Social assistance payments

Social assistance in Ireland
To get a social assistance payment you must be habitually resident and pass a means test. This document lists the different social assistance payments from the Department of Employment Affairs and Social Protection.

Wymogi dotyczące pobytu potrzebne dla uzyskania pomocy społecznej w Irlandii
Od maja 2004 r., aby ubiegać się o wypłaty z tytułu pomocy społecznej, należy spełniać kryterium stałego zamieszkania w Irlandii. Czym jest kryterium stałego zamieszkania i jak je spełnić?