Międzynarodowe prawo jazdy

Informacje

Czym jest międzynarodowe prawo jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy to tłumaczenie prawa jazdy uprawniający posiadacza do prowadzenia pojazdów za granicą bez dodatkowych formalności i egzaminów. Międzynarodowe prawo jazdy stanowi potwierdzenie, musisz nosić ze sobą prawo jazdy podczas jazdy. Osoba, która wybiera się w podróż za granicę i chce prowadzić pojazd w innym kraju będzie prawdopodobnie potrzebowała międzynarodowego prawa jazdy. Międzynarodowe prawo jazdy wydawane w Irlandii mogą otrzymać jedynie osoby zamieszkałe w Irlandii posiadające ważne pełne prawo jazdy.

W Irlandii wydawane są dwa rodzaje międzynarodowych praw jazdy:

  • międzynarodowe prawo jazdy zgodne z Konwencją o ruchu drogowym z 1949 r. – najczęściej wydawane i uznawane w większości krajów,
  • międzynarodowe prawo jazdy zgodne z Konwencją o ruchu drogowym z 1926 r. – wymagane w następujących krajach: Brazylia, Irak, Nigeria i Somalia.

Gdzie mogę korzystać z międzynarodowego prawa jazdy?

Z międzynarodowego prawa jazdy można korzystać na terenie wszystkich krajów, które podpisały Konwencję ONZ o ruchu drogowym z 1926 r. lub 1949 r. Wykaz krajów uznających międzynarodowe prawa jazdy nie jest dostępny online. W celu uzyskania dalszych informacji należy kontaktować się z biurem AA Travel Services (patrz poniżej).

Ponadto wiele krajów, które nie podpisały Konwencji z 1949 r. honoruje międzynarodowe prawo jazdy i uznaje jego ważność na swoim obszarze. Przed podróżą warto skontaktować się ze swoją ambasadą lub konsulatem w celu ustalenia, czy w danym kraju wymagane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy.

Przepisy

Międzynarodowe prawo jazdy może być wydane osobom zamieszkałym w Irlandii posiadającym ważne irlandzkie pełne prawo jazdy. Przysługuje ono także obywatelom Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego zamieszkałym w Irlandii oraz posiadającym pełne prawo jazdy wydane przez uprawniony do tego urząd w swoim kraju.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest w Irlandii wydawane osobom, które:

  • nie zdały praktycznego egzaminu na prawo jazdy i posiadają jedynie zezwolenie szkoleniowe (lub tymczasowe prawo jazdy),
  • posiadają prawo jazdy, którego ważność wygasa w ciągu najbliższych 6 miesięcy,
  • pochodzą spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy 28 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

Niezależnie od tego, czy dana osoba posiada międzynarodowe prawo jazdy, powinna podczas podróży zagranicznych zawsze mieć przy sobie prawo jazdy wydane we własnym kraju. Może ono być potrzebne do wglądu, na przykład przy wypożyczaniu samochodu za granicą.

Międzynarodowe prawo jazdy zachowuje ważność przez jeden rok od daty wydania.

Stawki

Koszt wydania międzynarodowego prawa jazdy (ważnego przez okres 1 roku) to 10€.

Jeżeli potrzebne jest prawo jazdy zgodne z Konwencją z 1949 r. oraz prawo jazdy zgodne z Konwencją z 1926 r., koszt wydania wynosi 20€.

Dostaw pocztowych, 5€ opłat pocztowych stosuje się również na pozwolenie na wniosek.

Jak składać podanie

Proces składania wniosków jest taka sama, czy ubiegania się o międzynarodowe prawo jazdy lub odnawiania go. Pobierz formularz wniosku o międzynarodowe prawo jazdy. Formularz ten jest również dostępny w biurze AA Travel Services pod adresem podanym poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:

  • ważne pełne prawo jazdy wydane w Republice Irlandii lub ważne pełne prawo jazdy wydane w innym kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • zdjęcie paszportowe podpisane na odwrocie,
  • odpowiednią opłatę.

Osoby pochodzące z innego kraju Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego i posiadające ważne pełne prawo jazdy wydane w swoim kraju muszą także załączyć kopię rachunku za media (czyli prąd, gaz czy telefon) zawierającego adres zamieszkania w Irlandii. Osoby te muszą także podpisać oświadczenie o miejscu zamieszkania znajdujące się w formularzu wniosku.

Osoby chcące uzyskać jednocześnie międzynarodowe prawo jazdy zgodne z Konwencją o ruchu drogowym z 1949 r. i międzynarodowe prawo jazdy zgodne z Konwencją o ruchu drogowym z 1926 r. muszą złożyć dwa oddzielne wnioski.

Dalsze informacje dotyczące międzynarodowego prawa jazdy można uzyskać na stronie internetowej AA.

Gdzie składać podanie

AA Travel Services

Maryland House
20-21 South William Street
Dublin 2
Ireland

Tel:+353 (0)1 617 9988
Email: aatravel@aaireland.ie


Page edited: 9 June 2015