You are here: Home > Health > Entitlement to health services > Cardurile de vizite la doctorul de familie

Cardurile de vizite la doctorul de familie

Informaţii

În cazul în care nu vă încadrați în condițiile pentru obținerea unui card medical puteți fi eligibil/ă pentru un card de vizite la doctorul de familie. Cardul pentru vizitele la doctorul de familie vă permite să mergeți gratuit la doctorul de familie.

În cazul în care nu aveţi un card medical sau un card de vizite la doctorul de familiei, vizitele la doctorul de familie nu sunt gratuite. Pentru a vă încadra pentru un card de vizite la doctorul de familie, trebuie să fiți rezident ordinar în Irlanda. Adică, trebuie să locuiţi în prezent aici și intenţionaţi să locuiţi în continuare aici timp de un an. Puteți citi mai multe despre dreptul la serviciile publice de sănătate aici. De asemenea, trebuie să îndepliniți anumite norme de venit.

În cazurile în care, de exemplu, cineva are o afecţiune medicală permanentă care necesită tratament medical excepţional sau regulat sau vizite la doctor, HSE-ul (Health Service Executive) poate acorda un card respectivei persoane sau familii chiar dacă venitul acestora este mai mare decât limitele impuse. De obicei, HSE-ul ia în calcul astfel de cereri doar în cazul în care afecţiunea medicală permanentă generează sau este posibil să genereze dificultăţi financiare inoportune.

Cardul pentru vizitele la doctorul de familie asigură gratuitate doar pentru vizitele la doctorul de familie. Acesta acoperă analizele de sânge în vederea diagnosticării sau monitorizării unei afecţiuni dar medicamentele pe bază de reţetă asociate vizitei la medicul de familie nu sunt gratuite. În schimb, puteți depune cerere pentru a vă înscrie în Schema de coplată pentru medicamente. Cardul de vizite la doctorul de familie nu acoperă cheltuielile de spitalizare. Acoperă însă vizitele la medicul de familie pentru servicii în afara programului.

Cardul pentru vizitele la doctorul de familie este confecţionat din plastic și are aproximativ aceleaşi dimensiuni ca și un card de credit. Pe acesta sunt inscripţionate numele dvs, sexul, numele doctorului de familie și perioada de valabilitate a cardului. Cardurile sunt supuse revizuirii deoarece nivelurile de venit se pot modifica, persoanele aflate în întreţinere cresc, sau pot apărea alte modificări care afectează eligibilitatea.

Reguli

Eligibilitatea pentru acordarea cardului de vizite la doctorul de familie se stabileşte pe baza evaluării mijloacelor de subzistență. Adică, venitul dvs. va fi evaluat de către HSE în cadrul procesului de depunere a cererii.

Limite de venit pentru persoanele sub 70 de ani

Regulile de evaluare a cuantumului veniturilor sunt similare cu cele pentru evaluarea mijloacelor de subzistență pentru obținerea cardului medical în cazul persoanelor sub 70 de ani dar limitele de venit pentru obținerea cardului de vizite la doctorul de familie sunt mai mari decât limitele pentru cardul medical.

Limita săptămânală de venit pentru cardul de vizite la doctorul de familie (brut minus impozit, USC și PRSI)
Categoria Sub 66 de ani 66-69 de ani
Persoană necăsătorită care locuieşte singură €276 €302
Persoană necăsătorită care locuiește cu familia €246 €260
Cuplu căsătorit sau în uniune consensuală (sau părinte singur cu copii în întreţinere) €400 €447
Alocație pentru fiecare din primii 2 copii cu vârsta sub 16 ani €57 €57
Alocație pentru cel de-al 3-lea copil și pentru următorii cu vârsta sub 16 ani €61.50 €61.50
Alocație pentru fiecare din primii 2 copii cu vârsta peste 16 ani (fără venituri) €58.50 €58.50
Alocație pentru cel de-al 3-lea copil și pentru următorii cu vârsta peste 16 ani (fără venituri) €64 €64
Fiecare persoană în întreţinere peste 16 ani care urmează o formă de învățământ de nivel trei, cursuri de zi, și care nu beneficiază de bursă €117 €117

Pentru cheltuieli rezonabile suportate în legătură cu costurile de îngrijire a copiilor și plățile pentru chirii/ipoteci există alocații.

Alocațiile pentru costurile săptămânale de deplasare la serviciu sunt calculate pe baza costului real pentru transportul public sau pe baza kilometrajului, 30 cenți pe milă (18 cenţi pe Km).

Limite de venit pentru persoanele peste 70 de ani

Regulile de evaluare a cuantumului veniturilor sunt similare cu cele pentru evaluarea mijloacelor de subzistență pentru obținerea cardului medical în cazul persoanelor peste 70 de ani dar limitele de venit pentru obținerea cardului de vizite la doctorul de familie sunt mai mari decât limitele pentru cardul medical.

În cazul în care aveți peste 70 de ani și un venit brut săptămânal care depășește 500 EUR dar nu peste 700 EUR pentru o persoană necăsătorită (sau peste 900 EUR dar nu peste 1.400 EUR pentru un cuplu) puteți primi un card de vizite la doctorul de familie. Dacă venitul dvs. săptămânal nu depășește 500 EUR în calitate de persoană necăsătorită (sau nu depășește 900 EUR pentru un cuplu) vă puteți încadra pentru un card medical.

Venit peste limită

În momentul în care depuneți cerere pentru obținerea unui card de vizite la doctorul de familie, vi se va evalua, mai întâi, eligibilitatea pentru un card medical. În cazul în care venitul dvs. depășește limita impusă, funcționarul care ia decizia va analiza dacă respingerea cererii pentru un card medical vă va cauza dificultăţi inoportune.

În cazul în care nu vă încadrați în condițiile pentru obținerea unui card medical, veți fi evaluat pentru un card de vizite la doctorul de familie. În situația în care venitul dvs. depășește limita impusă, funcţionarul care ia decizia va analiza dacă plata pentru serviciile de medicină de familie nu va genera o ”împovărare excesivă” în cazul în care nu aveți un card de vizite la doctorul de familie.

Dacă aveți peste 70 de ani și nu vă încadrați în baza evaluării mijloacelor de subzistență pentru persoanele peste 70 de ani puteți fi evaluat în baza regulilor de evaluare a mijloacelor de subzistență din cadrul schemei generale care se aplică în cazul persoanelor sub 70 de ani. Aceasta înseamnă că se vor lua în calcul potenţialele dificultăţi generate de respingerea cererii în cazul în care venitul dvs. depășește limitele schemei generale. De asemenea, înseamnă că venitul dvs. poate fi evaluat pe baza regulilor schemei generale. Aceste reguli au limite de venit mai mici dar includ o serie de venituri neluate în calcul și permit ca unele costuri, ca de exemplu cheltuielile de chirie sau ipotecă, să fie luate în calcul.

Contestaţii

În cazul în care cererea dvs. de obţinere a unui card de vizite la doctorul de familie este respinsă, veți fi notificat/ă prin intermediul unei scrisori din partea HSE. Scrisoarea va conține și motivația pentru care cererea dvs. a fost respinsă. În cazul în care decizia vă nemulțumește, puteți solicita reanalizarea acesteia. Este posibil ca situația dvs. să se fi modificat sau să fi omis nişte informaţii relevante din cererea originală. În cazul în care rezultatul în urma reanalizării vă nemulțumește, puteți face o contestație la Biroul de contestaţii de pe raza locală a HSE. Scrisoarea de refuz va conține și detaliile de contact. Biroul de contestaţii va efectua o reevaluare a cererii dvs. Reevaluarea va fi făcută de funcţionari HSE care nu au fost implicaţi în decizia luată cu privire la cererea inițială.

Revizuiri

Dreptul dvs. la un card pentru vizite la doctorul de familie este supus revizuirii periodice. Acest lucru are la bază faptul că situaţia dvs. se poate modifica. În cazul în care nu returnaţi formularul de revizuire, este posibil să nu mai primiţi un alt card pentru vizite la doctorul de familie. În cazul în care returnaţi formularul la timp, eligibilitatea dvs. se va prelungi până la finalizarea revizuirii, atâta timp cât continuaţi să cooperaţi în cadrul revizuirii.

Cum se depune cererea

Pentru cardul de vizite la doctorul de familiei, se va utiliza acelaşi formular ca și pentru un card medical. În cadrul procesului de obţinere a cardului de vizite la doctorul de familie se va evalua și dacă aveți dreptul la un card medical.

Pentru a obține un card medical sau un card de vizite la doctorul de familie puteți aplica online pe medicalcard.ie. Aceasta este cea mai rapidă metodă de a obţine cardul. Formularul completat vă va fi returnat.

Dacă nu, puteți descărca un formular de cerere pentru un card de vizite la doctorul de familie/card medical:

Formular de cerere pentru card medical/card de vizite la doctorul de familie MC1 (pdf)

Formular de cerere pentru card medical/card de vizite la doctorul de familie MC1(a) - Persoane în vârstă de 70 ani sau peste (pdf)

Unde se depune cererea

Pentru mai multe informaţii despre cardul de vizite la doctorul de familie, sunaţi la numărul cu tarif redus 1890 252 919 sau contactaţi Biroul de Sănătate local. De asemenea, puteţi contacta Unitatea de înregistrare a clienților. Cererea completată va fi returnată la:

Client Registration Unit

P.O Box 11745
Finglas
Dublin 11
Ireland

Tel:+353 1 834 3644 (if calling from outside Ireland)
Locall:1890 252 919
Fax:(01) 834 3589
Homepage: https://www.sspcrs.ie/portal/medapp/index.jsp
Email: clientregistration@hse.ie

Page edited: 19 May 2015

Language

English | Gaeilge | Français | Polsku

Related Documents

  • Cardurile medicale
    Programul de carduri medicale dă dreptul anumitor persoane la servicii medicale publice gratuite. Acest document explică cardul medical și cum îl puteți obține.
  • Servicii de maternitate & îngrijiri pentru sugari
    Serviciul public de sănătate din Irlanda asigură servicii gratuite de maternitate pentru toate mamele însărcinate pe perioada sarcinii şi timp de şase săptămâni de la naştere.
  • Illness in your retirement
    There are a range of payments and services available to support older people who become ill or acquire a disability. Information on income supports, health care, housing, taxation and caring for someone else.

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.