întreținerea acestora se pot încadra, de asemenea, pentru cardul medical. Aceștia sunt lucrătorii angajaţi într-o altă țară sub incidența reglementărilor dar trimişi de către angajatori să lucreze în Irlanda pentru o perioadă limitată de timp.

Page updated: 18 December 2013

Language

English | Gaeilge | Français | Polsku

Related Documents

  • Cardurile de vizite la doctorul de familie
    Cu excepţia cazului în care deţineţi un card medical sau un Card pentru vizitarea Medicului Generalist, vizitele la medicii de familie din Irlanda nu sunt gratuite. Ce este un Card pentru vizitarea Medicului Generalist şi cum depuneţi cererea?
  • Taxa socială universală (USC)
    Taxa socială universală este o taxă plătibilă pe baza venitului brut intrată în vigoare la 1 ianuarie 2011.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.