Ubieganie się o prawo jazdy

Informacje

Gdy zdasz egzamin na prawo jazdy, możesz ubiegać się o prawo jazdy na pojazd w kategorii, w której odbyłeś egzamin. Ten dokument wyjaśnia, jak ubiegać się o prawo jazdy po zdaniu egzaminu na prawo jazdy. W pozostałych dokumentach znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Aby ubiegać się o prawo jazdy, musisz być mieszkańcem Irlandii. Za mieszkańca Irlandii uważa się osobę, która z powodów osobistych lub zawodowych mieszka tutaj zazwyczaj przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym.

Podczas prowadzenia pojazdów zawsze należy posiadać przy sobie prawo jazdy. Przepisy ruchu drogowego są dostępne na stronie rulesoftheroad.ie.

Zmiany w roku 2013

Urząd bezpieczeństwa drogowego (Road Safety Authority) jest teraz odpowiedzialny za przyznawanie prawa jazdy i powołał do życia nowy organ National Driver Licence Service (NDLS). Ponadto zmianie uległa procedura ubiegania się o prawo jazdy i konieczne jest stawienie się w jednym z nowych centrów NDLS. W ramach bezpośredniej procedury aplikacyjnej zdjęcie i podpis są pobierane w formie cyfrowej. W celu potwierdzenia tożsamości należy przynieść dodatkowy dokument.

Wprowadzono nowe plastikowe prawo jazdy, które zastąpiło dokument w formie papierowej. Z inicjatywy Unii Europejskiej zarządzono wprowadzenie bezpiecznego i zgrabnego prawa jazdy we wszystkich państwach członkowskich.

Wzrosła liczba kategorii prawa jazdy i uległ zmianie minimalny wiek wymagany w przypadku niektórych kategorii. Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu bezpieczeństwa drogowego.

Ograniczenia dla początkujących kierowców

Prawa jazdy kategorii A (motocykl) wydane przed 19 stycznia 2013 roku objęte są ograniczeniem. Zgodnie z tym ograniczeniem posiadacz prawa jazdy jest uprawniony do prowadzenia motocykli (z wózkiem bocznym lub bez) o mocy nie większej niż 25 Kw. Ograniczenie obowiązuje przez 2 lata po zdaniu egzaminu na prawo jazdy w tej kategorii oraz po otrzymaniu pełnego prawa jazdy w tej kategorii. To ograniczenie nie dotyczy praw jazdy kategorii A wydanych po 19 stycznia 2013 roku. Jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii A objęte ograniczeniem i chcesz je usunąć przed upływem 2 lat, musisz odbyć Wstępne szkolenie podstawowe (IBT), moduł 5 progresji (i moduły 1 i 3, jeśli nie zostały zaliczone) na motocyklu większym niż 40kW.

Ograniczenie dotyczące prowadzenia po spożyciu alkoholu, w przypadku kierowców z pełnym prawem jazdy w pierwszych 2 latach zmniejszono do 20 mg alkoholu/100 ml krwi.

Więcej informacji na temat pozostałych regulacji można uzyskać na stronie Urzędu bezpieczeństwa drogowego.

Przepisy

Masz prawo do ubiegania się o prawo jazdy, jeśli zdałeś egzamin na prawo jazdy danej kategorii w ciągu ostatnich 2 lat. Jeśli certyfikat kompetencji (Certificate of Competency) został wydany ponad 2 lata wcześniej, należy ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Okres ważności prawa jazdy

Czas na jaki wydawane jest prawo jazdy zależy od wieku wnioskującego. Istnieją 4 przedziały wiekowe, którym podlega okres ważności prawa jazdy.

 • Jeśli masz poniżej 60 lat, możesz ubiegać się o prawo jazdy na okres 10 lat lub 3 lat (z przyczyn medycznych)
 • Jeśli masz więcej niż 60 lat, ale mniej niż 67 lat, możesz ubiegać się o prawo jazdy, które wygaśnie dzień przed ukończeniem 70 roku życia
 • Jeśli masz więcej niż 67 lat, ale mniej niż 70 lat, możesz ubiegać się o prawo jazdy na okres 3 lat
 • Jeśli masz powyżej 70 lat, potrzebne będzie zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych w celu uzyskania prawa jazdy na okres 3 lat lub 1 roku

Prawo jazdy na autobus lub samochód ciężarowy wydawane jest maksymalnie na okres 5 lat.

Kategorie pojazdów

Pojazdy silnikowe dzieli się na różne kategorie na potrzeby przyznawania prawa jazdy. Więcej szczegółów można przeczytać w dokumencie: Kategorie pojazdów i minimalny wiek kierowców.

Posiadane prawo jazdy danej kategorii może upoważniać do uzyskania prawa jazdy w innej kategorii. Zobacz „Więcej informacji” poniżej.

Stawki

Od stycznia 2013 r. koszt prawa jazdy jest następujący:

 • Prawo jazdy na 10 lat kosztuje 55 €
 • Prawo jazdy na autobus lub samochód ciężarowy na 5 lat kosztuje 55 €
 • Prawo jazdy na 3 lata kosztuje 35 €
 • Prawo jazdy na 1 rok kosztuje 25 €

Dodanie nowej kategorii do bieżącego prawa jazdy kosztuje 35 €.

Kierowcy w wieku powyżej 70 lat mogą otrzymać prawo jazdy za darmo.

Informacje na temat akceptowanych form płatności są dostępne w formularzu zgłoszeniowym.

Jak składać podanie

Wniosek należy złożyć osobiście w jednym z centrów NDLS, chyba że centrum NDLS poprzednio przyjęło wniosek o prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie i tożsamość wnioskującego została potwierdzona. Do wniosku nie trzeba załączać fotografii, ale należy przynieść dodatkowe dokumenty w celu wykazania, że jest się osobą podpisaną pod wnioskiem.

W przypadku posiadania pozwolenia na szkolenie lub irlandzkiego prawa jazdy należy dostarczyć poświadczenie numeru PPS i potwierdzenie adresu. W przypadku braku pozwolenia na szkolenie lub irlandzkiego prawa jazdy należy dostarczyć dowód tożsamości ze zdjęciem, poświadczenie prawa do pobytu, numeru PPS i potwierdzenie adresu. Zobacz „Dowód tożsamości” poniżej.

Wniosek o prawo jazdy składa się na formularzu wniosku o wydanie prawa jazdy (D401), który można otrzymać w centrach NDLS, w ośrodkach egzaminacyjnych i na posterunkach Garda Síochána. Formularz wniosku o wydanie prawa jazdy (pdf) oraz wytyczne (pdf) można pobrać również w formie elektronicznej.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

 • Obecne lub niedawno wydane pozwolenie na szkolenie. Jeśli pozwolenie na szkolenie zostało zagubione lub skradzione, formularz wniosku musi podpisać i opieczętować funkcjonariusz Garda na lokalnym posterunku Garda
 • W przypadku dodawania kategorii, aktualne prawo jazdy
 • Wymagany może być raport medyczny dla kierowców (patrz poniżej)
 • Wymagany może być raport medyczny z badania wzroku kierowców (patrz poniżej)
 • Certyfikat kompetencji
 • Odpowiednia opłata – patrz cennik powyżej

Składanie wniosków drogą pocztową

Wniosek można wysłać pocztą wyłącznie, gdy centrum NDLS poprzednio przyjęło wniosek o prawo jazdy lub pozwolenie na szkolenie i tożsamość wnioskującego została potwierdzona. Wniosek należy wysłać do National Driver Licence Service na adres wskazany poniżej.

Formularz raportu medycznego

Raport medyczny dla kierowców będzie wymagany, jeśli ubiegasz się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, CE, C1E, DE lub D1E, chyba że wcześniej dostarczyłeś zaświadczenie lekarskie, które jest nadal aktualne.

Raport medyczny dla kierowców nie będzie wymagany, jeśli ubiegasz się o prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B, BE lub W, chyba:

 • masz 70 lat lub więcej w pierwszym dniu okresu, na jaki wydawane jest prawo jazdy lub
 • jesteś osobą niepełnosprawną lub cierpiącą na któreś z określonych schorzeń (patrz formularz zgłoszeniowy)

Można pobrać formularz raportu medycznego (pdf) (należy go wydrukować jednostronnie). Jest również dostępny w ośrodkach NDLS. Badanie musi wykonać zarejestrowany lekarz, który następnie wypełnia formularz. W obecności lekarza należy podpisać deklarację znajdującą się w formularzu raportu medycznego. Należy go złożyć w terminie 1 miesiąca.

Formularz raportu z badania wzroku

Raport medyczny z badania wzroku kierowców będzie konieczny, jeśli już nie potrzebujesz okularów ani soczewek kontaktowych. Można pobrać formularz raportu z badania wzroku (pdf) (należy go wydrukować jednostronnie). Jest również dostępny w ośrodkach NDLS. Należy go złożyć w terminie 1 miesiąca od wypełnienia.

Dowód tożsamości

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód tożsamości:

 • Dowód tożsamości ze zdjęciem

  - Paszport irlandzki

  - Aktualny paszport w przypadku obywateli spoza Irlandii

  - Aktualna karta tożsamości w przypadku obywateli UE/EOG/Szwajcarii

  - Irlandzki certyfikat naturalizacji

  - Aktualne brytyjskie prawo jazdy (ze zdjęciem)

  - Aktualna karta świadczeń publicznych Public Services Card

  - Aktualny dokument podróży (wydany przez INIS)

 • Poświadczenie prawa do pobytu

  - Irlandzki/brytyjski pełny akt urodzenia lub świadectwo adopcyjne

  - Zagraniczny akt urodzenia

  - Paszport irlandzki

  - Aktualny paszport w przypadku obywateli UE/EOG/Szwajcarii

  - Aktualna karta tożsamości w przypadku obywateli UE/EOG/Szwajcarii

  - Irlandzki certyfikat naturalizacji

  - Aktualny certyfikat rejestracyjny (karta GNIB) w przypadku obywateli spoza UE/EOG/Szwajcarii

 • Poświadczenie numeru PPS

  - Karta typu Public Services Card/Social Services Card

  - Korespondencja z Urzędu Skarbowego lub Pomocy społecznej z numerem PPS

  - P21/rozliczenie podatkowe/zawiadomienie o ulgach podatkowych

  - Pokwitowanie odbioru świadczenia socjalnego

  - Karta medyczna/karta programu refundowania leków

  - Pasek wypłaty lub P60/P45

 • Potwierdzenie adresu (patrz uwaga poniżej)

  - Rachunek za telewizję/telefon/gaz/kablówkę

  - Korespondencja z firmy ubezpieczeniowej

  - Oświadczenie z banku/towarzystwa budowlanego/unii kredytowej

  - Pismo z Departamentu spraw społecznych lub z Urzędu Skarbowego

  - Inna oficjalna korespondencja z agencji Państwa Irlandzkiego, takich jak urzędy, HSE, rejestr wyborców/karta głosowania, CAO, Zarząd najemców lub college/agencja szkoleniowa trzeciego stopnia

Uwaga: Dokumenty potwierdzające adres, w dniu składania, nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. Rachunki za telefon komórkowy i oświadczenia ze sklepów wysyłkowych nie są akceptowane.

Gdzie składać podanie

Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć osobiście w jednym z centrów National Driver Licence Service (NDLS) – patrz „Jak się ubiegać” powyżej. Można umówić się na spotkanie online.

National Driver Licence Service udostępnia informacje na temat ubiegania się o prawo jazdy na swojej stronie internetowej.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

Road Safety Authority
Moyvalley Business Park
Primrose Hill
Ballina
Co. Mayo
Ireland

Tel:0761 08 7880
Homepage: https://www.ndls.ie/
Email: info@ndls.ie

Page edited: 25 July 2014