Oświetlenie pojazdów motocyklowych w Irlandii

Informacje

Chcąc jeździć motocyklem po drogach publicznych Irlandii należy wiedzieć, że istnieją specjalne przepisy dotyczące lamp i elementów odblaskowych, w które powinien być wyposażony każdy pojazd tego typu. Zasady te zostały opisane w przepisach o ruchu drogowym (oświetleniu pojazdów) z 1963 r. Właściwe oświetlenie motocykla ma na celu zapewnienie, że będzie on dobrze widoczny przez innych uczestników ruchu drogowego. Egzekwowaniem przestrzegania przepisów dotyczących oświetlenia pojazdów na terenie Irlandii zajmuje się policja. Służy to zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odpowiednie przepisy mają na celu zapobieganie wypadkom oraz ochronę życia i mienia.

Przepisy

Każdy motocykl powinien być zawsze wyposażony w następujące elementy:

 • Jedną lampę przednią — jest to lampa, która włączona oświetla drogę przed pojazdem światłem białym lub żółtym na odległość ok. 100 m (325 stóp) (lub ok. 30 m/100 stóp po przełączeniu na światło krótkie), a w przypadku motocykli o niskiej mocy silnika na rozsądną odległość.
 • Jedną lampę tylną — jest to lampa przymocowana z tyłu pojazdu, która włączona emituje światło czerwone widoczne z odległości ok. 150 m (500 stóp).
 • Jedno tylne światło odblaskowe — jest to czerwone światło odblaskowe, dobrze widoczne z tyłu, z odległości ok. 100 m (325 stóp) w momencie gdy światła reflektorów pojazdu jadącego za motocyklem padają bezpośredniego na nie.
 • Podświetlenie tablicy rejestracyjnej — jest to białe światło podświetlające tylną tablicę rejestracyjną tak, aby osoba znajdująca się z tyłu pojazdu mogła łatwo odczytać każdą literę i cyfrę z odległości ok. 20 m (65 stóp).
 • Lampę pozycyjną (w przypadku gdy nie jest ona wbudowana w lampę przednią lub jeśli motocykl posiada wózek boczny) — jest to lampa o mocy nieprzekraczającej 7W, przymocowana nie wyżej niż 1,5 m (5 stóp) nad ziemią, która włączona emituje białe światło z przodu pojazdu widoczne z odległości ok. 150 m (500 stóp).
 • Kierunkowskazy oraz wysoko zamontowana lampa stopu (opcjonalnie) — kierunkowskaz to urządzenie służące do sygnalizowania innym uczestnikom ruchu drogowego zamiaru skrętu w prawo lub w lewo. Kierunkowskazy muszą mieć postać albo semaforów, albo migających świateł.

Wózki boczne motocykli muszą być zawsze wyposażone w następujące elementy:

 • jedną lampę pozycyjną
 • jedną lampę tylną (zgodnie z powyższym opisem)
 • jedno tylne światło odblaskowe

Korzystanie z lampy przedniej

 • Lampa przednia powinna być przełączana w odpowiednim czasie na światło krótkie w następujących sytuacjach:

  przy mijaniu nadjeżdżających pojazdów (tzn. pojazdów nadjeżdżających z przeciwka)
 • na terenie zabudowanym, gdzie zapewnione jest oświetlenie komunalne, a także w specjalnych strefach ograniczenia prędkości
 • przy ograniczonej widoczności (np. mgła, ciężkie opady śniegu, deszczu czy unoszący się kurz)
 • podczas jazdy za innym pojazdem
 • w sytuacjach gdy niewłączenie lampy przedniej może być uciążliwe dla innych uczestników ruchu drogowego.

Godziny obowiązkowego włączania świateł

W godzinach obowiązkowego włączania świateł wszyscy motocykliści mają obowiązek z nich korzystać (przepis nie dotyczy świateł stopu). Światła należy mieć także włączone w ciągu dnia w przypadku ograniczonej widoczności. Korzystając z lampy, należy pamiętać o tym, aby przełączyć ją na światło krótkie, gdy zauważymy zbliżających się innych uczestników ruchu drogowego.

Gdzie składać podanie

Najbliższy posterunek policji
Page edited: 13 January 2015