You are here: Home > Travel and Recreation > Motoring > Driver licensing > Zagubienie, kradzież lub zniszczenie prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego

Print Page Send to a Friend

Zagubienie, kradzież lub zniszczenie prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego

Informacje

Osoba, której ważne prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe zostało zagubione, skradzione, zniszczone lub uszkodzone powinna złożyć wniosek o wydanie zastępczego dokumentu w lokalnym urzędzie ds. podatku drogowego. Zastępcze prawo jazdy/zezwolenie szkoleniowe jest duplikatem lub dokładną kopią oryginalnego dokumentu.

Wszelkie specjalne warunki wyszczególnione na oryginalnym prawie jazdy lub zezwoleniu szkoleniowym zostaną zawarte także w nowym dokumencie. Na przykład jeśli na oryginale widniał zapis o konieczności noszenia okularów, prowadzenia pojazdu specjalnie dostosowanego lub jeśli znajdowały się na nim jakiekolwiek inne adnotacje, duplikat prawa jazdy/zezwolenia szkoleniowego będzie również zawierał te zapisy. Okres ważności duplikatu będzie odpowiadał okresowi ważności oryginalnego prawa jazdy/zezwolenia szkoleniowego.

Od 29 października 2013 proces aplikacji zmienił i, gdy starasz się, trzeba będzie odwiedzić jednego z nowej Krajowej Służby kierowcy Licence (NDLS) ośrodków. W ramach tego procesu aplikacji twarzą w twarz, Twoje zdjęcie i podpis zostanie utrwalone cyfrowo. Zostaną one włączone do istniejącej opłaty. Trzeba będzie wnieść dodatkową dokumentację w celu potwierdzenia tożsamości. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej NDLS.

Przepisy

Zgodnie z prawem obowiązującym w Irlandii każdy kierowca musi mieć zawsze przy sobie prawo jazdy/zezwolenie szkoleniowe podczas prowadzenia pojazdu. Nieokazanie prawa jazdy/zezwolenia szkoleniowego na żądanie funkcjonariusza irlandzkiej policji (Gardai) jest wykroczeniem.

Jeżeli prawo jazdy/zezwolenie szkoleniowe zostało zagubione, skradzione, zniszczone lub uszkodzone, a jego termin ważności jeszcze nie wygasł, można wystąpić z wnioskiem o wydanie duplikatu wypełniając formularz D401 (prawo jazdy) lub D201 (zezwolenie szkoleniowe). Formularz ten musi zostać podpisany i podbity przez funkcjonariusza policji na lokalnym posterunku policji.

Zagubienie prawa jazdy, którego termin ważności upłynął

W przypadku zagubienia lub kradzieży zezwolenia szkoleniowego lub pełnego irlandzkiego prawa jazdy, którego termin ważności wygasł, można wystąpić tylko o wydanie nowego dokumentu. Musisz użyć formularza D401 do ubiegania się o prawo jazdy lub formy D201 ubiegać się o prawo jazdy. Formularz ten musi zostać podpisany i podbity przez funkcjonariusza policji na lokalnym posterunku policji.

Stawki

Od 1 stycznia 2013 r. opłata wynosi 35€ za wydanie duplikatu prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego..

Należy wnieść standardową opłatę za prawo jazdy/zezwolenie szkoleniowe, jeżeli dokument został zagubiony lub skradziony, ale jego termin ważności wygasł i konieczne jest jego odnowienie.

Jak składać podanie

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w centrach NDLS, ośrodki jazdy testowe, ośrodki jazdy egzamin teoretyczny i stacje Garda.Formularz musi być podpisane i opieczętowane przez Garda w lokalnym posterunku policji.

Trzeba będzie zgłosić się osobiście do jednego z centrów NDLS. Nie będziesz musiał dostarczyć zdjęcia z aplikacji, ale trzeba będzie przynieść dodatkowe dokumenty z Tobą w celu potwierdzenia, że jesteś osobą, która ubiega się o prawo jazdy licencja / ucznia. Jeśli obecnie irlandzkie prawo jazdy / zezwolenie szkoleniowe, trzeba będzie wnieść licencji / zezwolenia i dowody numeru PPS. Jeśli nie masz prawa jazdy / irlandzki zezwolenie szkoleniowe, trzeba będzie przynieść tożsamości ze zdjęciem, dowód swojego prawa stałego pobytu, dowód numeru PPS i potwierdzenie adresu. Zobacz "dowód tożsamości" sekcji poniżej.

Poniżej znajdziesz informacje na temat ubiegania się o prawo jazdy lub zezwolenie szkoleniowe w naszych dokumentach na temat licencji kierowcy.

Dowód tożsamości

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód tożsamości :

 • ID zdjęcia
  - Irlandzki paszport
  - Aktualny paszport dla wszystkich obywateli spoza Irlandii
  - Bieżąca Narodowy Legitymacja dla UE / EOG / Szwajcarii Obywateli
  - Certyfikat Naturalizacji irlandzki- Bieżąca PL ( zdjęcia ) prawo jazdy
  - Ta karta Usługi publiczne
  - Aktualne dokumenty podróży irlandzkie
 • Dowód masz prawo stałego pobytu
  - Irlandzki / UK długo forma aktu urodzenia lub świadectwa przyjęcia
  - Zagraniczna rejestracja narodzin- Irlandzki paszport
  - Aktualny paszport dla wszystkich obywateli UE / EOG / Szwajcarii
  - Bieżąca Narodowy Legitymacja dla UE / EOG / Szwajcarii Obywateli
  - Certyfikat Naturalizacji irlandzki
  - Aktualne zaświadczenie o rejestracji ( karta GNIB ) dla non-EU/EEA/Swiss Obywateli
 • Dowody numeru PPS
  - Usługi publiczne Karta / Karta Usługi społeczne
  - Korespondencja z przychodów / Opieki Społecznej pokazując PPSN
  - P21/Tax Ocena / Zawiadomienie o ulgi podatkowe
  - Otrzymanie płatności Pomocy Społecznej
  - Karta medyczna / Schemat Drug Płatność (DSZ ) Karta
  - Payslip lub P60/P45
 • Potwierdzenie adresu ( patrz uwaga poniżej )
  - Rachunek za media takie jak prąd / gaz / telefon / telewizja kablowa / dostawcy usług szerokopasmowych )
  - Korespondencja z firmy ubezpieczeniowej
  - Raport z społeczeństwa bankowy / budynku / Credit Union
  - List z Departamentu Ochrony Socjalnej / przychody
  - Inne oficjalna korespondencja z irlandzkiej agencji państwa , takie jak departamenty rządowe; HSE ; rejestru wyborców / karta Polling ; CAO ; prywatnego najmu lokali mieszkalnych lub trzeci poziom agencja pomaturalne / szkolenia

Uwaga : Dowód z dokumentów adresowych może być nie więcej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku. Rachunki za telefon komórkowy i oświadczenia karty sklepowe / Katalog firm nie są akceptowane .

Gdzie składać podanie

Od 29 października 2013 wniosek o prawo jazdy należy składać osobiście do jednego z Narodowej Służby kierowcy licencyjnej (NDLS) ośrodków.

Urząd Bezpieczeństwa Drogowego zapewnia informacje na temat praw jazdy i zezwoleń szkoleniowych.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

Tel:0761 087880
Homepage: http://www.ndls.ie/en/about-us/where-are-the-new-ndls-centres.html
Email: info@ndls.ie

Page updated: 17 December 2013

Language

English | Gaeilge | Română

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.