Zakup nowego samochodu w Irlandii

Informacje

Ogólnie mówiąc wszystkie nowe samochody oraz samochody importowane do Irlandii podlegają opodatkowaniu podatkiem rejestracyjnym VRT (Vehicle Registration Tax) i muszą zostać zarejestrowane w Urzędzie Skarbowym (Revenue). Nim zacznie się jeździć samochodem w miejscach publicznych należy:

  • uzyskać tablice rejestracyjne pojazdu;
  • ubezpieczenie komunikacyjne;
  • opłacić podatek drogowy (motor tax);

Niniejszy dokument wyjaśnia sprawy związanie z kupnem nowego samochodu od dealera lub salonu w Irlandii. Inne dokumenty zawierające informacje o:

Istnieje także poradnik konsumenta dot. kupna samochodu.

Oznakowanie pojazdu

Od lipca 2008 roku wprowadzono system oznakowania pojazdów pozwalający konsumentom na porównanie poziomów emisji dwutlenku węgla przez nowe samochody. Pierwsza część plakietki informacyjnej przedstawia poziomy emisji i wskazuje poziom emisji danego pojazdu. Druga część plakietki informacyjnej podaje trzy ważne dla konsumenta informacje:

  • ilość paliwa potrzebnego na przebycie danym pojazdem 18 000 kilometrów;
  • roczny wymiar podatku drogowego;
  • stawkę podatku rejestracyjnego VRT dla danego pojazdu.

Trzecia część plakietki informacyjnej uzupełnia informacje dane w części pierwszej i drugiej oraz wyjaśnia znaczenie sposobu kierowania pojazdem. Pozostałe części plakietki informacyjnej pojazdu dają podstawowe informacje dotyczące danego pojazdu, m.in. jego markę, model, pojemność silnika, rodzaj skrzyni biegów, rodzaj i zużycie paliwa. Tutaj znajduje się przykładowa plakietka (pdf).

Kupno samochodu od dealera samochodowego

Kupując nowy samochód od dealera, np. z salonu samochodowego, obowiązkiem dealera jest rejestracja pojazdu i uiszczenie wymaganego podatku przed przekazaniem samochodu klientowi. Każdy nowy samochód podlega opodatkowaniu podatkiem rejestracyjnym VRT (Vehicle Registration Tax), który nakładany jest przy pierwszej rejestracji samochodu. Cena pojazdu powinna zawierać koszt podatku VRT. Więcej informacji o podatku VRT znajduje się w naszym dokumencie o imporcie samochodów.

Po zarejestrowaniu pojazdu i opłaceniu podatku VRT, dealer samochodowy otrzyma:

  • potwierdzenie opłaty podatku VRT ukazujące numer rejestracyjny przypisany dla danego samochodu;
  • formularz RF 100 do wykorzystania w momencie założenia podania w związku z podatkiem drogowym.

Tablice rejestracyjne pojazdu

Tablice rejestracyjne pojazdu z przypisanym numerem rejestracyjnym muszą zostać zamocowane do samochodu w ciągu 3 dni od dnia rejestracji. Dealer samochodowy powinien zamocować tablice rejestracyjne przed przekazaniem go klientowi.

Dowód rejestracyjny pojazdu

Dowód rejestracyjny pojazdu wydawany jest przez Ministerstwo Transportu, Turystyki i Sportu. Zostanie on przesłany pocztą po złożeniu podania ws. opłaty podatku drogowego w miejscowym urzędzie ds. podatku drogowego (motor tax office).

Ubezpieczenie komunikacyjne

Posiadanie ubezpieczenia komunikacyjnego stanowi wymóg prawny dla użytkowników dróg publicznych, a dysk ubezpieczeniowy winien być ukazany na przedniej szybie pojazdu. Ubezpieczenie komunikacyjne potrzebne jest w celu złożenia podania o podatek drogowy. Więcej informacji zawartych jest na stronie o wymaganiach dotyczących ubezpieczenia komunikacyjnego.

Podatek drogowy

Podatek drogowy to opłata nakładana przez Rząd na pojazdy mechaniczne. Aby jeździć samochodem po drogach publicznych, podatek drogowy należy nie tylko opłacić, ale także ukazać tego dowód poprzez umieszczenie dysku podatku na przedniej szybie pojazdu.

Podstawę wymiar podatku drogowego dla nowych samochodów stanowi poziom emisji CO2 samochodu, a dla pozostałych pojazdów podstawą jest pojemność silnika. Niektóre pojazdy są od niego zwolnione. Więcej informacji zawartych jest na stronie o wymaganiach dotyczących podaktu drogowego.

Ulgi podatkowe i zwolnienia od podatku

Istnieją różne ulgi podatkowe i zwolnienia od podatku rejestracyjnego VRT, a dodatkowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Skarbowego. Ulgi podatkowe przysługują także zgodnie z Programem ulg dla niepełnosprawnych kierowców i pasażerów (Disabled Drivers and Disabled Passengers Scheme).

Program dopłat do pojazdów elektrycznych

Program dopłat dostępny jest dla spełniających określone standardy pojazdów z bateryjnym napędem elektrycznym (BEV) oraz pojazdów hybrydowych typu "plug-in". Wymiar dopłat zależny jest od ceny pojazdu, a maksymalna dopłata wynosi 5 000 euro. Dla pojazdów kosztujących poniżej 14 000 euro dopłaty nie są przyznawane.

Dopłata przekazywana jest dealerowi, a korzyści z niej przekazywane są klientowi w formie pomniejszonej ceny pojazdu. Więcej informacji zawartych jest na stronie organizacji SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland).

Page edited: 12 October 2016