Driver licensing

Irlandzkie zezwolenia szkoleniowe na samochody i pojazdy robocze
Stanowi to wymóg prawny, aby posiadać zezwolenie dla osób uczących się nim zaczniesz uczyć się kierować samochodem lub pracować za pomocą pojazdu na publicznych drogach Irlandii.

Ubieganie się o prawo jazdy
Pełne prawo jazdy wydawane jest w Irlandii po zdaniu egzaminu. Zasady odnośnie prawa jazdy, formularze i jak złożyć podanie.

Updating your driving licence or learner permit
If you change your name or address, you can exchange your current driving licence or learner permit for an updated one

Renewing your driving licence
When your driving licence expires you must renew it if you still want to drive.

Zagubienie, kradzież lub zniszczenie prawa jazdy lub zezwolenia szkoleniowego
Jeśli twoje ostatnie irlandzkie prawo jazdy zostało zgubione lub skradzione, możesz uzyskać duplikat.

Categories of motor vehicles and minimum age of drivers
Motor vehicles in Ireland are divided into different categories for driver licensing purposes. Information is provide on categories of vehicles and the minimum age you need to be in order to legally drive them.

Irlandzkie zezwolenia szkoleniowe na motocykle¬
Nim nauczysz się jeździć na motorze na drodze publicznej w Irlandii musisz uzyskać zezwolenie dla osób uczących się na pojazd którym chcesz kierować.

Learner driving permits for buses and trucks
Before you learn to drive a bus or truck on a public road in Ireland, you must obtain a learner driving permit for the type of vehicle you wish to drive.

Learner driving permits for trailers
Before you learn to drive while pulling a trailer that weighs more than 750kg, you must obtain a learner driving permit.

Converting your driving licence to an Irish driving licence
How to exchange a driving licence issued in another country for an Irish driving licence, including information on the fees and a list of recognised exchange countries.

Międzynarodowe prawo jazdy
Międzynarodowe prawo jazdy pozwala kierować ci za granicą bez dodatkowych testów i podań. Dowiedz się jak złożyć podanie, jakie są koszty z nim związane i w jakich krajach możesz go używać.