Irlandzkie zezwolenia szkoleniowe na motocykle¬

Informacje

Jest to wymóg określony ustawowo, abyście Państwo posiadali przynajmniej zezwolenia szkoleniowe (wcześniej zwane tymczasowym prawem jazdy) na pojazd odpowiedniej kategorii, jeśli chcecie Państwo kierować motocyklem w miejscu publicznym. Wymaga się od Państwa posiadania przy sobie dokumentu zezwolenia szkoleniowego zawsze podczas kierowania pojazdem.

Aby ubiegać się o zezwolenie szkoleniowe należy być normalnie zamieszkałym w Irlandii. Jeśli mieszkacie Państwo tu przez przynajmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym (ze względów osobistych i zawodowych), uważa się Państwo za normalnie zamieszkałych w Irlandii.

Od 19 stycznia 2013 r. Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego jest odpowiedzialny za licencjonowanie kierowcy. Od 29 października 2013 proces aplikacji zmienił i, gdy starasz się, trzeba będzie odwiedzić jednego z nowej Krajowej Służby kierowcy Licence (NDLS) ośrodków. W ramach tego procesu aplikacji twarzą w twarz, Twoje zdjęcie i podpis zostanie utrwalone cyfrowo. Zostaną one włączone do istniejącej opłaty. Trzeba będzie wnieść dodatkową dokumentację w celu potwierdzenia tożsamości. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej NDLS.

Nowe plastikowe karty kierowcy licencja / zezwolenie zostało wprowadzone, zastąpienie papieru prawo jazdy, prawo jazdy. Każdy, kto ubiega się o licencję lub zezwolenie szkoleniowe od 12 stycznia 2013 otrzyma nową wersję. Jest to inicjatywa UE wprowadzić bezpieczny, kompaktowy styl jazdy we wszystkich państwach członkowskich. Również liczba kategorie prawa jazdy wzrosła i minimalny wiek wymagany do niektórych kategorii zmianie. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Drogowego.

Przepisy

Przed rozpoczęciem nauki jazdy na drogach publicznych Irlandii, należy uzyskać zezwolenie szkoleniowe odnoszące się do kategorii motocyka, którym chcecie Państwo kierować. Zezwolenie szkoleniowe na kierowanie samochodem lub pojazdem roboczym jest zazwyczaj ważne przez 2 lata.

Jeśli posiadacie Państwo zezwolenie szkoleniowe, nie wolno wozić Państwu pasażerów na tylnej części siedzenia motocykla, ani też jeździć na autostradzie.

Od motocyklistów posiadających zezwolenie szkoleniowe wymaga się posiadania pola z literą L na żółtym fluorescencyjnym tle znajdującego się na kamizelce odblaskowej. (Kamizelka jest rodzajem wierzchniego okrycia bez rękawów) Litera „L” musi być czerwona i mieć nie mniej niż 15 cm wysokości i byc na białym tle. Musi znajdować się z przodu i z tyłu tułowia. Nieposiadanie pola z literą L przez motocyklistę posiadającego jedynie zezwolenie szkoleniowe stanowi przestępstwo karne.

Od października 2011 limit alkoholu dopuszczalnego we krwi kierowcy samochodu z zezwoleniem szkoleniowym oraz kierowców posiadających pełne prawo jazdy przez okres poniżej 2 lat został zmniejszony do 20 mg / 200 ml krwi. Informacje o innych proponowanych środkach ochrony kierowców uczących się i niedoświadczonych dostępne są na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Road Safety Authority).

Więcej o zasadach ruchu drogowego możecie się Państwo dowiedzieć na rotr.ie.

Kategorie motocykli

Od 19 stycznia 2013 r. w Irlandii istnieją 4 kategorie motocykli, którym zezwala się na poruszanie po drogach publicznych. Również określony jest minimalny wiek motocyklistów.

Kategorie motocykli i motorowerów o d 19 stycznia 2013 r.
Category Vehicle type Minimum age of driver
AM Motorowery i trzykołowe o maksymalnej prędkości 45 km/h i lekkich 16 lat
A1

Motocykle (z lub bez przyczepy) o 11kW lub mniej i 125cc lub mniej, o maksymalnej stosunek moc / masa do 0,1 kW / kg oraz motocykli trójkołowych o mocy 15 kW lub mniej

16 lat
A2 Motocykle (z lub bez przyczepy) o 35kW lub mniej, o maksymalnej stosunek moc / masa do 0,2 kW / kg, i nie pochodzi od pojazdów o mocy przekraczającej dwukrotność mocy 18 lat
A Motocykle (z wózkiem bocznym lub bez) oraz motocykli trzykołowych 24 lat (20 lat poprzez stopniowego dostępu)

Przed 19 stycznia 2013 r. kategorie i kierowcy minimalny wiek dla motocykli i motorowerów, były następujące:

Kategorie motocykli i motorowerów przed 19 stycznia 2013 r.
Kategoria Rodzaj pojazdu Minimalny wiek kierowcy
A1 Motocykle o mocy 11kW lub mniejszej oraz o pojemności 125cm3 lub mniejszej, z lub bez wózka bocznego 16 lat
A* Motocykle z lub bez wózka bocznego 18 lat
M Motorowery o maksymalnej prędkości osiąganej 45 km/h I maksymalnej pojemności silnika 50 cm3 16 lat

* Zezwolenia szkoleniowe kategorii A wydane przed 19 stycznia 2013 r. związane są z ograniczeniami. Te ograniczenia powodują, że właściciel zezwolenia na motocykle (z lub bez wózka bocznego) ograniczony jest to mocy 25kW. To ograniczenie trwa przez dwa lata po uzyskaniu pełnego prawa jazdy tej kategorii jeżeli pozwolenie zostało uzyskane przed dniem 19 stycznia 2013 roku.

Otrzymanie pełnego prawa jazdy

Jeżeli jesteś w odpowiednim wieku, w celu otrzymania pełnego prawa jazdy na poszczególne kategorie, należy podjąć następujące kroki:

 1. Zdać teoretyczny test motocyklowo/motorowerowy
 2. Otrzymać zezwolenie ucznia w kategorii, w której chcesz otrzymać pełne prawo jazdy
 3. Skompletować odpowiednie moduły podstaw szkolenia początkowego do odpowiedniego typu motocykla
 4. Po upływie minimum 6 miesięcy, zdać motocyklowy egzamin z jazdy na odpowiednim typie motocykla

Jeżeli jednak od co najmniej dwóch lat posiadasz pełne prawo jazdy kategorii A1 lub A2, możliwe jest otrzymanie pełnego prawa jazdy na kategorię A2 lub A, odpowiednio metodą zwaną dostęp progresywny, bez przechodzenia przez te wszystkie etapy. Jeżeli odbyłeś szkolenie IBT podczas zdobywania posiadanego już prawa jazdy, musisz teraz przejść następujące etapy:

 1. Otrzymanie zezwolenie ucznia w kategorii, w której chcesz otrzymać pełne prawo jazdy
 2. Skompletowanie progresywnego modułu IBT na odpowiedni typ motocykla

Jeżeli nie zdawałeś egzaminu na posiadane prawo jazdy, może okazać się konieczne zdanie egzaminu z jazdy motocyklem. W ramach dostępu progresywnego, możliwe jest otrzymanie zezwolenia ucznia w kategorii A w wieku lat 20.

Informacje dotyczące nowego processu otrzymywania motocyklowego prawa jazdy (pdf) oraz w związku z tym najczęściej zadawane pytania motocyklowe (FAQ) (pdf) dostępne są na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Drogowego.

Twoje pierwsze zezwolenie ucznia

Przed otrzymaniem pierwszego prawa jazdy na motocykl, musisz otrzymać zaświadczenie o zdaniu egzaminu z teorii kierowcy w kategorii motocykli i motorowerów. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu z teorii ważne jest przez 2 lata od daty wydania. Jeśli twoje tymczasowe prawo jazdy bądź zezwolenie ucznia wygasło przed co najmniej 5 laty, wówczas zanim wydane zostanie zezwolenie ucznia, musisz ponownie zdać test teoretyczny.

Po otrzymaniu pierwszego zezwolenia ucznia, musisz odbyć Wstępne szkolenie podstawowe (IBT). Nie wolno ci jeździć motocyklem po drogach bez nadzoru instruktora IBT, chyba że zakonczyłeś IBT i otrzymałeś zaświadczenie o jego pozytywnym wyniku.

Przez okres co najmniej 6 miesięcy po otrzymaniu pierwszego zezwolenia ucznia, nie możesz zdawać egzaminu z jazdy (chyba że dokonujesz zmiany z tymczasowego prawa jazdy na zezwolenie ucznia).

Trzecie zezwolenie szkoleniowe.

Nie wolno ubiegać się o trzecie lub kolejne zezwolenie szkoleniowe, poza przypadkami gdy można okazać:

 • Dowód, że podeszło się do egzaminu na prawo jazdy w okresie na dwa lata przed złożeniem podania (zostanie wydane dwuletnie zezwolenie szkoleniowe)

lub

 • Dowód zbliżającej się daty egzaminu (zostanie wydane jednoroczne zezwolenie szkoleniowe)

Czy jeśli zmienię imię/nazwisko lub adres, czy potrzebuję nowego zezwolenia szkoleniowego na motocykl?

Zawsze podczas kierowania musicie Państwo mieć przy sobie zezwolenie szkoleniowe, lecz prawo nie wymaga zmiany zezwolenia jeśli zmieni się imię/nazwisko bądź adres, jednakże jest to doradzane. Jeśli jest to wymagane przez An Garda Siochana należy pokazać dowód zezwolenia, więc powinno ono zawierać aktualne informacje.

Trzeba będzie zastosować do jednego z centrów NDLS i będzie wymagać dokumentów uzupełniających, takich jak, oryginalnego aktu małżeństwa. Patrz "Jak się ubiegać" poniżej.

Jakie inne kategorie mogę dodać do mojego zezwolenia szkoleniowego bez świadectwa egzaminu teoretycznego?

W przypadku posiadania już zezwolenia szkoleniowego na kategorię A1, można dodać kategorię M bez wydawania świadectwa egzaminu teoretycznego. I podobnie, w przypadku posiadania już zezwolenia szkoleniowego na kategorię A, można dodać kategorie A1 i M.

Jak mogę wymienić zgubione lub skradzione zezwolenie szkoleniowe?

Jeśli aktualne zezwolenie szkoleniowe zostało zgubione, skradzione, uszkodzone lub zniszczone, należy stosować się do jednego z ośrodków NDLS do zastąpienia. Wymiana zezwolenia stanowi duplikat lub dokładną kopię oryginalnego zezwolenia szkoleniowego.

Jeśli zezwolenie szkoleniowe straciło swoją ważność, można jedynie złożyć podanie o wydanie nowego zezwolenia.

Więcej informacji w naszym dokumencie o wymianie zgubionego lub skradzionego irlandzkiego zezwolenia szkoleniowego.

Stawki

Zezwolenie szkoleniowe na motocykle jest ważne przez 2 lata (lub 1 rok w pewnych przypadkach) i od 1 stycznia 2013 r. opłata wynosi 35€

Zezwolenie jest bezpłatne dla osób w wieku 70 lat i powyżej.

Wymianę zezwolenia szkoleniowego, aby pokazać nową nazwę lub nowy adres jest bezpłatna.

Informacje na temat dopuszczalnych form płatności jest na formularzu wniosku.

Jak składać podanie

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na jazdę motocyklem, należy złożyć podanie o zezwolenie na kategorie A lub A2 lub A1 lub AM. Formularz wniosku o zezwolenie szkoleniowe, formularz D201, jest dostępny od centrów NDLS, ośrodki testowe jazdy, jazdy testowe i centra Teoria Stacje Garda. Można również pobrać formularz D201 (PDF), jak również noty wyjaśniające (pdf).

Trzeba będzie zgłosić się osobiście do jednego z centrów NDLS. Nie będziesz musiał dostarczyć zdjęcia z aplikacji, ale trzeba będzie przynieść dodatkowe dokumenty z Tobą w celu potwierdzenia, że jesteś osobą, która ubiega się o prawo jazdy licencja / ucznia. Jeśli obecnie irlandzkie prawo jazdy / zezwolenie szkoleniowe, trzeba będzie wnieść licencji / zezwolenia i dowody numeru PPS. Jeśli nie masz prawa jazdy / irlandzki zezwolenie szkoleniowe, trzeba będzie przynieść tożsamości ze zdjęciem, dowód swojego prawa stałego pobytu, dowód numeru PPS i potwierdzenie adresu. Zobacz "dowód tożsamości" sekcji poniżej.

Złożenie podania o pierwsze zezwolenie szkoleniowe

Wypełniony formularz podania D201 powinien miec następujące załączniki:

 • Kopia aktu urodzenia lub paszportu lub świadectwo rejestracji. Nie jest to wymagane jeśli

  - posiadacie Państwo aktualne prawo jazdy lub posiadaliście je w ciągu ostatnich 10 lat

  - posiadacie Państwo aktualne zezwolenie szkoleniowe lub posiadaliście je w ciągu ostatnich 5 lat

  - posiadacie już Państwo ważne prawo jazdy wydane przez inny kraj członkowski UE lub państwo rozpoznawane

 • Aktualne lub ostatnie prawo jazdy i/lub zezwolenie szkoleniowe, jeśli je Państwo macie
 • Państwa świadectwo z teoretycznego egzaminu na prawo jazdy
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia wzroku. Zaświadczenie o stanie zdrowia wzroku musi zostać złożone ze wszystkimi podaniami o pierwsze zezwolenie szkoleniowe – patrz niżej
 • Zaświadczenie medyczne. Zaświadczenie medyczne potrzebne jest w różnych okolicznościach – patrz niżej
 • Odpowiednia opłata – patrz Stawki powyżej

Składanie podania o drugie zezwolenie szkoleniowe

W przypadku ubiegania się o drugie zezwolenie szkoleniowe należy złożyć wypełniony formularz podania D.201 powinien mieć następujące załączniki:

 • Państwa ostatnie zezwolenie szkoleniowe
 • Zaświadczenie medyczne. Zaświadczenie medyczne potrzebne jest w różnych okolicznościach – patrz niżej
 • Odpowiednia opłata – patrz Stawki powyżej

Składanie podania o trzecie lub kolejne zezwolenie szkoleniowe

W przypadku ubiegania się o trzecie lub kolejne zezwolenie szkoleniowe, należy dokazać, że podeszło się do egzaminu na prawo jazdy w okresie na 2 lata przed złożeniem podania lub dowód zbliżającej się daty egzaminu.

Wypełniony formularz podania D.201 powinien mieć następujące załączniki:

 • Państwa ostatnie zezwolenie szkoleniowe
 • Dowód, że podeszło się do egzaminu na prawo jazdy w poprzednich 2 latach lub dowód zbliżającej się daty egzaminu
 • Zaświadczenie medyczne. Zaświadczenie medyczne potrzebne jest w różnych okolicznościach – patrz niżej
 • Odpowiednia opłata – patrz Stawki powyżej

Zaświadczenie o stanie zdrowia wzroku

Zaświadczenie o stanie zdrowia wzroku musi zostać złożone ze wszystkimi podaniami o pierwsze zezwolenie szkoleniowe. Zarejestrowany optyk-okulista lub zarejestrowany lekarz medycyny powinien przeprowadzić Państwa badanie okulistyczne. Następnie powinien wypełnić formularz i być świadkiem podpisania przez Państwa oświadczenia na formularzu. Raport ten ważny jest przez 1 miesiąc.

Raport o stanie wzroku może zostać ściągniety tutaj (pdf). Jest on również dostępny z ośrodków NDLS.

Raport medyczny

Raport medyczny wymagany jest jeśli:

 • Będziecie Państwo mieli 70 lat lub więcej pierwszego dnia okresu ważności zezwolenia, które jest Państwu wydawane lub
 • Cierpicie Państwo na którąkolwiek z pewnych niepełnosprawności lub chorób lub
 • Cierpicie Państwo na padaczkę lub alkoholizm lub
 • Regularnie zażywacie Państwo leki które niosą prawdopodobieństwo zmniejszenia Państwa zdolności do bezpiecznej jazdy

Zarejestrowany lekarz medycyny powinien przeprowadzić Państwa badanie i następnie wypełnić formularz. Musicie Państwo podpisać oświadczenie na raporcie medycznym w obecności zarejestrowanego lekarza medycyny. Raport ten ważny jest przez 1 miesiąc.

Nie musicie Państwo składać raportu medycznego, jeśli poprzednio złożyliście nadal aktualny satysfakcjonujący raport medyczny.

Raport medyczny może zostać ściągnięty tutaj (pdf) musi zostać wydrukowany obustronnie na jednej kartce. Jest on również dostępny z ośrodków NDLS.

Dowód tożsamości

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód tożsamości :

 • ID zdjęcia
  - Irlandzki paszport
  - Aktualny paszport dla wszystkich obywateli spoza Irlandii
  - Bieżąca Narodowy Legitymacja dla UE / EOG / Szwajcarii Obywateli
  - Certyfikat Naturalizacji irlandzki- Bieżąca PL ( zdjęcia ) prawo jazdy
  - Ta karta Usługi publiczne
  - Aktualne dokumenty podróży irlandzkie
 • Dowód masz prawo stałego pobytu
  - Irlandzki / UK długo forma aktu urodzenia lub świadectwa przyjęcia
  - Zagraniczna rejestracja narodzin- Irlandzki paszport
  - Aktualny paszport dla wszystkich obywateli UE / EOG / Szwajcarii
  - Bieżąca Narodowy Legitymacja dla UE / EOG / Szwajcarii Obywateli
  - Certyfikat Naturalizacji irlandzki
  - Aktualne zaświadczenie o rejestracji ( karta GNIB ) dla non-EU/EEA/Swiss Obywateli
 • Dowody numeru PPS
  - Usługi publiczne Karta / Karta Usługi społeczne
  - Korespondencja z przychodów / Opieki Społecznej pokazując PPSN
  - P21/Tax Ocena / Zawiadomienie o ulgi podatkowe
  - Otrzymanie płatności Pomocy Społecznej
  - Karta medyczna / Schemat Drug Płatność (DSZ ) Karta
  - Payslip lub P60/P45
 • Potwierdzenie adresu ( patrz uwaga poniżej )
  - Rachunek za media takie jak prąd / gaz / telefon / telewizja kablowa / dostawcy usług szerokopasmowych )
  - Korespondencja z firmy ubezpieczeniowej
  - Raport z społeczeństwa bankowy / budynku / Credit Union
  - List z Departamentu Ochrony Socjalnej / przychody
  - Inne oficjalna korespondencja z irlandzkiej agencji państwa , takie jak departamenty rządowe; HSE ; rejestru wyborców / karta Polling ; CAO ; najmu lokali mieszkalnych lub trzeci poziom agencja pomaturalne / szkolenia

Uwaga : Dowód z dokumentów adresowych może być nie więcej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku. Rachunki za telefon komórkowy i oświadczenia karty sklepowe / Katalog firm nie są akceptowane .

Gdzie składać podanie

Od 29 października 2013 Wniosek o zezwolenie szkoleniowe należy składać osobiście do jednego z Narodowej Służby kierowcy licencyjnej (NDLS) ośrodków.

Ponadto dostarcza ona informacji o zezwoleniach szkoleniowych.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

Road Safety Authority
Po Box 858
Southside Delivery Office
Cork
Ireland

Tel:0761 08 7880
Homepage: https://www.ndls.ie/
Email: info@ndls.ie

Page edited: 17 December 2013