You are here: Home > Travel and Recreation > Motoring > Driver licensing > Irlandzkie pełne prawo jazdy

Print Page Send to a Friend

Irlandzkie pełne prawo jazdy

Informacje

Po zdaniu w Irlandii egzaminu na prawo jazdy można ubiegać się o wydanie prawa jazdy dla kategorii pojazdu, której dotyczył egzamin. Podczas prowadzenia pojazdu należy zawsze mieć przy sobie swoje prawo jazdy.

Wniosek o prawo jazdy może złożyć osoba posiadająca normalne miejsce zamieszkania w Irlandii. Oznacza to, że osoba ta musi mieszkać w Irlandii ze względu na powiązania osobiste lub zawodowe przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym.

Irlandzkie prawo jazdy jest uznawane i można je wymienić we wszystkich innych państwach członkowskich UE/EOG. Do prowadzenia pojazdu poza granicami UE/EOG może być potrzebne międzynarodowe prawo jazdy.

Od 19 stycznia 2013 r. Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego jest odpowiedzialny za licencjonowanie kierowcy. Od 29 października 2013 proces aplikacji zmienił i, gdy starasz się, trzeba będzie odwiedzić jednego z nowej Krajowej Służby kierowcy Licence (NDLS) ośrodków. W ramach tego procesu aplikacji twarzą w twarz, Twoje zdjęcie i podpis zostanie utrwalone cyfrowo. Zostaną one włączone do istniejącej opłaty. Trzeba będzie wnieść dodatkową dokumentację w celu potwierdzenia tożsamości. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej NDLS.

Nowe plastikowe prawo jazdy Karta została wprowadzona, zastępując papieru prawo jazdy, prawo jazdy. Każdy, kto ubiega się o licencję lub zezwolenie szkoleniowe od 12 stycznia 2013 otrzymał nową plastikową wersję. Jest to inicjatywa UE wprowadzić bezpieczny, kompaktowy styl jazdy we wszystkich państwach członkowskich. Również liczba kategorie prawa jazdy wzrosła i minimalny wiek wymagany do niektórych kategorii zmianie. Dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu ds. Bezpieczeństwa Drogowego.

W niniejszym dokumencie opisano aktualne procedury składania wniosków o wydanie lub odnowienie prawa jazdy w Irlandii.

Przepisy

O wydanie prawa jazdy mogą ubiegać się osoby, które:

 • niedawno zdały egzamin na prawo jazdy,
 • posiadają prawo jazdy, które chcą odnowić, ponieważ jego ważność wygaśnie za trzy miesiące,
 • posiadały kiedyś prawo jazdy, które chcą odnowić, a jego ważność wygasła nie więcej niż 10 lat temu,
 • posiadają już prawo jazdy i chcą dodać do niego nową kategorię pojazdów, w przypadku której nie jest wymagane zdanie egzaminu praktycznego,
 • wymieniają ważne prawo jazdy wydane przez inne państwo członkowskie UE/EOG lub przez inny „kraj honorowany”.

Okres, na jaki wydane zostanie prawo jazdy, zależy od wieku kandydata. W przypadku okresu ważności praw jazdy wyróżnia się cztery przedziały wiekowe:

 • osoby poniżej 60 roku życia mogą ubiegać się o prawo jazdy na okres trzech (z przyczyn medycznych) lub dziesięciu lat. Od 19 stycznia 2013, maksymalny okres wynosi 5 lat na autobus i / lub prawo jazdy wózka.
 • osoby powyżej 60 roku życia, ale poniżej 67 lat mogą ubiegać się o prawo jazdy na okres które utraci ważność w przededniu 70-tych urodzin posiadacza,
 • osoby powyżej 67 roku życia, ale poniżej 70 lat mogą ubiegać się o prawo jazdy na okres trzech lat,
 • w przypadku osób, które ukończyły 70 lat konieczne jest zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia pojazdu, aby mogły wystąpić o prawo jazdy na okres trzech lat lub jednego roku.

Osoby, których prawo jazdy jest nieważne od 10 lat, muszą zdać teoretyczny egzamin na prawo jazdy. Po zdaniu teoretycznego egzaminu na prawo jazdy można wystąpić tylko o zezwolenie szkoleniowe i konieczne będzie ponowne zdanie praktycznego egzaminu na prawo jazdy.

Kategorie pojazdów

W Irlandii istnieje podział pojazdów mechanicznych stworzony na potrzeby wydawania praw jazdy. Jest to standardowa praktyka stosowana w całej Unii Europejskiej. W Irlandii obowiązuje ogółem 15 kategorii, od motocykli do pojazdów rolniczych. Więcej informacji na temat kategorii pojazdów i minimalnego wieku kierowców znajduje się tutaj.

Ograniczenie dotyczące praw jazdy na motocykle

Istnieje ograniczenie dotyczące prawa jazdy kategorii A wydane przed 19 stycznia 2013. Nie uprawnia ono posiadacza do jazdy motocyklami (z wózkiem lub bez) o mocy silnika przekraczającej 25 kW. Ograniczenie to obowiązuje przez okres dwóch lat od zdania egzaminu na prawo jazdy tej kategorii i po otrzymaniu pełnego prawa jazdy na tę kategorię. Ograniczenie to nie ma zastosowania do kategorii praw jazdy wydanych od dnia 19 stycznia 2013 roku. Jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii A, do których ograniczenie to ma zastosowanie i chcesz usunąć ograniczenie przed 2 lat minęło, trzeba będzie zrobić Initial Basic Training (IBT) modułu progresja 5 (Moduły 1 i 3, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś ) na większą niż 40 kW motocykl.

Od września 2011 r. limit spożytego alkoholu dla kierowców posiadających prawo jazdy kierowców początkujących oraz dla kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata wynosi 20mg/100ml.

Dalsze informacje na temat innych proponowanych rozwiązań można uzyskać na stronie internetowej Organu ds. Bezpieczeństwa Drogowego.

Czy w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania konieczne jest wystąpienie o nowe prawo jazdy?

Każdy kierowca prowadzący pojazd na terenie Irlandii musi mieć przy sobie prawo jazdy, ale przepisy nie wymagają wymiany prawa jazdy w przypadku zmiany nazwiska lub adresu zamieszkania. Niemniej jednak jest to wskazane. Kierowca ma obowiązek okazać prawo jazdy na żądanie funkcjonariusza policji (Garda Siochana), więc powinno ono zawierać aktualne dane.

Trzeba będzie zastosować do jednego z centrów NDLS i będzie wymagać dokumentów uzupełniających, takich jak, oryginalnego aktu małżeństwa. Patrz "Jak się ubiegać" poniżej.

Zagubione/skradzione prawo jazdy

Jeśli prawo jazdy zostanie utracone, skradzione, uszkodzone lub nieczytelne, należy stosować się do jednego z ośrodków NDLS do zastąpienia. Zastępcze prawo jazdy jest duplikatem lub dokładną kopią oryginalnego prawa jazdy. Informacje na temat postępowania w takich przypadkach można znaleźć w dokumencie zagubione lub skradzione irlandzkie prawo jazdy.

Stawki

Od 1 stycznia 2013 r., coszt prawa jazdy jest następujący:

 • prawo jazdy na okres jednego roku kosztuje 25 €,
 • prawo jazdy na okres trzech lat kosztuje 35 €,
 • prawo jazdy na okres dziesięciu lat kosztuje 55 €*.

*Pięć lat autobusowe i / lub ciężarówka jazdy od 19 stycznia 2013 roku.

Kierowcy powyżej 70 roku życia mogą odnawiać swoje prawa jazdy bezpłatnie.

Wymiana prawa jazdy w celu wpisania nowego nazwiska, adresu zamieszkania jest wolny, ale aby dodać nową kategorię to 35 €.

Informacje na temat dopuszczalnych form płatności jest na formularzu wniosku.

Jak składać podanie

Formularz wniosku o wydanie prawa jazdy, formularz D401, jest dostępny od centrów NDLS, ośrodki testowe jazdy, jazdy testowe i centra Teoria Stacje Garda. Można również pobrać formularz D401 (PDF), jak również noty wyjaśniające (pdf).

Jeśli zamierzasz odnowić prawo jazdy, proszę zapoznać się z naszym dokumentem Odnowienie prawa jazdy.

Trzeba będzie zgłosić się osobiście do jednego z centrów NDLS. Nie będziesz musiał dostarczyć zdjęcia z aplikacji, ale trzeba będzie przynieść dodatkowe dokumenty z Tobą w celu potwierdzenia, że jesteś osobą, która ubiega się o prawo jazdy licencja / ucznia. Jeśli obecnie irlandzkie prawo jazdy / zezwolenie szkoleniowe, trzeba będzie wnieść licencji / zezwolenia i dowody numeru PPS. Jeśli nie masz prawa jazdy / irlandzki zezwolenie szkoleniowe, trzeba będzie przynieść tożsamości ze zdjęciem, dowód swojego prawa stałego pobytu, dowód numeru PPS i potwierdzenie adresu. Zobacz "dowód tożsamości" sekcji poniżej.

 • Aktualne i ostatnio wydane prawo jazdy dla osób uczących się prowadzić pojazdy mechaniczne. Jeśli to prawo jazdy zostało zgubione lub skradzione, musisz wypełnić deklarację o zgubionym prawie jazdy (Formularz D8.A) dostępną w Twoim najbliższym komisariacie policji. Następnie powinieneś oddać zgłoszenie, podpisane i podbite pieczątką przez Policję, wraz z prośbą o wydanie prawa jazdy.
 • może być wymagane zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie lekarskie jest obowiązkowe w przypadku osób, które:
  - ubiegają się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, CE, C1E, DE lub D1E, chyba że wcześniej dostarczyły już zaświadczenie lekarskie, które jest nadal aktualne,
  - w dniu wydania prawa jazdy będą miały ukończone 70 lub więcej lat,
  - cierpią na którąkolwiek z chorób lub przypadłości wymienionych,
  - cierpią na padaczkę lub są uzależnione od alkoholu,
  - regularnie przyjmują leki lub inne środki mogące wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów.
  Tutaj można pobrać formularz zaświadczenia lekarskiego (pdf) (należy go wydrukować dwustronnie na jednej kartce). Jest on również dostępny z ośrodków NDLS. Badanie przeprowadza i formularz wypełnia uprawniony lekarz. Deklarację znajdującą się na zaświadczeniu lekarskim należy podpisać w obecności uprawnionego lekarza,
 • raport wzrok może być wymagane, jeśli nie potrzebujesz okularów lub soczewek kontaktowych. Możesz pobrać formularz raportu wzroku (pdf). Jest on również dostępny z ośrodków NDLS.
 • świadectwo umiejętności (jeżeli dana osoba zdała ostatnio egzamin na prawo jazdy),
 • odpowiednią opłatę.

Dowód tożsamości

Następujące dokumenty są akceptowane jako dowód tożsamości :

 • ID zdjęcia
  - Irlandzki paszport
  - Aktualny paszport dla wszystkich obywateli spoza Irlandii
  - Bieżąca Narodowy Legitymacja dla UE / EOG / Szwajcarii Obywateli
  - Certyfikat Naturalizacji irlandzki- Bieżąca PL ( zdjęcia ) prawo jazdy
  - Ta karta Usługi publiczne
  - Aktualne dokumenty podróży irlandzkie
 • Dowód masz prawo stałego pobytu
  - Irlandzki / UK długo forma aktu urodzenia lub świadectwa przyjęcia
  - Zagraniczna rejestracja narodzin- Irlandzki paszport
  - Aktualny paszport dla wszystkich obywateli UE / EOG / Szwajcarii
  - Bieżąca Narodowy Legitymacja dla UE / EOG / Szwajcarii Obywateli
  - Certyfikat Naturalizacji irlandzki
  - Aktualne zaświadczenie o rejestracji ( karta GNIB ) dla non-EU/EEA/Swiss Obywateli
 • Dowody numeru PPS
  - Usługi publiczne Karta / Karta Usługi społeczne
  - Korespondencja z przychodów / Opieki Społecznej pokazując PPSN
  - P21/Tax Ocena / Zawiadomienie o ulgi podatkowe
  - Otrzymanie płatności Pomocy Społecznej
  - Karta medyczna / Schemat Drug Płatność (DSZ ) Karta
  - Payslip lub P60/P45
 • Potwierdzenie adresu ( patrz uwaga poniżej )
  - Rachunek za media takie jak prąd / gaz / telefon / telewizja kablowa / dostawcy usług szerokopasmowych )
  - Korespondencja z firmy ubezpieczeniowej
  - Raport z społeczeństwa bankowy / budynku / Credit Union
  - List z Departamentu Ochrony Socjalnej / przychody
  - Inne oficjalna korespondencja z irlandzkiej agencji państwa , takie jak departamenty rządowe; HSE ; rejestru wyborców / karta Polling ; CAO ; prywatnego najmu lokali mieszkalnych lub trzeci poziom agencja pomaturalne / szkolenia

Uwaga : Dowód z dokumentów adresowych może być nie więcej niż 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku. Rachunki za telefon komórkowy i oświadczenia karty sklepowe / Katalog firm nie są akceptowane .

Gdzie składać podanie

Od 29 października 2013 wniosek o prawo jazdy należy składać osobiście do jednego z Narodowej Służby kierowcy licencyjnej (NDLS) ośrodków.

Urząd Bezpieczeństwa Drogowego zapewnia informacje dotyczące praw jazdy.

Przepisy ruchu drogowego są dostępne na stronie www.rotr.ie.

Road Safety Authority

Moy Business Park
Primrose Hill
Ballina
Mayo
Ireland

Tel:(096) 25000
Locall:1890 506 080
Fax:(096) 25252
Homepage: http://www.rsa.ie
Email: info@rsa.ie

National Driver Licence Service

PO Box 858
Southside Delivery Office
Cork
Ireland

Tel:0761 087 880
Homepage: http://www.ndls.ie/en/about-us/where-are-the-new-ndls-centres.html
Email: info@ndls.ie

Page updated: 17 December 2013

Language

English | Gaeilge | Română

Related Documents

Contact Us

If you have a question relating to this topic you can contact the Citizens Information Phone Service on 0761 07 4000 (Monday to Friday, 9am to 8pm) or you can visit your local Citizens Information Centre.