Zagubienie, kradzież lub zniszczenie prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego

Informacje

Jeśli Twoje aktualne prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie zostało utracone, skradzione, uszkodzone lub zniszczone, należy złożyć wniosek do National Driver Licence Service (NDLS) o wydanie wtórnika. Wtórnik prawa jazdy lub pozwolenia na szkolenie jest duplikatem lub kopią oryginalnego dokumentu.

Jeśli w oryginalnym prawie jazdy lub pozwoleniu na szkolenie znajdują się jakieś zastrzeżenia (np. potrzeba noszenia okularów lub informacja, że prowadzony pojazd jest pojazdem dostosowanym), znajdą się one także we wtórniku. Wtórnik prawa jazdy lub pozwolenia na szkolenie będzie ważny przez ten sam czas co oryginalny dokument.

Zmiany w roku 2013

Urząd bezpieczeństwa drogowego (Road Safety Authority) jest teraz odpowiedzialny za przyznawanie prawa jazdy i powołał do życia nowy organ National Driver Licence Service (NDLS). Ponadto zmianie uległa procedura ubiegania się o prawo jazdy i konieczne jest stawienie się w jednym z nowych centrów NDLS. W ramach bezpośredniej procedury aplikacyjnej zdjęcie i podpis są pobierane w formie cyfrowej. W celu potwierdzenia tożsamości należy przynieść dodatkowy dokument.

Wprowadzono nowe plastikowe prawo jazdy, które zastąpiło dokument w formie papierowej. Z inicjatywy Unii Europejskiej zarządzono wprowadzenie bezpiecznego i zgrabnego prawa jazdy we wszystkich państwach członkowskich.

Przepisy

Zgodnie z obowiązującymi w Irlandii przepisami podczas prowadzenia pojazdów zawsze należy posiadać przy sobie prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie. Nieprzedstawienie prawa jazdy lub pozwolenia na żądanie funkcjonariusza Garda (irlandzkiej policji) jest wykroczeniem.

W przypadku, gdy prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie zostało utracone, skradzione, uszkodzone lub zniszczone, a nadal jest ważne (czyli można się nim posługiwać), można ubiegać się o wymianę, wypełniając formularz zgłoszeniowy D401 w przypadku prawa jazdy lub formularz D201 w przypadku pozwolenia na szkolenie. Formularz musi podpisać i opieczętować funkcjonariusz Garda na lokalnym posterunku Garda.

Prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie zostanie wydane na pozostały okres ważności oryginalnego dokumentu.

Wygaśnięcie prawa jazdy lub pozwolenia

Jeśli najnowsze prawo jazdy lub pozwolenie zostało utracone, skradzione lub uszkodzone, a ponadto wygasł jego termin ważności, można wnioskować wyłącznie o wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy D401 w przypadku prawa jazdy lub formularz D201 w przypadku pozwolenia na szkolenie. Formularz musi podpisać i opieczętować funkcjonariusz Garda na lokalnym posterunku Garda.

Zagubienie prawa jazdy zagranicą

W przypadku zgubienia lub kradzieży prawa jazdy za granicą, należy osobiście złożyć wniosek do urzędu NDSL o wystawienie dokumentu zastępczego. W przypadku zamieszkiwania zagranicą i gdy nie jest to możliwe, istnieje możliwość wymiany prawa jazdy na zagraniczne prawo jazdy pod warunkiem, że mieszka się na terenie państwa członkowskiego UE/EOG lub innego, z którym Irlandia zawarła umowę o wymianie dokumentów prawa jazdy. W tym celu potrzebne będzie pismo z NDLS potwierdzające uprawnienia .

Po powrocie do Irlandii w celu zamieszkiwania w kraju, możliwa jest jego ponowna wymiana na irlandzkie prawo jazdy.

Stawki

Opłata za wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na szkolenie wynosi 35 €.

Opłaty za wydanie nowego prawa jazdy lub pozwolenia, jeśli prawo jazdy lub pozwolenie zostało utracone, skradzione lub uszkodzone, a jest nieaktualne, wyglądają następująco:

 • Prawo jazdy na 10 lat kosztuje 55 €
 • Prawo jazdy na autobus lub samochód ciężarowy na 5 lat kosztuje 55 €
 • Prawo jazdy na 3 lata kosztuje 35 €
 • Prawo jazdy na 1 rok kosztuje 25 €
 • Pozwolenie na szkolenie kosztuje 35 €

Kierowcy w wieku powyżej 70 lat mogą otrzymać prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie za darmo.

Informacje na temat akceptowanych form płatności są dostępne w formularzu zgłoszeniowym.

Jak składać podanie

Wniosek należy złożyć osobiście w jednym z centrów NDLS, chyba że centrum NDLS poprzednio przyjęło wniosek o prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie i tożsamość wnioskującego została potwierdzona. Do wniosku nie trzeba załączać fotografii, ale należy dostarczyć dowód tożsamości ze zdjęciem, poświadczenie prawa do pobytu, numeru PPS i potwierdzenie adresu w celu wykazania, że jest się osobą podpisaną pod wnioskiem o wydanie wtórnika lub nowego prawa jazdy. Zobacz „Dowód tożsamości” poniżej.

Wniosek o wydanie wtórnika lub nowego prawa jazdy bądź pozwolenia na szkolenie składa się na formularzu wniosku o wydanie prawa jazdy (D401) lub pozwolenia na szkolenie (D201). Są one dostępne w centrach NDLS, ośrodkach egzaminowania kierowców i na posterunkach Garda. Można je również pobrać w formie elektronicznej:

Sekcję 15 formularza musi podpisać i opieczętować funkcjonariusz Garda na lokalnym posterunku Garda.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • Wymagany może być raport medyczny dla kierowców (patrz poniżej)
 • Wymagany może być raport medyczny z badania wzroku kierowców (patrz poniżej)
 • Odpowiednia opłata – patrz cennik powyżej

Jeśli prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie zostało uszkodzone, a nie zagubione lub skradzione, również należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu.

Formularz raportu medycznego

Raport medyczny dla kierowców będzie wymagany, jeśli:

 • ubiegasz się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, CE, C1E, DE lub D1E, chyba że wcześniej dostarczyłeś zaświadczenie lekarskie, które jest nadal aktualne,
 • masz 70 lat lub więcej w pierwszym dniu okresu, na jaki wydawane jest prawo jazdy,
 • jesteś osobą niepełnosprawną lub cierpiącą na któreś z określonych schorzeń (patrz formularz zgłoszeniowy).

Można pobrać formularz raportu medycznego (pdf) (należy go wydrukować jednostronnie). Jest również dostępny w ośrodkach NDLS. Badanie musi wykonać zarejestrowany lekarz, który następnie wypełnia formularz. W obecności lekarza należy podpisać deklarację znajdującą się w formularzu raportu medycznego. Należy go złożyć w terminie 1 miesiąca.

Formularz raportu z badania wzroku

Raport medyczny z badania wzroku kierowców będzie konieczny, jeśli już nie potrzebujesz okularów ani soczewek kontaktowych. Można pobrać formularz raportu z badania wzroku (pdf) (należy go wydrukować jednostronnie). Jest również dostępny w ośrodkach NDLS. Należy go złożyć w terminie 1 miesiąca od wypełnienia.

Dowód tożsamości

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód tożsamości:

 • Dowód tożsamości ze zdjęciem

  - Paszport irlandzki

  - Aktualny paszport w przypadku obywateli spoza Irlandii

  - Aktualna karta tożsamości w przypadku obywateli UE/EOG/Szwajcarii

  - Irlandzki certyfikat naturalizacji

  - Aktualne brytyjskie prawo jazdy (ze zdjęciem)

  - Aktualna karta świadczeń publicznych Public Services Card

  - Aktualny dokument podróży (wydany przez INIS)

 • Poświadczenie prawa do pobytu

  - Irlandzki/brytyjski pełny akt urodzenia lub świadectwo adopcyjne

  - Zagraniczny akt urodzenia

  - Paszport irlandzki

  - Aktualny paszport w przypadku obywateli UE/EOG/Szwajcarii

  - Aktualna karta tożsamości w przypadku obywateli UE/EOG/Szwajcarii

  - Irlandzki certyfikat naturalizacji

  - Aktualny certyfikat rejestracyjny (karta GNIB) w przypadku obywateli spoza UE/EOG/Szwajcarii

 • Poświadczenie numeru PPS

  - Karta typu Public Services Card/Social Services Card

  - Korespondencja z Urzędu Skarbowego lub Pomocy społecznej z numerem PPS

  - P21/rozliczenie podatkowe/zawiadomienie o ulgach podatkowych

  - Pokwitowanie odbioru świadczenia socjalnego

  - Karta medyczna/karta programu refundowania leków

  - Pasek wypłaty lub P60/P45

 • Potwierdzenie adresu (patrz uwaga poniżej)

  - Rachunek za telewizję/telefon/gaz/kablówkę

  - Korespondencja z firmy ubezpieczeniowej

  - Oświadczenie z banku/towarzystwa budowlanego/unii kredytowej

  - Pismo z Departamentu spraw społecznych lub z Urzędu Skarbowego

  - Inna oficjalna korespondencja z agencji Państwa Irlandzkiego, takich jak urzędy, HSE, rejestr wyborców/karta głosowania, CAO, Zarząd najemców lub college/agencja szkoleniowa trzeciego stopnia

Uwaga: Dokumenty potwierdzające adres, w dniu składania, nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. Rachunki za telefon komórkowy i oświadczenia ze sklepów wysyłkowych nie są akceptowane.

Gdzie składać podanie

Wniosek o wydanie wtórnika lub nowego prawa jazdy należy złożyć osobiście w jednym z centrów National Driver Licence Service (NDLS) – patrz „Jak się ubiegać” powyżej. Można umówić się na spotkanie online.

National Driver Licence Service udostępnia informacje na temat ubiegania się o prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie na swojej stronie internetowej.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

Road Safety Authority
Po Box 858
Southside Delivery Office
Cork
Ireland

Tel:0761 08 7880
Homepage: https://www.ndls.ie/
Email: info@ndls.ie

Page edited: 22 December 2015