Colleges and qualifications

Life Event Document Going to college
If you are thinking of going to college this document outlines what is involved and where you can find the information you need.

Calificări de învăţământ postşcolar şi de studii superioare
Aceste document descrie sistemul irlandez de validare a calificărilor în educaţia postşcolară şi superioară.

Third-level education in Ireland
This document describes the system of third-level education in Ireland.