Oświetlenie rowerów w Irlandii

przepisami Rozporządzenia o ruchu drogowym (oświetlenie pojazdów) z 1963 roku ze zmianami. Prawo to określa rodzaje świateł odblaskowych i lamp, które twój rower musi posiadać, oraz kiedy musisz używać lamp rowerowych. Każdego roku w Irlandii w wyniku nieprawidłowego oświetlenia rowerów wielu rowerzystów ulega wypadkom, ciężkim uszkodzeniom ciała lub ponosi śmierć.

Prawo do zażądania podania imienia i nazwiska, a także adredu rowerzysty

Zgodnie z Artykułem 108 Ustawy o ruchu drogowym z 1961 roku, ze zmianami, funkcjonariusz An Garda Síochána (Irlandzkich sił policji) może zażądać od ciebie podania twojego imienia i nazwiska, adresu oraz daty urodzenia, jeśli podejrzewa że popełniłeś przestępstwo lub wykroczenie. Mogą oni także zażądać od ciebie podania twojego imienia i nazwiska, adresu oraz daty urodzenia, jeśli podejrzewają, że byłeś uczestnikiem kolizji lub spowodowałeś uszkodzenia mienia lub obrażenia innej osoby. Jeśli nie podasz swojego imienia i nazwiska, adresu lub daty urodzenia, lub podasz nieprawdziwe imię i nazwisko, adres lub datę urodzenia, funkcjonariusz Garda ma prawo zatrzymać twój rower do chwili, gdy będzie przekonany co do twojej tożsamości.

Przepisy

Każdy rower poruszający się po drogach publicznych na terenie Irlandii musi być zawsze wyposażony w tylne światło odblaskowe. Jest to czerwone światło odblaskowe roweru, dobrze widoczne z odległości ok. 100 m (325 stóp), w momencie gdy światła reflektorów pojazdu jadącego za nim padają bezpośrednio na nie. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest rower dziecięcy, pod warunkiem że używany jest on jedynie w ciągu dnia.

W czasie obowiązkowego włączenia świateł, tzn. w okresie rozpoczynającym się pół godziny po zachodzie słońca i kończącym się pół godziny przed wschodem słońca następnego dnia, każdy rower musi być wyposażony w następujące elementy oświetleniowe (które muszą być włączone):

  • jedną lampę przednią,
  • jedną lampę tylną.

Lampa przednia to lampa przymocowana do pojazdu nieposiadającego napędu mechanicznego, świecąca z przodu światłem białym lub żółtym, widocznym na odpowiednią odległość.

Lampa tylna to lampa przymocowana z tyłu roweru, która świecąc emituje czerwone światło widoczne na odpowiednią odległość.

Zgodnie SI 487 z 2009, od dnia 14 grudnia 2009 roku jest prawnym do korzystania migający przednie i tylne światła.

Lampy nie muszą być włączone w czasie, gdy rower nie uczestniczy w ruchu drogowym oraz gdy jest pchany przez pieszego trzymającego się jak najbliżej lewej krawędzi drogi.

Brak odpowiedniego oświetlenia roweru stanowi wykroczenie. Funkcjonariusz policji, który zatrzymał rowerzystę może zanotować jego nazwisko i adres, dane roweru oraz datę i godzinę popełnienia wykroczenia. Zatrzymanie takie może się zakończyć pouczeniem lub wezwaniem do stawienia się w sądzie.

Jak składać podanie

Jeśli pragniesz użytkować swój rower na drogach publicznych Irlandii, ale nie jesteś pewien czy rower spełnia wymagania prawne, wtedy powinieneś skontaktować się z najbliższym posterunkiem Garda w celu uzyskania dalszych porad i informacji.

Page edited: 26 February 2015