Irlandzkie zezwolenia szkoleniowe na samochody i pojazdy robocze

Informacje

Jest to wymóg określony ustawowo, abyście Państwo posiadali przynajmniej zezwolenia szkoleniowe (wcześniej zwane tymczasowym prawem jazdy) na pojazd odpowiedniej kategorii, jeśli chcecie Państwo kierować samochodem lub pojazdem roboczym w miejscu publicznym. Wymaga się od Państwa posiadania przy sobie dokumentu zezwolenia szkoleniowego zawsze podczas kierowania pojazdem.

Aby ubiegać się o zezwolenie szkoleniowe należy być normalnie zamieszkałym w Irlandii. Jeśli mieszkacie Państwo tu przez przynajmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym (ze względów osobistych i zawodowych), uważa się Państwo za normalnie zamieszkałych w Irlandii.

Od 19 stycznia 2013 r. Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego jest odpowiedzialny za licencjonowanie kierowcy. Od 29 października 2013 proces aplikacji zmienił i, gdy starasz się, trzeba będzie odwiedzić jednego z nowej Krajowej Służby kierowcy Licence (NDLS) ośrodków. W ramach tego procesu aplikacji twarzą w twarz, Twoje zdjęcie i podpis zostanie utrwalone cyfrowo. Zostaną one włączone do istniejącej opłaty. Trzeba będzie wnieść dodatkową dokumentację w celu potwierdzenia tożsamości. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej NDLS.

Nowe plastikowe karty kierowcy licencja / zezwolenie zostało wprowadzone, zastąpienie papieru prawo jazdy, prawo jazdy. Każdy, kto ubiega się o licencję lub zezwolenie szkoleniowe od 12 stycznia 2013 otrzyma nową wersję. Jest to inicjatywa UE wprowadzić bezpieczny, kompaktowy styl jazdy we wszystkich państwach członkowskich. Również liczba kategorie prawa jazdy wzrosła i minimalny wiek wymagany do niektórych kategorii zmianie. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Drogowego.

Przepisy

Przed rozpoczęciem nauki jazdy na drogach publicznych Irlandii, należy uzyskać zezwolenie szkoleniowe odnoszące się do kategorii pojazdów, którymi chcecie Państwo kierować. Zezwolenie szkoleniowe na kierowanie samochodem lub pojazdem roboczym jest zazwyczaj ważne przez 2 lata.

Kierowcom samochodów posiadającym zezwolenie szkoleniowe muszą zawsze towarzyszyć oraz nadzorować osoby, które aktualnie posiadają prawo jazdy na samochód. Ponadto, osoba towarzysząca musi posiadać prawo jazdy przez okres przynajmniej 2 lat.

Pojazd roboczy kierowany przez kierowcę posiadającym zezwolenie szkoleniowe nie może przewozić pasażera chyba że pojazd jest zaprojektowany tak, aby przewozić pasażera, a pasażer jest wykwalifikowanym kierowcą, który posiada prawi jazdy na pojazd roboczy przez co najmniej 2 lata.

Jeśli posiadacie Państwo zezwolenie szkoleniowe na samochód, nie wolno Państwu ciągnąć naczepy, jechać autostradą, działać w charakterze kierowcy towarzyszącego lub przewozić innych za wynagrodzeniem.

Osoby posiadające zezwolenie szkoleniowe na samochody muszą mieć oznaczony przód i tył pojazdu znakiem L, zawsze podczas kierowania pojazdem. Znak L powinien być czerwoną literą „L” na białym tle i nie powinien mieć mniej niż 15 cm wysokości z obramowanie nie mniejszym niż 2 cm.

Od października 2011 limit alkoholu dopuszczalnego we krwi kierowcy samochodu z zezwoleniem szkoleniowym oraz kierowców posiadających pełne prawo jazdy przez okres poniżej 2 lat został zmniejszony do 20 mg / 200 ml krwi. Odnosi się to do wszystkich kierowców pojazdów roboczych. Informacje o innych proponowanych środkach ochrony kierowców uczących się i niedoświadczonych dostępne są na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Road Safety Authority).

Więcej o zasadach ruchu drogowego możecie się Państwo dowiedzieć na rotr.ie.

Kategorie samochodów i pojazdów roboczych

Kategorie i minimalny wiek kierowców samochodów i pojazdów roboczych jest następujący:

Kategorie samochodów i pojazdów roboczych
Kategoria Rodzaj pojazdu Minimalny wiek kierowcy
B Pojazdy z siedzeniami na maksymalnie 8 pasażerów i o wadze maksymalnej do 3.500 kg (mogą ciągnąć naczepę, gdy maksymalna waga naczepy w pełnym załadunku wynosi 750 kg lub mniej – waga całkowita 4.250 kg) 17 lat
W Pojazd roboczy z lub bez naczepy, taki jak traktor lub koparka 16 lat

Twoje pierwsze zezwolenie szkoleniowe

Jako że w 2001 roku pracę rozpoczął Urząd ds. Teoretycznego Egzaminu na Prawo Jazdy, przed otrzymaniem pierwszego zezwolenia szkoleniowego należy uzyskać świadectwo z teoretycznego egzaminu na kategorie samochodu i pojazdu roboczego. Jeśli tymczasowe prawo jazdy/zezwolenie szkoleniowe stracilo ważność 5 lat temu, to należy ponownie zdać egzamin teoretyczny nim zezwolenie szkoleniowe zostanie wydane.

Od 4 kwietnia 2011 nowi posiadacze pierwszego zezwolenia szkoleniowego kategorii B muszą przejść przez obowiązkowy podstawowy trening kierowcy EDT (essential driver training (EDT)) złożony z 12 jednogodzinnych lekcji z zatwierdzonym instruktorem jazdy. Państwa osiągnięcia rejestrowane są w specjalnym dzienniku. Powinniście również mieć Państwo doświadczonego kierowcę, który by nadzorował Państwa naukę poza tymi lekcjami oraz uaktualniał dziennik. Podczas podchodzenia do egzaminu prawa jazdy, egzaminator może wymagać okazania wypełnionego dziennika.

Lista zatwierdzonych instruktorów jazdy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Nie można podejść do egzaminu na prawo jazdy przez minimum 6 miesięcy po uzyskaniu pierwszego zezwolenia szkoleniowego, chyba że zmieniacie Państwo tymczasowe prawo jazdy na zezwolenie szkoleniowe.

Trzecie zezwolenie szkoleniowe

Nie wolno ubiegać się o trzecie lub kolejne zezwolenie szkoleniowe, poza przypadkami gdy można okazać:

 • Dowód, że podeszło się do egzaminu na prawo jazdy w okresie na dwa lata przed złożeniem podania (zostanie wydane dwuletnie zezwolenie szkoleniowe)

lub

 • Dowód zbliżającej się daty egzaminu (zostanie wydane jednoroczne zezwolenie szkoleniowe)

Czy jeśli zmienię imię/nazwisko lub adres, czy potrzebuję nowego zezwolenia szkoleniowego?

Zawsze podczas kierowania musicie Państwo mieć przy sobie zezwolenie szkoleniowe, lecz prawo nie wymaga zmiany zezwolenia jeśli zmieni się imię/nazwisko bądź adres, jednakże jest to doradzane. Jeśli jest to wymagane przez An Garda Siochana należy pokazać dowód zezwolenia, więc powinno ono zawierać aktualne informacje.

Trzeba będzie zastosować do jednego z centrów NDLS i będzie wymagać dokumentów uzupełniających, takich jak, oryginalnego aktu małżeństwa. Patrz "Jak się ubiegać" poniżej.

Jakie inne kategorie mogę dodać do mojego zezwolenia szkoleniowego bez świadectwa egzaminu teoretycznego?

W przypadku posiadania zezwolenia szkoleniowego na kategorię B, można dodać kategorię W bez wydawania świadectwa egzaminu teoretycznego.

Jak mogę wymienić zgubione lub skradzione zezwolenie tymczasowe?

Jeśli aktualne zezwolenie tymczasowe jest zgubione, skradzione, uszkodzone lub zniszczone, należy stosować się do jednego z ośrodków NDLS do zastąpienia. Wymiana zezwolenia stanowi duplikat lub dokładną kopię oryginalnego zezwolenia szkoleniowego.

Jeśli zezwolenie szkoleniowe straciło swoją ważność, można jedynie złożyć podanie o wydanie nowego zezwolenia.

Więcej informacji w naszym dokumencie o wymianie zgubionego lub skradzionego irlandzkiego zezwolenia szkoleniowego.

Stawki

Zezwolenie szkoleniowe na samochody i pojazdy robocze jest ważne przez 2 lata (lub 1 rok w pewnych przypadkach). Od 1 stycznia 2013 r. opłata wynosi 35€.

Zezwolenie jest bezpłatne dla osób w wieku 70 lat i powyżej.

Wymianę zezwolenia szkoleniowego, aby pokazać nową nazwę lub nowy adres jest bezpłatna.

Informacje na temat dopuszczalnych form płatności jest na formularzu wniosku.

Jak składać podanie

W przypadku ubiegania się o zezwolenie szkoleniowe, należy złożyć podanie o zezwolenie na kierowanie pojazdami kategorii B, aby kierować samochodem oraz kategorii W, aby kierować pojazdem roboczym. Formularz wniosku o zezwolenie szkoleniowe, formularz D201, jest dostępny od centrów NDLS, ośrodki testowe jazdy, jazdy testowe i centra Teoria Stacje Garda. Można również pobrać formularz D201 (PDF), jak również noty wyjaśniające (pdf).

Trzeba będzie zgłosić się osobiście do jednego z centrów NDLS. Nie będziesz musiał dostarczyć zdjęcia z aplikacji, ale trzeba będzie przynieść dodatkowe dokumenty z Tobą w celu potwierdzenia, że jesteś osobą, która ubiega się o prawo jazdy licencja / ucznia. Jeśli obecnie irlandzkie prawo jazdy / zezwolenie szkoleniowe, trzeba będzie wnieść licencji / zezwolenia i dowody numeru PPS. Jeśli nie masz prawa jazdy / irlandzki zezwolenie szkoleniowe, trzeba będzie przynieść tożsamości ze zdjęciem, dowód swojego prawa stałego pobytu, dowód numeru PPS i potwierdzenie adresu. Zobacz "dowód tożsamości" sekcji poniżej.

Złożenie podania o pierwsze zezwolenie szkoleniowe

Przed złożeniem podania o pierwsze zezwolenie szkoleniowe należy uzyskać świadectwo z teoretycznego egzaminu na prawo jazdy. Świadectwo egzaminu teoretycznego ważne jest przez 2 lata.

Wypełniony formularz podania D.201 powinien miec następujące załączniki:

 • Kopia aktu urodzenia lub paszportu lub świadectwo rejestracji. Nie jest to wymagane jeśli

  - posiadacie Państwo aktualne prawo jazdy lub posiadaliście je w ciągu ostatnich 10 lat

  - posiadacie Państwo aktualne zezwolenie szkoleniowe lub posiadaliście je w ciągu ostatnich 5 lat

  - posiadacie już Państwo ważne prawo jazdy wydane przez inny kraj członkowski UE lub państwo rozpoznawane

 • Aktualne lub ostatnie prawo jazdy i/lub zezwolenie szkoleniowe, jeśli je Państwo macie
 • Państwa świadectwo z teoretycznego egzaminu na prawo jazdy
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia wzroku. Zaświadczenie o stanie zdrowia wzroku musi zostać złożone ze wszystkimi podaniami o pierwsze zezwolenie szkoleniowe – patrz niżej
 • Zaświadczenie medyczne. Zaświadczenie medyczne potrzebne jest w różnych okolicznościach – patrz niżej
 • Odpowiednia opłata – patrz Stawki powyżej

Składanie podania o drugie zezwolenie szkoleniowe

W przypadku ubiegania się o drugie zezwolenie szkoleniowe należy złożyć wypełniony formularz podania D.201 powinien mieć następujące załączniki:

 • Państwa ostatnie zezwolenie szkoleniowe
 • Zaświadczenie medyczne. Zaświadczenie medyczne potrzebne jest w różnych okolicznościach – patrz niżej
 • Odpowiednia opłata – patrz Stawki powyżej

Składanie podania o trzecie lub kolejne zezwolenie szkoleniowe

W przypadku ubiegania się o trzecie lub kolejne zezwolenie szkoleniowe, należy dokazać, że podeszło się do egzaminu na prawo jazdy w okresie na 2 lata przed złożeniem podania lub dowód zbliżającej się daty egzaminu.

Wypełniony formularz podania D.201 powinien mieć następujące załączniki:

 • Państwa ostatnie zezwolenie szkoleniowe
 • Dowód, że podeszło się do egzaminu na prawo jazdy w poprzednich 2 latach lub dowód zbliżającej się daty egzaminu
 • Zaświadczenie medyczne. Zaświadczenie medyczne potrzebne jest w różnych okolicznościach – patrz niżej
 • Odpowiednia opłata – patrz Stawki powyżej

Zaświadczenie o stanie zdrowia wzroku

Zaświadczenie o stanie zdrowia wzroku musi zostać złożone ze wszystkimi podaniami o pierwsze zezwolenie szkoleniowe. Zarejestrowany optyk-okulista lub zarejestrowany lekarz medycyny powinien przeprowadzić Państwa badanie okulistyczne. Następnie powinien wypełnić formularz i być świadkiem podpisania przez Państwa oświadczenia na formularzu. Raport ten ważny jest przez 1 miesiąc.

Raport o stanie wzroku może zostać ściągniety tutaj (pdf). Jest on również dostępny z ośrodków NDLS.

Raport medyczny

Raport medyczny wymagany jest jeśli:

 • Będziecie Państwo mieli 70 lat lub więcej pierwszego dnia okresu ważności zezwolenia, które jest Państwu wydawane lub
 • Cierpicie Państwo na którąkolwiek z pewnych niepełnosprawności lub chorób lub
 • Cierpicie Państwo na padaczkę lub alkoholizm lub
 • Regularnie zażywacie Państwo leki które niosą prawdopodobieństwo zmniejszenia Państwa zdolności do bezpiecznej jazdy

Zarejestrowany lekarz medycyny powinien przeprowadzić Państwa badanie i następnie wypełnić formularz. Musicie Państwo podpisać oświadczenie na raporcie medycznym w obecności zarejestrowanego lekarza medycyny. Raport ten ważny jest przez 1 miesiąc.

Nie musicie Państwo składać raportu medycznego, jeśli poprzednio złożyliście nadal aktualny satysfakcjonujący raport medyczny.

Raport medyczny może zostać ściągnięty tutaj (pdf) musi zostać wydrukowany obustronnie na jednej kartce. Jest on również dostępny z ośrodków NDLS.

Dowód tożsamości

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód tożsamości :

 • ID zdjęcia
  - Irlandzki paszport
  - Aktualny paszport dla wszystkich obywateli spoza Irlandii
  - Bieżąca Narodowy Legitymacja dla UE / EOG / Szwajcarii Obywateli
  - Certyfikat Naturalizacji irlandzki- Bieżąca PL ( zdjęcia ) prawo jazdy
  - Ta karta Usługi publiczne
  - Aktualne dokumenty podróży irlandzkie
 • Dowód masz prawo stałego pobytu
  - Irlandzki / UK długo forma aktu urodzenia lub świadectwa przyjęcia
  - Zagraniczna rejestracja narodzin- Irlandzki paszport
  - Aktualny paszport dla wszystkich obywateli UE / EOG / Szwajcarii
  - Bieżąca Narodowy Legitymacja dla UE / EOG / Szwajcarii Obywateli
  - Certyfikat Naturalizacji irlandzki
  - Aktualne zaświadczenie o rejestracji ( karta GNIB ) dla non-EU/EEA/Swiss Obywateli
 • Dowody numeru PPS
  - Usługi publiczne Karta / Karta Usługi społeczne
  - Korespondencja z przychodów / Opieki Społecznej pokazując PPSN
  - P21/Tax Ocena / Zawiadomienie o ulgi podatkowe
  - Otrzymanie płatności Pomocy Społecznej
  - Karta medyczna / Schemat Drug Płatność (DSZ ) Karta
  - Payslip lub P60/P45
 • Potwierdzenie adresu ( patrz uwaga poniżej )
  - Rachunek za media takie jak prąd / gaz / telefon / telewizja kablowa / dostawcy usług szerokopasmowych )
  - Korespondencja z firmy ubezpieczeniowej
  - Raport z społeczeństwa bankowy / budynku / Credit Union
  - List z Departamentu Ochrony Socjalnej / przychody
  - Inne oficjalna korespondencja z irlandzkiej agencji państwa , takie jak departamenty rządowe; HSE ; rejestru wyborców / karta Polling ; CAO ; najmu lokali mieszkalnych lub trzeci poziom agencja pomaturalne / szkolenia

Uwaga : Dowód z dokumentów adresowych może być nie więcej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku. Rachunki za telefon komórkowy i oświadczenia karty sklepowe / Katalog firm nie są akceptowane .

Gdzie składać podanie

Od 29 października 2013 Wniosek o zezwolenie szkoleniowe należy składać osobiście do jednego z Narodowej Służby kierowcy licencyjnej (NDLS) ośrodków.

Lista zatwierdzonych instruktorów jazdy dostępna jest na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto dostarcza ona informacji o zezwoleniach szkoleniowych.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

Road Safety Authority
Po Box 858
Southside Delivery Office
Cork
Ireland

Tel:0761 08 7880
Homepage: https://www.ndls.ie/
Email: info@ndls.ie

Page edited: 17 December 2013