Vehicle standards

Państwowy przegląd stanu technicznego pojazdu
Narodowy Przegląd Samochodowy (National Car Test) jest w obowiązkowym testem w Irlandii, który zapewnia że twój samochód spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa drogowego i ochrony środowiska. Dowiedz się więcej w jaki sposób przeprowadzany jest test, jak i gdzie złożyc podanie i jak przygotować się do niego.

Vehicle registration plates in Ireland
There are strict rules in place regarding the format, dimensions, etc., of vehicle registration plates in Ireland. What are these rules and how you can choose and reserve a vehicle registration number?

Oświetlenie pojazdów motocyklowych w Irlandii
Niniejszy dokument porusza tematykę konkretnych zasad odnośnie lamp i reflektorów montowanych na motocyklach.

Oświetlenie rowerów w Irlandii
Wszystkie rowery w Irlandii muszą posiadać pewne lampy jako standardowy wymóg.