Calificări de învăţământ postşcolar şi de studii superioare

Informaţii

În prezent, diverse organisme din Irlanda au dreptul să acorde sau să valideze calificările din sectoarele de învăţământ postşcolar şi de studii superioare. Educaţia şi pregătirea postşcolară reprezintă educaţia şi pregătirea care au loc între învăţământul primar şi studiile superioare. Educaţia şi pregătirea superioară în Irlanda este asigurată în principal de universităţile şi Colegiile Tehnologice sau de organisme echivalente.

 • Universităţi: Universităţile de stat existente acordă propriile lor diplome şi alte atestate.
 • Instituţiile tehnologice: Institutul Tehnologic din Dublin are de asemenea propriile sale premii. Celelalte instituţii tehnologice oferă note, diplome şi certificate care sunt validate de centrul de Calitate şi Calificări Irlanda.
 • Alte colegii: Celelalte colegii susţinute de stat oferă în general premii care sunt validate de centrul de Calitate şi Calificări Irlanda.
 • Colegii private: Colegiile private oferă premii, unele dintre acestea sunt validate de către universităţile străine şi unele sunt validate de către central de Calitate şi Calificare Irlanda. Unele din premii nu sunt validate de o organizaţie externă

Centrul Calitate şi calificări Irlanda

Centrul Calitate şi Calificări Irlanda (QQI) a fost înfiinţat în data de 6 noiembrie 2012 în conformitate cu Legea din 2012 pentru Calificări şi Asigurarea Calităţii (Educaţie şi instruire). A preluat funcţiile următoarelor 4 organizaţii:

 • Autoritatea naţională de calificare din Irlanda (NQAI)
 • Consiliul de Recunoaştere a Educaţiei şi a Formării Continue (FETAC)
 • Consiliul de Recunoaştere a Educaţiei Superioare şi a Formării Continue (HETAC)
 • Comitetul de Calitate al Universităţilor Irlandeze (IUQB)

Autoritatea naţională de calificare din Irlanda

NQAI a fost, printre altele, responsabil pentru înfiinţarea şi menţinerea Cadrelor naţionale de calificări, , stabilind proceduri pentru consilii şi luând decizii cu privire la procedurile care trebuie să fie implementate de furnizorii de educaţie cu privire la acces, transfer şi progres. Serviciul de Recunoaştere a calificărilor de le NQAI incluse în Calificările Străine de Recunoaştere şi în Baza de date a Calificărilor Internaţionale.

FETAC şi HETAC

Cele două consilii de recunoaştere - Consiliul de Recunoaştere a Educaţiei şi a Formării Continue (FETAC) şi Consiliul de Recunoaştere a Educaţiei Superioare şi a Formării Continue (HETAC) – au fost organismele de certificare pentru toate formele de educaţie şi instruire din Stat altele decât cele din învăţământul primar şi secundar şi universităţile şi Institutul Tehnologic din Dublin. HETAC poate delega autoritatea instituţiilor tehnolohice pentru a oferi premii în învăţământul superior şi instruire. Exista o facilitate similară în FETAC.

Principalele funcţii ale FETAC şi HETAC erau:

 • Stabilirea politicilor şi a criteriilor pentru acordarea premiilor
 • Validarea programelor în învăţământul superior şi instrucţia ulterioară
 • Stabilirea standardelor de cunoaştere, abilităţile şi competenţele ce trebuie să fie obţinute de elevi, înainte de a primi un premiu

Premiile şi calificările oferite înainte de FETAC şi HETAC continuă să fie recunoscute, pentru că sunt incluse în Cadrele Naţionale ale Calificărilor. Dacă sunteţi înscris într-un program ce se finalizează cu un premiu FETAC sau HETAC, premiul dumneavoastră va fi acum oferit de centrul de Calitate şi Calificări Irlanda.

Comitetul de calitate al universităţilor din Irlanda

IUQB a fost responsabil pentru asigurarea calităţii în sectorul universitar irlandez. Conduce în mod regulat revizuiri ale procedurilor de calitate în universităţilor irlandeze.

Transfer şi progres

Toţi furnizorii de educaţie şi pregătire trebuie să informeze elevii/studenţii cu privire la posibilităţile de transfer şi progres care le sunt disponibile în cazul în care încep un anumit curs.

Validarea studiului individual

Elevii individuali trebuie să abordeze direct QQI pentru a căuta certificarea sau recunoaşterea cunoştinţelor existente,a abilităţilor sau a competenţelor. QQI va decide cum cunoştinţele anterioare şi experienţa anterioară pot fi evaluate şi pot cere ajutorul furnizorilor de educaţie şi instruire în obţinerea unei evaluări.

Protecţie pentru elevi

Există prevederi speciale în ceea ce priveşte protecţia elevilor sau studenţilor în cazul în care un furnizor oferă programe educaţionale şi de pregătire cu scop comercial şi în vederea realizării unui profit. Astfel de programe nu vor fi recunoscute de QQi decât dacă există prevederi în vigoare pentru a asigura că furnizorul poate oferi un loc alternativ într-o altă instituţie, sau are un fond de rezervă sau este asigurat în mod adecvat.

Unde depuneţi cererea

Quality and Qualifications Ireland

26/27 Denzille Lane
Dublin 2
Ireland

Tel:(01) 905 8100
Homepage: http://www.qqi.ie/

Page edited: 5 February 2013