Sosirea în Irlanda – impozitele şi asigurările sociale

Informaţii

Obligația cu privire la plata impozitelor depinde de faptul dacă aveți rezidența în țară și dacă Irlanda este domiciliul dvs. permanent. În funcție de numărul de zile petrecute în țară, există o definiție specifică a rezidenței în scop fiscal. În cazul în care într-un anumit an nu sunteți rezident, puteți fi în continuare rezident ordinar în Irlanda deoarece acest termen se referă la țara în care sunteți rezident obișnuit pentru un anumit număr de ani. Țara în care locuiți permanent este cunoscută ca domiciliu. Mai multe informații despre rezidență, rezidența ordinară și domiciliu puteți găsi mai jos.

În general veţi fi supus impunerii impozitului irlandez pe venitul global obţinut sau provenit de-a lungul unui an fiscal pe perioada în care sunteţi rezident, rezident cu drepturi depline sau domiciliaţi pe teritoriul Irlandei în scopuri de impozitare.

Pentru fiecare an fiscal pe perioada căruia nu sunteţi rezident şi nici rezident cu drepturi depline pe teritoriul Irlandei veţi fi supus impunerii impozitului pe venitul obţinut doar din sursele irlandeze. Extinderea obligaţiei de a fi supus impozitării irlandeze poate fi, de asemenea, influenţată de statutul domicilierii şi de un eventual acord privind evitarea dublei impuneri.

Suplimentar impozitării venitului, contribuţia la asigurările sociale (cunoscută pe teritoriul Irlandei şi sub denumirea de “Asigurarea Socială legată de Plata Impozitului” - 'Pay-Related Social Insurance' sau PRSI) şi, acolo unde taxa socială universală se vor deduce, de asemenea, prin intermediul sistemului de impozitare la care sunt supuşi angajatorii sau vor fi plătite către Autoritatea Fiscală direct de către angajat. Autoritatea Fiscală a produs broşură utilă cu întrebările frecvente pentru cei care îşi transferă rezidenţa în Irlanda care vă poate fi de ajutor. Informaţii suplimentare vor fi prezentate şi în cele ce urmează.

Statutul rezidenţial

În ceea ce priveşte sistemul de impozitare irlandez statutul dumneavoastră rezidenţial este determinat de numărul de zile în care sunteţi prezent pe teritoriul Irlandei pe parcursul unui an fiscal. Veţi fi rezident pe teritoriul Irlandei pe parcursul unui anumit an fiscal în fiecare din următoarele circumstanţe:

  • În cazul în care petreceţi 183 de zile sau mai mult pe teritoriul Irlandei indiferent de scopul şederii în cadrul acelui an fiscal
  • În cazul în care petreceţi 280 de zile sau mai mult pe teritoriul Irlandei indiferent de scopul şederii pe perioada a doi ani fiscali consecutivi veţi fi considerat rezident pe teritoriul Irlandei pentru cel de al doilea an fiscal. Totuşi, în cazul în care petreceţi în total 30 de zile sau mai puţin pe teritoriul Irlandei pe parcursul oricărui an fiscal, acele zile nu vor fi luate în consideraţie în ceea ce priveşte aplicarea acestei verificări

Nu contează dacă sosiţi sau plecaţi de mai multe ori pe parcursul respectivului an fiscal sau dacă sunteţi prezent permanent. Se va lua în considerare numărul total de zile petrecute în Irlanda indiferent de scopul şederii în fiecare an fiscal. O persoană este prezentă timp de o ”zi” în scopul rezidenţei dacă el sau ea se află prezentă pe teritoriul statului

Efectele deţinerii de proprietăţi

Prin deţinerea de proprietăţi pe teritoriul Irlandei nu veţi fi considerat rezident cu scopul de a fi supus sistemului de impozitare irlandez. În orice caz, acest factor poate fi relevant în determinarea unei singure ţări de rezidenţă unde se va aplica acordul cu privire la evitarea dublei impuneri în momentul în care cealaltă ţară parte la tratat pretinde, de asemenea, că aveţi statut de rezident şi în acea ţară.

Alegerea opţiunii de a fi rezident

Chiar şi în cazul în care nu aţi petrecut numărul total de zile necesare pe teritoriul Irlandei puteţi, în cazul în care doriţi, să alegeţi să fiţi rezident pentru respectivul an fiscal. O condiţie de realizare a alegerii este aceea de a complini cerinţele autorităţii fiscale locale arătând că veţi fi rezident aici în următorul an fiscal pentru numărul necesar de zile, în cazul fiecărei verificări. Odată ce aţi făcut o astfel de alegere nu o puteţi anula ulterior. Ca şi rezident veţi fi supus impunerii impozitului pe venitul global obţinut sau provenit pe perioada întregului an fiscal de la sosirea dumneavoastră pe teritoriul Irlandei. În orice caz, venitul obţinut din angajare va fi supus impozitării doar de la data sosirii dumneavoastră. Alegerea poate fi realizată în scris şi depusă la autoritatea fiscală locală.

Ordinary residence

În cazul în care pe parcursul a 3 ani fiscali anteriori ați fost rezident, începând cu cel de-al patrulea an deveniți rezident ordinar. În cazul în care părăsiți țara, veți continua să fiți rezident ordinar până în momentul în care sunteți nerezident timp de 3 ani fiscali neîntrerupți.

Domiciliul

Domiciliul reprezintă țara în care locuiți cu intenția de a rămâne acolo permanent. Acesta poate să difere de rezidență sau naționalitate. În momentul nașterii, dobândiți un domiciliu de origine. Acest domiciliu se poate transforma într-un domiciliu ales, în cazul în care vă mutați într-o altă țară cu intenția de a locui acolo permanent.

Taxa de domiciliu: Începând cu 2010, cetățenii irlandezi trebuie să plătească o nouă taxă pentru domiciliul irlandez. Puteți obține mai multe informații despre taxa pe domiciliu de la autoritățile fiscale.

Acordul privind evitarea dublei impuneri

Pentru ca o anumită sursă de venit să poată fi impozitată atât în ţara în care este obţinută cât şi în ţara în care, ca beneficiar, sunteţi rezident, Irlanda a încheiat o serie de acorduri privind evitarea dublei impuneri cu celelalte ţări cu scopul de a evita dubla impunere. Pe site-ul autorității fiscale există o listă cu acordurile în vigoare cu privire la evitarea dublei impuneri .

În cazul în care venitul dumneavoastră este impozitat în Irlanda şi într-o altă ţară cu care Irlanda a semnat un acord privind evitarea dublei impuneri, va fi evitată situaţia de dublă impunere în conformitate cu condiţiile acordului fie prin:

  • Scutirea de impozit într-una dintre ţări, fie prin
  • Posibilitatea creditării într-o ţară pentru impozitele plătite în cealaltă ţară pentru acelaşi venit.

Tratamentul concret la care va fi supus venitul dumneavoastră va depinde de detaliile acordului încheiat, de natura şi sursa venitului şi, în anumite cazuri, de naţionalitatea/cetăţenia dumneavoastră.

În cazul în care venitul se înregistrează într-o țară cu care Irlanda nu are un acord, cuantumul impozitului de plată în Irlanda se va calcula pe baza sumei nete primite după deducerea impozitului plătit în străinătate. Nu există un credit valabil pentru impozitele plătite în străinătate faţă de impozitul datorat către statul irlandez pentru acelaşi venit.

Venitul obţinut înainte de stabilirea în Irlanda

În cazul în care sosiţi în Irlanda pentru prima dată sau sunteţi un cetăţean irlandez care revine să locuiască în Irlanda, după ce nu aţi fost rezident sau rezident cu drepturi depline pe perioada obţinerii venitului, situaţia dumneavoastră va fi următoarea:

  • Fondurile acumulate din veniturile obţinute anterior anului fiscal în anul în care aţi devenit rezident irlandez nu vor fi supuse sistemului de impozitare a venitului.
  • În orice caz, venitul, altul decât cel obţinut de pe urma angajării, obţinut între începerea anului fiscal şi data sosirii dumneavoastră va fi supus impozitării în cazul în care este adus în Irlanda, cu excepţia cazului în care acordul privind evitarea dublei impuneri oferă cadrul pentru un tratament diferit.

În cazul în care lucraţi Irlanda dar obţineţi venituri din afară

Cu excepţia cazului în care venitul dumneavoastră este scutit de impozit în Irlanda în conformitate cu prevederile acordului privind evitarea dublei impuneri, acesta va fi impozitat în Irlanda de la data sosirii dumneavoastră indiferent de statutul de rezident irlandez referitor la sistemul de impozitare. În orice caz, dacă sunteţi cetăţean irlandez fără a fi un rezident cu drepturi depline sau fără a avea domiciliul în Irlanda, venitul dumneavoastră obţinut în străinătate (cu excepţia surselor de venit din Marea Britanie) va fi impozitat doar în măsura în care acesta este primit în Irlanda. În care în care sunteţi rezident supus sistemului de impozitare irlandez pe perioada anului în care aţi obţinut venitul, aveţi dreptul la creditări şi scutiri integrale de impozit.

Angajarea cu caracter temporar pe teritoriul Irlandei

În cazul în care veniţi în Irlanda pentru a vă angaja cu caracter temporar şi nu veţi deveni persoană rezidentă în scopuri de impozitare de către Irlanda, creditări şi scutiri proporţionale sunt valabile pentru cetăţeni irlandezi non-rezidenţi şi pentru cetăţenii dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Aceasta se aplică de asemenea persoanelor rezidente sau cetăţenilor unui stat cu care Irlanda are semnat un acord de evitare a dublei impuneri care prevede astfel de bonificaţii. Proporţia bonificaţiilor este determinată prin referire la veniturile obţinute de către dumneavoastră pe parcursul exerciţiului financiar (anului fiscal) ce face obiectul impozitării de către Irlanda a tuturor veniturilor obţinute din diverse surse. În orice caz, persoanele rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene au dreptul la credite şi scutiri personale totale în raport cu orice exerciţiu financiar pentru care 75% sau mai mult din venitul global al acestora este impozabil în Irlanda.

În mod normal, pensiile și alte bunuri sunt impozabile, cu anumite excepții, de exemplu, unele pensii din Marea Britanie.

Contribuţia la asigurările sociale (PRSI)

Angajatorul dumneavoastră va deduce de asemenea contribuţia la asigurările sociale (cunoscută în Irlanda sub numele de Asigurare Socială relativă la venitul obţinut - "Pay-related social insurance" sau PRSI) din salariul plătit, ceea ce vă va ajuta să îndepliniţi condiţiile de obţinere a plăţilor asigurărilor sociale pe bază de contribuţie cum ar fi Ajutorul pentru Persoanele care Caută un Loc de Muncă, Ajutorul Financiar în caz de Boală şi Pensia de Stat (pe bază de Contribuţie). Cuantumul contribuţiei dumneavoastră va depinde de categoria în care sunteţi încadrat ca angajat. De exemplu, cea mai mare parte a angajaţilor din sectorul non-public plătesc contribuţii de tip "Clasa A", valoarea exactă depinzând de mărimea veniturilor obţinute de dumneavoastră. Este foarte important să aflaţi mai multe despre mutarea în Irlanda şi drepturile dumneavoastră legate de asistenţa socială şi să dispuneţi de o prezentare generală a sistemului de asistenţă socială în Irlanda.

Numărul de Serviciu Public Personal (PPS)

Pentru a putea munci, aveţi nevoie de un Număr de Serviciu Public Personal (Număr PPS). Puteţi obţine un Număr PPS (sau rugaţi să fie căutat vechiul dumneavoastră număr în cazul în care aţi mai avut unul înainte) la oficiul local de asigurări sociale. În cazul în care sunteţi cetăţean străin, veţi avea nevoie de paşaport sau certificat de înregistrare şi documentele aferente precum facturile de întreţinere. (Anterior, Numărul PPS a fost cunoscut ca Numărul RSI).

Unde depuneţi cererea

Problemele specifice cu privire la rezidenţă şi impozitarea veniturilor obţinute prealabil mutării în Irlanda vor trebui clarificate la Revenue de aici, din Irlanda.

Probleme legatele de asigurările sociale (PRSI) vor trebui clarificate la biroul local pentru asistenţă socială din Irlanda, sau.

Întrebările legate de obținerea numărului PPS se vor adresa Serviciului de identitate a clienților din cadrul Departamentului de Protecție Socială prin intermediul formularului securizat de solicitare online sau prin telefon la 1890 927 999 sau (071) 967 2616.

Page edited: 5 September 2014